Ⅱ Ks. Nefiego 24

Rozdział 24

Izrael zostanie zgromadzony i będzie cieszyć się odpoczynkiem podczas Milenium. Lucyfer wypędzony z nieba z powodu buntu. Izrael zatriumfuje nad Babilonem (światem). Por. Ks. Izajasza 14. W okresie lat 559–545 p.n.e.

1. Jakubowi zaś Pan okaże Swe miłosierdzie i znowu awybierze Izraela, i osadzi ich we własnej ziemi. I bcudzoziemcy przyłączą się do nich i będą trwać przy domu Jakuba.

2. aI przyjmą ich ludy, i zaprowadzą na ich miejsce; zaiste, z daleka, nawet z krańców świata; i powrócą na swe bziemie obiecane. I dom Izraela weźmie ich sobie w posiadanie, a ziemia Pana będzie dla sług i csłużących; i będą mieli w niewoli tych, którzy ich w niewoli trzymali; i będą panowali nad swoimi ciemięzcami.

3. I stanie się w owym dniu, że Pan da ci aodpoczynek od twych cierpień i bojaźni, i ciężkiej niewoli, którą cię przytłoczono, abyś służył.

4. I stanie się w owym dniu, że powtarzać będziesz to przysłowie przeciwko królowi ababilońskiemu, i powiesz: Jakże nadszedł kres ciemięzcy! Jak zginęło złote miasto!

5. Połamał Pan laskę niegodziwych i berła włodarzy.

6. On, który w złości smagał narody nieustannymi ciosami, który rządził narodami w gniewie, jest prześladowany, i nikt nie powstrzymuje.

7. Cały świat odpoczywa i jest spokój; rozbrzmieli aśpiewem.

8. Nawet cyprysy i cedry libańskie cieszą się i mówią: Odkąd powalony ależysz, drwale nie wychodzą, aby nas wycinać.

9. aPiekło poniżej poruszyło się na twe przybycie; dla ciebie podburzyło bzmarłych, wszystkich władców ziemi; kazało powstać z tronów wszystkim królom narodów.

10. Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: Czy ty również padłeś bezsilny jak i my? Czy stałeś się do nas podobny?

11. Do grobu strącono twój przepych. Nie słychać dźwięku twoich harf; robactwo jest twoim posłaniem i robactwo jest twoim przykryciem.

12. aJakże to spadłeś z niebios, o bLucyferze, synu jutrzenki! Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody!

13. Ty, który mówiłeś w swym sercu: aWstąpię na niebiosa, wywyższę swój tron ponad gwiazdy Boże. Zasiądę na górze zgromadzenia, na stronach bpółnocy.

14. Wzniosę się nad chmury wysokie; do Najwyższego stanę się podobny.

15. A oto zostaniesz strącony do piekła, na samo dno aotchłani.

16. Ci, co cię ujrzą, autkwią wzrok w tobie i zastanowią się nad tobą, i powiedzą: Czyż to nie ten, który trząsł ziemią, który potrząsał królestwami?

17. I świat cały obracał w pustkowie, jego miasta niszczył i nie otworzył domów swych jeńców?

18. Wszyscy królowie narodów — każdy z nich spoczywa w chwale, każdy awe własnym domu.

19. Lecz ciebie wypędzono z twego grobu niczym awzgardzoną gałąź, a resztka tych, którzy zostali zabici, przebici mieczem, którzy spadają do bkamiennej otchłani — stratowano jak ścierwo pod stopami.

20. Nie będziesz ty z nimi zjednoczony w grobie, gdyż kraj swój zniszczyłeś, zabiłeś swój lud. aPotomkowie bzłoczyńców nigdy nie będą znani.

21. Przygotujcie rzeź jego dzieci za aniegodziwości ojców, żeby nie powstały i nie posiadły ziemi, ani nie pokryły powierzchni świata miastami.

22. Powstanę przeciw nim — rzecze Pan Zastępów — i wykluczę z Babilonu aimię i resztkę, i syna, i bbratanka — rzecze Pan.

23. Uczynię go asiedliskiem dla bąków i bagnem. I wymiotę go miotłą zagłady — rzecze Pan Zastępów.

24. Tak przysiągł Pan Zastępów, mówiąc: Zaprawdę, jak umyśliłem, tak się stanie, i co postanowiłem, to się wypełni —

25. Sprowadzę aAsyryjczyka do mego kraju i w bmoich górach go zdepczę pod moimi stopami. Wówczas zdjęte zostanie z nich jego cjarzmo, a jego brzemię zdjęte z ich ramion.

26. aTaki jest zamiar powzięty co do całej ziemi; a to jest ręka wyciągnięta nad wszystkie narody.

27. Albowiem jeżeli Pan Zastępów postanowił, któż to udaremni? I Jego ręka jest wyciągnięta, i któż ją odwróci?

28. aroku śmierci króla bAchaza był taki wyrok:

29. Nie ciesz się, cała Palestyno, że jest złamana rózga tego, co cię smagał, gdyż z zarodka węża wyrośnie żmija, a jej płodem będzie ognisty latający wąż.

30. Pierworodny ubogich paść będzie, a potrzebujący bezpiecznie odpocznie; lecz twoich potomków głodem wytępię, a on resztki twoje zabije.

31. Zawodź, o bramo! Krzyknij, o miasto! Zadrżyj, cała Palestyno! bo z północy nadciąga dym i nikt nie będzie sam w swym wyznaczonym czasie.

32. Co zaś odpowiedzieć posłom narodów? To, że Pan założył aSyjon i w nim znajdą bostoję cbiedni Jego ludu.