1 Nefi 6
  Footnotes
  Theme

  6. Fejezet

  Nefi Isten dolgairól ír – Nefi célja az, hogy meggyőzze az embereket, jöjjenek Ábrahám Istenéhez és legyenek megszabadítva. Mintegy Kr.e. 600–592.

  1 És most én, Nefi, nem adom meg atyáim nemzedékrendjét afeljegyzéseimnek ebben a részében; és más alkalommal sem adom meg azt ezeken a blemezeken, amelyeket írok; mert az meg van adva abban a feljegyzésben, melyet catyám őrzött; tehát ebben a munkában nem írom le azt.

  2 Mert nekem elegendő, ha annyit mondok, hogy aJózsef leszármazottjai vagyunk.

  3 És az nekem mit sem jelent, hogy pontos legyek és teljes beszámolót adjak atyám minden dolgáról, mert azokat nem lehet leírni aezekre a lemezekre, mivel arra kívánom a helyet, hogy Isten dolgairól írhassak.

  4 Mert szándékom teljessége az, hogy az embereket ameggyőzhessem, hogy bjöjjenek Ábrahám Istenéhez, és Izsák Istenéhez és Jákób Istenéhez, és legyenek megszabadítva.

  5 Tehát azon dolgokat, melyek a avilágnak tetszenek, nem írom le, hanem azokat a dolgokat, amelyek Istennek tetszenek és azoknak, akik nem a világból vannak.

  6 Parancsolatot adok tehát magomnak, hogy ne foglalják el ezeket a lemezeket olyan dolgokkal, melyek nem bírnak értékkel az emberek gyermekei számára.