1 Nefi 14
  Footnotes
  Theme

  14. Fejezet

  Egy angyal beszél Nefinek a nemzsidókat érő áldásokról és átkokról – Csak két egyház létezik: Isten Bárányának egyháza és az ördög egyháza – A hatalmas és utálatos egyház minden nemzetben üldözi Isten szentjeit – János apostol írni fog a világ végét illetően. Mintegy Kr.e. 600–592.

  1 És lészen, hogy ha a anemzsidók hallgatnak Isten Bárányára, azon a napon, amikor kinyilvánítja magát nekik szóban és bhatalommal is, valóságos tettekben, hogy elveszi a cbotlást okozó köveket –

  2 És nem keményítik meg szívüket Isten Bárányával szemben, akkor atyád magja közé számláltatnak; igen, aIzráel háza közé számláltatnak; és örökre báldott nép lesznek a megígért földön; többé nem fogják őket fogságba hurcolni, és Izráel háza nem fog többé keveredni.

  3 És az a nagy averem, amelyet az a hatalmas és utálatos egyház ásott nekik, az, amelyiket az ördög és az ő gyermekei alapítottak, hogy elvezethesse az emberek lelkét, le a pokolba – igen, az a nagy verem, amelyet az emberek elpusztítására ástak, azokkal fog megtelni, akik azt ásták, hogy teljesen elpusztuljanak, mondja Isten Báránya; nem a lélek pusztulása ez, hacsak nem annak arra a bpokolra való vetése, melynek nincs vége.

  4 Mert íme, ez az ördög fogsága szerint való, és Isten igazságossága szerint is mindazokon, akik gonoszságot és utálatosságot cselekednek őelőtte.

  5 És lőn, hogy az angyal szólt hozzám, Nefihez, mondván: Láttad, hogy ha a nemzsidók bűnbánatot tartanak, akkor jó dolguk lesz; és tudsz az Úrnak Izráel házával kötött szövetségeiről is; és azt is hallottad, hogy aki anem bánja meg bűneit, annak el kell vesznie.

  6 Azért ajaj a nemzsidóknak, ha úgy lészen, hogy megkeményítik szívüket Isten Bárányával szemben!

  7 Mert eljön az idő, mondja Isten Báránya, amikor anagyszerű és csodálatos munkát munkálkodom az emberek gyermekei között; egy olyan munkát, amely örökké tartó lesz, egyik oldalról is, és a másik oldalról is – vagy meggyőzve őket, békességre és börök életre, vagy kiszolgáltatásukra szívük keménységének és elméjük vakságának, hogy fogságba hurcolják őket, és pusztulásba is, mind testileg mind lelkileg, az ördög cfogsága szerint, amelyről beszéltem.

  8 És lőn, hogy amikor az angyal ezeket a szavakat elmondta, azt kérdezte tőlem: Emlékszel az Atya Izráel házával kötött aszövetségeire? Azt mondtam neki: Igen.

  9 És lőn, hogy ezt mondta nekem: Nézd és lásd azt a hatalmas és utálatos egyházat, mely az utálatosságok anyja, amelynek az aördög az alapítója.

  10 És azt mondta nekem: Íme, csak akét egyház van; az egyik Isten Bárányának az egyháza, a bmásik pedig az ördög egyháza; aki tehát nem tartozik Isten Bárányának egyházához, az ahhoz a hatalmas egyházhoz tartozik, amely az utálatosságok anyja, és ő az egész föld cparáznája.

  11 És lőn, hogy néztem és láttam az egész föld paráznáját, és a sok avízen ült; és buralma volt az egész föld felett, minden nemzet, nemzetség, nyelv és nép között.

  12 És lőn, hogy láttam Isten Bárányának az egyházát, és akevés tagja volt, a sok vízen ülő parázna gonoszsága és utálatosságai miatt; mindazonáltal láttam, hogy a Bárány egyháza, akik Isten szentjei voltak, szintén ott voltak az begész föld színén; de birodalmaik a föld színén kicsik voltak, annak a hatalmas paráznának a gonoszsága miatt, akit láttam.

