Νεφί Β΄ 20
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 20

  Η καταστροφή της Ασσυρίας είναι το είδος της καταστροφής των κακών κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Λίγοι άνθρωποι θα έχουν μείνει, αφού έλθει ξανά ο Κύριος. Το υπόλειμμα του Ιακώβ θα επιστρέψει κατά την ημέρα εκείνη. Συγκρίνετε με Ησαΐα 10. Περίπου το 559–545 π.Χ.

  1 Αλίμονο σε εκείνους που διατάσσουν άνομες διαταγές, και γράφουν οδυνηρότητα την οποία έχουν υποδείξει.

  2 Για να απομακρύνουν τους έχοντες ανάγκη από την κρίση, και να αφαιρούν το δικαίωμα από τους φτωχούς του λαού μου, για να είναι οι χήρες λεία τους, και για να ληστεύουν τα ορφανά!

  3 Και τι θα κάνετε κατά την ημέρα της επίσκεψης, και κατά την ερήμωση που θα έλθει από μακριά; Σε ποιον θα προστρέξετε για βοήθεια; Και πού θα αφήσετε τη δόξα σας;

  4 Χωρίς εμένα θα υποκύψουν από τους αιχμαλώτους, και θα πέσουν κάτω από τους φονευμένους. Για όλα αυτά ο θυμός του δεν αποστράφηκε, αλλά το χέρι του είναι ακόμα απλωμένο.

  5 Ω Ασσύριε, η ράβδος του θυμού μου και η βέργα στο χέρι τους είναι η αγανάκτησή τους.

  6 Θα τον στείλω εναντίον ενός υποκριτικού έθνους, και εναντίον του λαού της οργής μου θα του δώσω εγώ διαταγή να πάρει τα λάφυρα, και να πάρει τη λεία, και να τους ποδοπατήσει σαν τη λάσπη των δρόμων.

  7 Εντούτοις, δεν εννοεί έτσι, ούτε η καρδιά του σκέφτεται έτσι· αλλά μέσα στην καρδιά του είναι να καταστρέψει και να εξολοθρέψει έθνη, όχι λίγους.

  8 Επειδή λέει: Δεν είναι οι άρχοντές μου όλοι βασιλιάδες;

  9 Δεν είναι η Χαλάνη σαν τη Χαρχεμίς; Δεν είναι η Αιμάθ σαν την Αρφάδ; Δεν είναι η Σαμάρεια σαν τη Δαμασκό;

  10 Όπως εδραίωσε το χέρι μου τα βασίλεια των ειδώλων, των οποίων τα γλυπτά ομοιώματα ξεπερνούσαν εκείνα της Ιερουσαλήμ και της Σαμάρειας,

  11 δεν θα κάνω όπως έκανα στη Σαμάρεια και είδωλά της, έτσι και στην Ιερουσαλήμ και στα είδωλά της;

  12 Επομένως, θα συμβεί ώστε όταν ο Κύριος θα έχει τελέσει όλο το έργο του επάνω στο όρος Σιών και επάνω στην Ιερουσαλήμ, θα τιμωρήσω τον καρπό της υψωμένης καρδιάς του βασιλιά της Ασσυρίας, και τη δόξα των υπεροπτικών του βλεμμάτων.

  13 Επειδή λέει: Με τη δύναμη του χεριού μου και με τη σοφία μου έκανα όλα αυτά, επειδή είμαι συνετός. Και μετέφερα τα όρια του λαού, και λήστεψα τους θησαυρούς τους, και έβαλα κάτω τους κατοίκους σαν γενναίος άνδρας·

  14 Και το χέρι μου βρήκε σαν φωλιά τα πλούτη του λαού· και όπως κάποιος μαζεύει αβγά που έχουν αφεθεί, εγώ μάζεψα όλη τη γη· και κανένας δεν κούνησε τη φτερούγα ή άνοιξε το στόμα ή ψιθύρισε.

  15 Θα καυχηθεί η αξίνα εναντίον αυτού που κόβει με αυτήν; Θα κομπάσει το πριόνι εναντίον αυτού που το κινεί; Σαν να κινείτο η ράβδος εναντίον εκείνων που τη σηκώνουν ή σαν να υψωνόταν η ράβδος, σαν να μην ήταν ξύλο!

