Ⅱ Ks. Nefiego 21
poprzednia następna

Rozdział 21

Pień Isajego (Chrystus) będzie sądził w prawości. W Milenium wiedza Boża napełni ziemię. Pan podniesie sztandar i zgromadzi Izrael. Por. Ks. Izajasza 11. W okresie lat 559–545 p.n.e.

1. aróżdżkabpnia cIsajego wyrośnie, pęd z jego korzenia wypuści się.

2. I spocznie na Nim aDuch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana.

3. I da Jemu zrozumienie w bojaźni Pana; i nie będzie On asądził według tego, co oczy widzą, ani ganił według tego, co uszy posłyszą.

4. aprawości będzie sądził biednych, i będzie słusznie bganił, ujmując się za cłagodnymi ziemi. Rózgą ust swoich porazi ziemię, a tchnieniem warg swoich zabije niegodziwych.

5. I prawością opasze Swe lędźwie, a wiernością — Swe anerki.

6. Wtedy wilk będzie przebywał z jagnięciem, lampart legnie obok koźlęcia, a cielę razem z lwem młodym i zwierzęciem tucznym paść się będą; a małe dziecko prowadzić je będzie.

7. I krowa z niedźwiedzicą paść się będą, młode ich razem legną; a lew jak wół jeść będzie słomę.

8. I niemowlę bawić się będzie przy kryjówce ażmii, a dziecko włoży swą rączkę do legowiska węża.

9. Krzywdy aani zniszczenia dokonywać nie będą na całej świętej mej górze, bo jak wody wypełniają morze, tak bwiedza o Panu napełni ziemię.

10. atego dnia bkorzeń Isajego stać będzie jako sztandar ludów. To jego cludzie innych wyznań poszukiwać będą, a miejsce pobytu jego będzie pełne chwały.

11. I stanie się, że w owym dniu Pan podniesie po raz adrugi rękę, aby odzyskać ocalałą resztkę swego ludu z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i z Kusz, i z Elamu, i z Synearu, i z Hamatu, i z wysp morza.

12. asztandar podniesie narodom, i zbierze bwygnańców Izraela, i czgromadzi z czterech krańców świata rozproszonych z Judy.

13. Wówczas ustanie azazdrość Efraima, a przeciwnicy Judy zostaną odcięci. bEfraim nie będzie zazdrościł cJudzie, a Juda nie będzie nękać Efraima.

14. aNapadną na zachodzie na grzbiet Filistynów, wspólnie mieszkańców Wschodu splądrują. Edom i Moab popadną w ich ręce, a dzieci Ammona będą im posłuszne.

15. Pan całkowicie azniszczy zatokę Morza Egipskiego i gwałtownym Swoim tchnieniem potrząśnie ręką nad rzeką i rozdzieli ją na siedem strumieni, tak iż w sandałach będzie się je przechodzić.

16. I będzie tam adroga dla resztki Jego ludu, która ocaleje z Asyrii, podobnie jak było to dane Izraelowi w dniu jego wyjścia z ziemi egipskiej.