Νεφί Β΄ 28
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 28

  Πολλές ψευδείς εκκλησίες θα οικοδομηθούν κατά τις τελευταίες ημέρες. Θα διδάσκουν ψευδείς, μάταιες και ανόητες διδαχές. Η αποστασία θα είναι σε αφθονία εξαιτίας των ψευδών διδασκάλων. Ο διάβολος θα φρενιάζει στις καρδιές των ανθρώπων. Θα διδάσκει κάθε είδους ψευδείς διδαχές. Περίπου το 559–545 π.Χ.

  1 Και τώρα, ιδού, αδελφοί μου, σας μίλησα σύμφωνα με το πώς με εξώθησε το Πνεύμα. Επομένως, ξέρω ότι αυτά εξάπαντος θα συμβούν.

  2 Και αυτά που θα γραφούν στο βιβλίο θα έχουν μεγάλη άξια για τα τέκνα των ανθρώπων, και ειδικά για τους απογόνους μας, οι οποίοι είναι υπόλειμμα του οίκου του Ισραήλ.

  3 Επειδή θα συμβεί ώστε κατά την ημέρα εκείνη, οι εκκλησίες που θα έχουν αναπτυχθεί, και όχι προς τον Κύριο, η μία θα λέει στην άλλη: Ιδού, εγώ, εγώ είμαι του Κυρίου. Και οι άλλες θα λένε: Εγώ, εγώ είμαι του Κυρίου. Και έτσι θα λέει ο καθένας που θα έχει αναπτύξει εκκλησίες, και όχι προς τον Κύριο –

  4 Και θα φιλονικούν ο ένας με τον άλλο. Και οι ιερείς τους θα φιλονικούν ο ένας με τον άλλον, και θα διδάσκουν με τη γνώση τους, και θα αρνούνται το Άγιο Πνεύμα, που δίνει δύναμη λόγου.

  5 Και αρνούνται τη δύναμη του Θεού, του Αγίου του Ισραήλ· και λένε στον λαό: Δώστε προσοχή σε μας, και ακουστέ το δίδαγμά μας· επειδή, ιδού, δεν υπάρχει Θεός σήμερα, επειδή ο Κύριος και ο Λυτρωτής εκτέλεσε το έργο του, και έδωσε τη δύναμη του στους ανθρώπους.

  6 Ιδού, ακούστε προσεκτικά το δίδαγμά μου. Αν πουν ότι έγινε θαύμα από το χέρι του Κυρίου, μην το πιστέψετε· επειδή σήμερα αυτός δεν είναι Θεός θαυμάτων. Έχει τελέσει το έργο του.

  7 Μάλιστα, και θα υπάρξουν πολλοί που θα πουν: Φάτε, πιείτε, και χαρείτε, επειδή αύριο θα πεθάνουμε. Και όλα θα πάνε καλά για μας.

  8 Και θα υπάρξουν επίσης πολλοί που θα πουν: Φάτε, πιείτε, και χαρείτε. Παρά ταύτα να φοβάστε τον Θεό – θα δικαιώσει τη διάπραξη λίγης αμαρτίας. Μάλιστα, πες λίγα ψέματα, επωφελήσου από κάποιον εξαιτίας των λόγων του, σκάψε λάκκο για τον πλησίον σου. Δεν είναι κακό αυτό. Και κάνε όλα αυτά, επειδή αύριο θα πεθάνουμε. Και αν γίνει και είμαστε ένοχοι, ο Θεός θα μας δείρει με μερικά κτυπήματα, και στο τέλος θα σωθούμε στη βασιλεία του Θεού.

  9 Μάλιστα, και θα υπάρξουν πολλοί που θα διδάσκουν κατ’ αυτόν τον τρόπο ψευδείς και μάταιες και ανόητες διδαχές, και θα φουσκώνουν από καμάρι μέσα στην καρδιά τους, και θα ψάχνουν βαθιά να κρύψουν τις συνωμοσίες τους από τον Κύριο. Και τα έργα τους θα είναι στο σκότος.

