Ⅱ Ks. Nefiego 18
poprzednia następna

Rozdział 18

Chrystus będzie kamieniem potknięcia i skałą obrazy. Szukaj Pana, a nie wróżbitów. Zwróć się do prawa i do świadectwa w celu uzyskania przewodnictwa. Por. Ks. Izajasza 8. W okresie lat 559–545 p.n.e.

1. Ponadto słowo Pana, które powiedział do mnie: Weź sobie wielki zwój i napisz na nim piórem ludzi o aMaher Szalal-Chasz Baz.

2. I powołałem wiarygodnych aświadków, aby to spisali: kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberechiasza.

3. I zbliżyłem się też do aprorokini; i ona poczęła i porodziła syna. Następnie rzekł Pan do mnie: Nazwij go imieniem Maher Szalal-Chasz Baz.

4. Gdyż azanim bdziecię nauczy się wołać: Mój ojcze i moja matko, bogactwa Damaszku i cłupy Samarii będą wywiezione przez króla Asyrii.

5. Ponownie Pan przemówił do mnie tymi słowy:

6. Ponieważ lud ten wzgardził wodami aSyloe, co płyną łagodnie, i raduje się bResynem i synem Remaliasza;

7. Dlatego Pan sprowadzi anań wody rzeki, gwałtowne i obfite, na samego króla asyryjskiego i całą jego chwałę; i wystąpi ze wszystkich swoich koryt, i wyleje ze wszystkich swoich brzegów.

8. I wedrze się aon do Judy; zaleje i zatopi, aż do szyi dosięgnie; a rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość twój kraj, o bImmanuelu!

9. aZbierzcie się, o ludy, a zostaniecie rozbite na części. Nadstawcie ucha, wszyscy z dalekich krajów; przepaszcie się, a zostaniecie rozbici na części; przepaszcie się, a zostaniecie rozbici na części.

10. Naradźcie się, a wasz plan zostanie udaremniony. Przemawiajcie, a to się nie stanie, aalbowiem Bóg jest z nami.

11. Tak bowiem przemawiał do mnie Pan, jakby mocną ręką, i zabronił mi iść drogą tego ludu, mówiąc:

12. Nie nazywajcie asprzysiężeniem wszystkiego, co lud ten nazywa sprzysiężeniem; ani nie lękajcie się, czego on się lęka, ani się nie bójcie.

13. Tylko Pana Zastępów za Świętego miejcie; aniech On będzie waszą bojaźnią i niech On będzie waszym lękiem.

14. Będzie On niczym asanktuarium, ale też bkamieniem potknięcia i skałą obrazy dla obydwu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy.

15. I wielu z nich się apotknie, i upadną, i potłuką się, i będą usidleni, i pojmani.

16. Zabezpiecz świadectwo, zapieczętuj aprawo wśród moich uczniów.

17. Będę czekał na Pana, który aukrywa Swe oblicze przed domem Jakuba, i będę Go poszukiwał.

18. Oto ja i dzieci, które mi dał Pan, jesteśmy aznakami i cudami w Izraelu od Pana Zastępów, co mieszka na górze Syjon.

19. I gdy powiedzą wam: Radźcie się awywoływaczy duchówbwróżbitów, którzy szepczą i mruczą — czyż lud cnie powinien się radzić Swego Boga, gdy żyjący pragną usłyszeć dod zmarłych?

20. Co do prawa i świadectwa; i jeśli nie będą aoni mówić według tego słowa, to dlatego że nie ma w nich światła.

21. I będą aoni doznawać trudów, będąc uciśnieni i wygłodzeni; i stanie się, że kiedy zaznają głodu, wpadną we wściekłość, i zaczną przeklinać swego króla i Swego Boga, i podniosą oczy w górę.

22. I popatrzą na ziemię: a oto utrapienie i ciemność, mrok udręki, i będą zepchnięci w ciemność.