  16 Γι’ αυτό ο Κύριος, ο Κύριος των Δυνάμεων, θα στείλει στους παχείς του ισχνότητα· και κάτω από τη δόξα του θα ανάψει καύση, σαν μια καύση φωτιάς.

  17 Και το φως του Ισραήλ θα είναι για φωτιά, και ο Άγιός του για φλόγα, και θα κάψει και θα καταφάει τα αγκάθια του και τους τριβόλους του σε μια μέρα.

  18 Και θα αφανίσει τη δόξα του δάσους του, και του καρποφόρου αγρού του, και ψυχή και σώμα· και θα είναι σαν το σημαιοφόρο που λιποθυμάει.

  19 Και το υπόλοιπο των δένδρων του δάσους του θα είναι ελάχιστο, ώστε ένα παιδί να μπορεί να το καταγράψει.

  20 Και θα συμβεί ώστε κατά την ημέρα εκείνη, το υπόλειμμα του Ισραήλ, και όσοι γλίτωσαν από τον οίκο του Ιακώβ, δεν θα επιστηρίζονται πια σε εκείνον που τους πάταξε, αλλά θα στηρίζονται στον Κύριο, τον Άγιο του Ισραήλ, με αλήθεια.

  21 Το υπόλειμμα θα επιστρέψει, μάλιστα, το υπόλειμμα του Ιακώβ, προς τον ισχυρό Θεό.

  22 Επειδή αν και λαός σου, ο Ισραήλ, είναι σαν την άμμο της θάλασσας, ένα υπόλειμμα από αυτούς θα επιστρέψει· ο αφανισμός που έχει διαταχθεί θα ξεχειλίσει με χρηστότητα.

  23 Επειδή ο Κύριος, ο Θεός των Δυνάμεων θα κάνει αφανισμό, και μάλιστα προσδιορισμένο σε όλη τη χώρα.

  24 Γι’ αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των Δυνάμεων: Λαέ μου που κατοικείς στη Σιών, μη φοβάσαι τον Ασσύριο. Θα σε πατάξει με ράβδο, και θα σηκώσει τη βακτηρία του εναντίον σου, κατά τον τρόπο της Αιγύπτου.

  25 Επειδή λίγο ακόμα και η αγανάκτηση θα πάψει· και ο θυμός μου στον όλεθρό τους.

  26 Και ο Κύριος των Δυνάμεων θα ξεσηκώσει μάστιγα γι’ αυτόν, σύμφωνα με τη σφαγή της Μαδιάμ στον βράχο Ωρήβ· και καθώς η ράβδος του υψώθηκε επάνω στη θάλασσα, έτσι θα την υψώσει κατά τον τρόπο της Αιγύπτου.

  27 Και θα συμβεί ώστε κατά την ημέρα εκείνη το φορτίο του θα αφαιρεθεί από τον ώμο σου, και ο ζυγός του από τον λαιμό σου, και ο ζυγός θα συντριβεί εξαιτίας του χρίσματος.

  28 Αυτός ήλθε στην Αϊάθ, πέρασε στη Μιγρών· στη Μιχμάς απέθεσε τα σκεύη του.

  29 Διάβηκαν το πέρασμα· κατέλυσαν στη Γεβά· η Ραμά τρόμαξε· η Γαβαά του Σαούλ έφυγε.

  30 Ύψωσε τη φωνή σου, θυγατέρα της Γαλλείμ. Κάνε την, φτωχή Αναθώθ, να ακουστεί στη Λαισά.

  31 Η Μαδμηνά μετατοπίστηκε· οι κάτοικοι της Γεβείμ συναθροίζονται για να φύγουν.

  32 Εντούτοις, αυτός θα μείνει στη Νωβ εκείνη την ημέρα. Θα σείσει το χέρι του εναντίον του όρους της θυγατέρας της Σιών, του λόφου της Ιερουσαλήμ.

  33 Ιδού, ο Κύριος, ο Κύριος των Δυνάμεων θα κόψει τους κλώνους με τρόμο. Και οι υψωμένοι θα συντρίβουν. Και οι υπερόπτες θα ταπεινωθούν.

  34 Και θα κόψει με σίδερο τις πυκνές συστάδες του δάσους, και ο Λίβανος θα πέσει από έναν ισχυρό.