  10 Και το αίμα των αγίων θα κραυγάζει από το έδαφος εναντίον τους.

  11 Μάλιστα, όλοι βγήκαν από τον δρόμο· διεφθάρησαν.

  12 Εξαιτίας της υπερηφάνειας, και εξαιτίας των ψευδών διδασκάλων και της ψευδούς διδαχής, οι εκκλησίες τους διεφθάρησαν, και οι εκκλησίες τους ανυψώθηκαν· εξαιτίας της υπερηφάνειας είναι φουσκωμένοι από καμάρι.

  13 Ληστεύουν τους φτωχούς εξαιτίας των εκλεκτών ασύλων τους. Ληστεύουν τους φτωχούς εξαιτίας των εκλεκτών ενδυμάτων τους, και καταδιώκουν τους πράους και τους φτωχούς στην καρδιά, επειδή στην υπερηφάνειά τους είναι φουσκωμένοι από καμάρι.

  14 Έχουν σκληρό τράχηλο και ψηλό κεφάλι. Μάλιστα, και εξαιτίας της υπερηφάνειας και της κακίας, και των βδελυγμάτων και πορνειών, όλοι παραστράτησαν εκτός από λίγους, οι οποίοι είναι οι ταπεινοί οπαδοί του Χριστού. Εντούτοις, άγονται ώστε σε πολλές περιπτώσεις σφάλλουν, επειδή διδάχθηκαν από τα διδάγματα των ανθρώπων.

  15 Αχ οι σοφοί, και οι πολυμαθείς, και οι πλούσιοι, που φουσκώνουν από καμάρι στην υπερηφάνεια της καρδιάς τους, και όλοι εκείνοι που κηρύττουν ψευδείς διδαχές, και όλοι εκείνοι που διαπράττουν πορνείες, και διαστρέφουν τον ίσιο δρόμο του Κυρίου, αλίμονο, αλίμονο, αλίμονό τους, λέει ο Κύριος ο Παντοδύναμος, επειδή θα ριχτούν κάτω στην κόλαση!

  16 Αλίμονο σε εκείνους που παραμερίζουν το δίκαιο για κάτι μηδαμινό, και καθυβρίζουν αυτό που είναι καλό, και λένε ότι δεν έχει αξία! Γιατί θα έλθει η ημέρα που ο Κύριος ο Θεός ταχύτατα θα επισκεφθεί τους κατοίκους της γης· και κατά την ημέρα εκείνη που αυτοί θα είναι πλήρως ώριμοι σε ανομία, θα χαθούν.

  17 Όμως ιδού, αν οι κάτοικοι της γης μετανοήσουν από την κακία και τα βδελύγματά τους δεν θα καταστραφούν, λέει ο Κύριος των Δυνάμεων.

  18 Όμως ιδού, αυτή η μεγάλη και απεχθής εκκλησία, η πόρνη όλης της γης, πρέπει να σωριαστεί στη γη, και μεγάλη θα είναι η πτώση της.

  19 Επειδή το βασίλειο του διαβόλου πρέπει να κλονιστεί, και αυτοί που ανήκουν σε αυτό πρέπει αναγκαστικά να εξεγερθούν προς μετάνοια, ειδάλλως θα τους αρπάξει ο διάβολος με τις αιώνιες αλυσίδες του, και θα εξεγερθούν σε θυμό, και θα αφανισθούν.

  20 Επειδή ιδού, κατά την ημέρα εκείνη θα φρενιάζει μέσα στις καρδιές των τέκνων των ανθρώπων, και θα τους ξεσηκώνει να οργίζονται εναντίον εκείνου που είναι καλό.

  21 Και άλλους θα τους γαληνεύει, και θα τους αποκοιμίζει μέσα σε σαρκική ασφάλεια, ώστε θα λένε: Όλα είναι καλά στη Σιών. Μάλιστα, η Σιών ευημερεί, όλα είναι καλά – και έτσι εξαπατά ο διάβολος την ψυχή τους, και τους παρασύρει προσεκτικά κάτω στην κόλαση.

