Νεφί Β΄ 17
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 17

  Ο Εφραΐμ και η Συρία διεξάγουν πόλεμο εναντίον του Ιούδα. Ο Χριστός θα γεννηθεί από μία παρθένο. Συγκρίνετε με Ησαΐα 7. Περίπου το 559–545 π.Χ.

  1 Και συνέβη ώστε κατά τις ημέρες του Άχαζ, του υιού του Ιωάθαμ, υιού του Οζία, βασιλέα του Ιούδα, ο Ρεσίν, ο βασιλέας της Συρίας, και ο Φεκά, ο υιός του Ρεμαλία, βασιλέας του Ισραήλ, ανέβηκαν προς την Ιερουσαλήμ για να πολεμήσουν εναντίον της, αλλά δεν μπόρεσαν να υπερισχύσουν εναντίον της.

  2 Και ειπώθηκε στον οίκο του Δαβίδ, λέγοντας: η Συρία συμμάχησε με τον Εφραΐμ. Και η καρδιά του κλονίστηκε, και η καρδιά του λαού του όπως κλονίζονται τα δέντρα του δάσους με τον άνεμο.

  3 Τότε είπε ο Κύριος στον Ησαΐα: Πήγαινε τώρα να συναντήσεις τον Άχαζ, εσύ και ο Σεάρ-ιασούβ, ο υιός σου, στο άκρο του υδραγωγού της άνω στέρνας στον μεγάλο δρόμο του αγρού του γναφέα.

  4 Και πες του: Δώσε προσοχή, και ησύχασε. Μη φοβάσαι, ούτε να λιποψυχείς για τις δύο ουρές αυτών των δαυλών που καπνίζουν, για τον άγριο θυμό του Ρεσίν και της Συρίας, και του υιού του Ρεμαλία.

  5 Επειδή η Συρία, ο Εφραΐμ και ο υιός του Ρεμαλία βουλεύθηκαν κακή βουλή εναντίον σου, λέγοντας:

  6 Ας ανεβούμε εναντίον του Ιούδα και ας τον στενοχωρήσουμε, και ας δημιουργήσουμε ρήξη εκεί μέσα για μας, και να βάλουμε έναν βασιλέα στο μέσο του, μάλιστα, τον υιό του Ταβεήλ.

  7 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αυτό δεν θα σταθεί, ούτε θα συμβεί.

  8 Γιατί η κεφαλή της Συρίας είναι η Δαμασκός, και η κεφαλή της Δαμασκού ο Ρεσίν. Και σε εξήντα πέντε χρόνια ο Εφραΐμ θα συντριβεί, ώστε να μην είναι λαός.

  9 Και το κεφάλι του Εφραΐμ είναι η Σαμάρεια, και το κεφάλι της Σαμάρειας ο υιός τού Ρεμαλία. Αν δεν πιστεύετε, σίγουρα δεν θα στερεωθείτε.

  10 Επιπλέον, ο Κύριος μίλησε πάλι προς τον Άχαζ, λέγοντας:

  11 Ζήτησε από τον Κύριο τον Θεό σου ένα σημάδι. Ζήτησε το είτε στα βάθη είτε στα ύψη επάνω.

  12 Αλλά ο Άχαζ είπε: Δεν θα ζητήσω, ούτε θα βάλω σε πειρασμό τον Κύριο.

  13 Και είπε: Ακούστε τώρα, οίκε Δαβίδ. Είναι μικρό πράγμα για σας να ταλαιπωρείτε τους ανθρώπους, και θα ταλαιπωρήσετε ακόμη και τον Θεό μου;

  14 Γι’ αυτό, ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει σημείο. Ιδού, η παρθένος θα συλλάβει, και θα γεννήσει υιό, και θα καλέσει το όνομά του Εμμανουήλ.

  15 Βούτυρο και μέλι θα φάει, μέχρις ότου μάθει να αρνείται το κακό και να διαλέγει το καλό.

  16 Γιατί πριν μάθει το παιδί να αρνείται το κακό και να διαλέγει το καλό, η χώρα την οποία αποστρέφεσαι, θα εγκαταλειφθεί και από τους δύο βασιλιάδες της.

  17 Ο Κύριος θα φέρει επάνω σου, και επάνω στον λαό σου, και επάνω στο σπίτι του πατέρα σου, ημέρες που δεν έχουν έλθει από την ημέρα που ο Εφραΐμ χωρίστηκε από τον Ιούδα, από τον βασιλέα της Ασσυρίας.

  18 Και θα συμβεί ώστε κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα συρίξει για τη μύγα που είναι στο πιο απομακρυσμένο μέρος της Αιγύπτου, και για τη μέλισσα που είναι στη γη της Ασσυρίας.

  19 Και θα έλθουν, και θα αναπαυθούν όλες στις ερημωμένες κοιλάδες, και στις τρύπες των βράχων, και επάνω σε κάθε αγκάθι, και επάνω σε κάθε θάμνο.

  20 Κατά την ίδια ημέρα, θα ξυρίσει ο Κύριος με ξυράφι που είναι μισθωμένο, από εκείνους που είναι πέρα από τον ποταμό, από τον βασιλέα της Ασσυρίας, το κεφάλι, και τις τρίχες των ποδιών· θα αφαιρέσει επίσης και τη γενειάδα.

  21 Και θα συμβεί ώστε κατά την ημέρα εκείνη, ο άνθρωπος θα τρέφει μία δάμαλη και δύο πρόβατα.

  22 Και θα συμβεί ώστε, από την αφθονία του γάλακτος που θα δίνουν, θα τρώει βούτυρο· επειδή βούτυρο και μέλι θα τρώει καθένας που παρέμεινε στη χώρα.

  23 Και θα συμβεί ώστε κατά την ημέρα εκείνη, κάθε τόπος θα είναι, εκεί που υπήρχαν χίλιοι άμπελοι για χίλια αργύρια, θα είναι για τριβόλια και αγκάθια.

  24 Με βέλη και με τόξα θα έλθουν οι άνθρωποι εκεί, επειδή όλη η χώρα θα γίνει τριβόλια και αγκάθια.

  25 Και κάθε λόφος που θα σκαφτεί με αξίνα, δεν θα έλθει προς τα εκεί ο φόβος για τριβόλια και αγκάθια. Αλλά θα είναι για να στέλνονται βόδια, και να καταπατείται από κατώτερα ζώα.