Ⅱ Ks. Nefiego 14
poprzednia następna

Rozdział 14

Syjon i jego córki zostaną odkupieni i oczyszczeni w milenijnym dniu. Por. Ks. Izajasza 4. W okresie lat 559–545 p.n.e.

1. I w owym dniu siedem kobiet uchwyci się jednego mężczyzny, mówiąc: Swój chleb będziemy jadły i we własne stroje się ubierały, pozwól nam tylko nosić twoje imię. Zdejmij z nas ahańbę.

2. W dniu tym alatorośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi wspaniały i urodziwy dla ocalałych spośród Izraela.

3. I stanie się, że ci, którzy pozostali w Syjonie, i którzy się ostali w Jerozolimie, będą nazwani świętymi, każdy, kto zapisany jest pośród żywych w Jerozolimie —

4. aGdy Pan bzmyje brud córek Syjonu i oczyści krew rozlaną w Jerozolimie tchnieniem sądu i tchnieniem cpożogi.

5. I Pan stworzy nad każdym miejscem zamieszkania górę Syjon, a nad jej zgromadzeniami aobłok i dym za dnia, w nocy zaś blask płonącego ognia. Nad wszystkimi bowiem chwała Syjonu będzie osłoną.

6. I będzie przybytkiem za dnia dającym cień przed skwarem, ucieczkę zaś i aschronienie przed burzą i ulewą.