  22 Και ιδού, άλλους ξεγελά, και τους λέει ότι δεν υπάρχει κόλαση. Και τους λέει: Εγώ δεν είμαι ο διάβολος, επειδή δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα – και έτσι ψιθυρίζει στα αφτιά τους, μέχρι που τους αρπάζει με τις απαίσιες αλυσίδες του, απ’ όπου δεν υπάρχει λυτρωμός.

  23 Μάλιστα, τους αρπάζει με θάνατο και κόλαση. Και ο θάνατος και η κόλαση, και ο διάβολος, και όλοι όσοι πιάστηκαν σε αυτά πρέπει να σταθούν εμπρός στον θρόνο του Θεού, και να κριθούν σύμφωνα με τα έργα τους, απ’ όπου πρέπει να πάνε μέσα στον τόπο που έχει ετοιμαστεί για αυτούς, δηλαδή μία λίμνη από φωτιά και θειάφι, η οποία είναι απέραντη τυραννία.

  24 Γι’ αυτό, αλίμονο σε εκείνον που είναι άνετος στη Σιών!

  25 Αλίμονο σε αυτόν που φωνάζει: Όλα είναι καλά!

  26 Μάλιστα, αλίμονο σε αυτόν που εισακούει τα διδάγματα των ανθρώπων, και αρνείται τη δύναμη του Θεού, και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος!

  27 Μάλιστα, αλίμονο σε εκείνον που λέει: Έχουμε λάβει, και δεν χρειαζόμαστε κι άλλα!

  28 Και εντέλει, αλίμονο σε όλους εκείνους που τρέμουν, και θυμώνουν λόγω της αλήθειας του Θεού! Επειδή ιδού, αυτός που έχει οικοδομηθεί επάνω στον βράχο, το δέχεται πρόσχαρα. Και αυτός που έχει οικοδομηθεί επάνω σε αμμώδες θεμέλιο, τρέμει μην τυχόν και πέσει.

  29 Αλίμονο σε αυτόν που θα πει: Λάβαμε τον λόγο του Θεού, και δεν χρειαζόμαστε κι άλλα από τον λόγο του Θεού, επειδή έχουμε αρκετά!

  30 Γιατί ιδού, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Θα δώσω στα τέκνα των ανθρώπων γραμμή επάνω στη γραμμή, δίδαγμα επάνω στο δίδαγμα, λίγο εδώ και λίγο εκεί. Και μακάριοι είναι εκείνοι που εισακούν τα διδάγματά μου, και δίνουν προσοχή στη συμβουλή μου, επειδή αυτοί θα αποκτήσουν σοφία· επειδή σε αυτόν που δέχεται, θα δώσω περισσότερα. Και από αυτούς που θα πουν: Έχουμε αρκετά, από αυτούς θα τους αφαιρεθεί ακόμη και εκείνο που έχουν.

  31 Καταραμένος είναι αυτός που στηρίζει την ελπίδα του σε άνθρωπο, ή κάνει σάρκα τον βραχίονά του, ή που θα εισακούσει τα διδάγματα των ανθρώπων εκτός αν τα διδάγματά τους δοθούν από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.

  32 Αλίμονο στους Εθνικούς, λέει ο Κύριος ο Θεός των Δυνάμεων! Γιατί παρόλο που θα επιμηκύνω τον βραχίονά μου προς αυτούς από μέρα σε μέρα, αυτοί θα με αρνηθούν. Εντούτοις, θα είμαι πολυεύσπλαχνος προς αυτούς, λέει ο Κύριος ο Θεός, αν μετανοήσουν και έλθουν προς εμένα· επειδή ο βραχίονάς μου επιμηκύνθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, λέει ο Κύριος ο Θεός των Δυνάμεων.