1 Nefi 9
  Footnotes
  Theme

  9. Fejezet

  Nefi két sorozat feljegyzést készít – Mindkettőt Nefi lemezeinek hívják – A nagyobb lemezek világi történelmet tartalmaznak; a kisebbek elsősorban szent dolgokkal foglalkoznak. Mintegy Kr.e. 600–592.

  1 És mindezen dolgokat látta, és hallotta, és mondta atyám, amikor sátorban lakott, aLemuel völgyében, és még sok minden mást is, amit ezekre a lemezekre nem lehet leírni.

  2 És most, ahogy már mondtam ezekkel a lemezekkel kapcsolatban, íme, ezek nem azok a lemezek, amelyeken teljes beszámolót adok népem történetéről; mert azoknak a alemezeknek, amelyeken teljes beszámolót készítek népemről, a Nefi nevet adtam, tehát Nefi lemezeinek hívják őket, a saját nevem után; és ezeket a lemezeket is Nefi lemezeinek hívják.

  3 Mindazonáltal parancsot kaptam az Úrtól, hogy készítsem el ezeket a lemezeket, azzal a különleges acéllal, hogy legyen egy beszámoló bevésve népem belrendelt szolgálatáról.

  4 A többi lemezen pedig legyen bevésve egy beszámoló a királyok uralkodásáról, valamint népem háborúiról és viszálykodásairól; ezek a lemezek tehát legnagyobb részben az elrendelt szolgálatról, és a atöbbi lemez legnagyobb részben a királyok uralkodásáról, valamint népem háborúiról és viszálykodásairól szól.

  5 Az Úr tehát megparancsolta nekem, hogy készítsem el ezeket a lemezeket egy általa ismert abölcs célból, mely célt én nem ismerem.

  6 De az Úr amindent tud a kezdettől fogva; elkészít tehát egy utat, hogy minden munkáját végrehajtsa az emberek gyermekei között; mert íme, minden bhatalma megvan rá, hogy minden szavát betöltse. És ez így van. Ámen.