  13 És lőn, hogy láttam, hogy az utálatosságok hatalmas anyja sokaságokat gyűjtött össze az egész a föld színén, az összes nemzsidó nemzet között, hogy Isten Báránya ellen aharcoljanak.

  14 És lőn hogy én, Nefi, láttam Isten Bárányának hatalmát, hogy leereszkedett a Bárány egyházának szentjeire és az Úr szövetséges népére, akik az egész föld színén szét voltak szóródva; és igazlelkűséggel és Isten ahatalmával voltak felfegyverezve, nagy dicsőségben.

  15 És lőn, hogy láttam amint Isten haragja akiömlött arra a hatalmas és utálatos egyházra, olyannyira, hogy háborúk és háborúk hírei voltak a föld minden bnemzete és nemzetsége között.

  16 És amint aháborúk és háborúk hírei keletkeztek mindazon nemzetek között, mely az utálatosságok anyjához tartozott, az angyal szólt hozzám, mondván: Íme, Isten haragja a paráznák anyján van; és íme, te látod mindezen dolgokat –

  17 És amikor eljön a anap, hogy Isten bharagja kiömlik a paráznák anyjára, mely az egész földnek hatalmas és utálatos egyháza, amelynek az ördög az alapítója, akkor, azon a napon veszi kezdetét az Atya cműve, előkészítve az utat dszövetségeinek betöltéséhez, amelyet Izráel házából való népével kötött.

  18 És lőn, hogy az angyal szólt hozzám, mondván: Nézd!

  19 És én néztem és egy férfit láttam, aki fehér köntösbe volt öltözve.

  20 És az angyal ezt mondta nekem: Íme, aegy a Bárány tizenkét apostola közül.

  21 Íme, ő látni fogja és leírja majd ezeknek a dolgoknak a hátralevő részét; igen, és sok más dolgot is, ami eddig volt.

  22 És írni fog a világ végét illetően is.

  23 A dolgok tehát, amiket ő ír, helyesek és igazak; és íme, azok abban a akönyvben vannak megírva, ami a zsidó szájából ered, amint láttad; és abban az időben, amikor azok a zsidó szájából eredtek, vagyis amikor a könyv a zsidó szájából eredt, a dolgok, melyek le voltak írva, világosak, tiszták, igen bértékesek és minden ember számára könnyen érthetőek voltak.

  24 És íme, a dolgok, amiket a Báránynak ezen aapostola le fog írni, sok olyan dolog, melyet láttál; és íme, a hátralévő részt is látni fogod.

  25 De a dolgokat, amiket ezután látsz, ne írd le, mert az Úristen Isten Bárányának apostolát rendelte el arra, hogy aleírja azokat.

  26 És másoknak is, akik ezelőtt voltak, nekik is megmutatott minden dolgot, és leírták azokat; és ezek le vannak apecsételve, hogy a maguk tisztaságában jöjjenek elő, az igazságnak megfelelően, mely a Bárányban van, az Úr szerint megfelelő időben, Izráel házához.

  27 És én, Nefi hallottam és bizonyságot teszek róla, hogy a Bárány apostolának neve aJános, az angyal szava szerint.

  28 És íme nekem, Nefinek megtiltották azon dolgok hátralevő részének leírását, amiket láttam és hallottam; tehát azon dolgok, amiket már leírtam, elegendőek számomra; és csak egy kis részét írtam le azon dolgoknak, amiket láttam.

  29 És bizonyságot teszek róla, hogy láttam azon dolgokat, amiket aatyám látott, és az Úr angyala tudatta azokat velem.

  30 És most bevégzem beszédem azon dolgokat illetően, amiket akkor láttam, amíg a lélekben elragadtattam; és ha nincs is leírva minden dolog, amit láttam, azon dolgok, amiket leírtam, aigazak. És ez így van. Ámen.