Lekcija 6: Priprema za misionarski život
  Footnotes

  6

  Priprema za misionarski život

  Uvod

  Služiti kao cjelodnevni misionar znači prihvatiti poziv za predstavljanje Gospodina Isusa Krista. Misija je radosno iskustvo, no također uključuje naporan rad. Kako bi bili učinkoviti misionari, mladići i djevojke moraju biti pripremljeni vjerovati Gospodinu kada se suoče s izazovima. Kada budući misionari uspostave ispravna očekivanja od misionarskog života, bit će bolje pripremljeni služiti svim svojim »srcem, moću, umom i snagom« (NiS 4:2).

  Napredna priprema

  Prijedlozi za podučavanje

  Postati misionar

  Započnite lekciju postavljajući ova pitanja:

  • Na koje načine očekujete da će se vaš stil života promijeniti kada započnete svoju službu kao misionar?

  • Što možete početi činiti sada da biste se pripremili za ove promijene stila života?

  ikona videa
  Prikažite sljedeću izjavu starješine Davida A. Bednara iz Zbora dvanaestorice apostola i pozovite polaznika da ju pročita, ili prikažite sljedeći video isječak ove izjave. Objasnite da iako se starješina Bednar obraćao mladićima na svećeničkom zasjedanju općeg sabora, načela koja on naučava primjenjuju se i na djevojke.

  starješina David A. Bednar

  »Na sastancima s mladim članovima Crkve diljem svijeta, često pozivam one koji su nazočni da postave pitanja. Jedno od pitanja koje mi mladići najčešće postavljaju jest ovo: ‘Što mogu učiniti kako bi se najučinkovitije pripremio služiti kao cjelodnevni misionar?’ Takvo iskreno pitanje zaslužuje iskreni odgovor.

  Moja draga braćo, jedna najvažnija stvar koju možete učiniti kako biste se pripremili za poziv za služenje jest da postanete misionar puno prije nego što odete na misiju. Molim vas da primijetite kako moj odgovor naglašava postati radije nego otići. Dopustite mi objasniti zašto.

  U našem uobičajenom crkvenom izražavanju često govorimo o odlasku u crkvu, odlasku u hram i odlasku na misiju. Dopustite mi biti toliko smion predložiti da naš podosta uvježbani naglasak na odlazak ne pogađa cilj.

  Problem nije u odlasku u crkvu; umjesto toga, problem je u štovanju i obnavljanju saveza kada dolazimo u crkvu. Problem nije u odlasku u hram ili prolasku kroz hram; umjesto toga, problem je u tome da u našim srcima imamo duha, saveze i uredbe Gospodinovog doma. Problem nije u odlasku na misiju; umjesto toga, problem je postati misionar i služiti tijekom cijelog našeg života sa svim svojim srcem, moću, umom i snagom. Moguće je za mladića da ode na misiju, a ne postane misionar, a to nije ono što Gospodin zahtijeva ili što Crkvi treba.

  Moja je iskrena nada za svakoga od vas mladića da nećete jednostavno ići na misiju – već da ćete postati misionari puno prije nego što predate svoje papire za misiju, puno prije nego što primite poziv na služenje, puno prije nego što vas odijeli vaš predsjednik okola, i puno prije nego što uđete u Centar za obuku misionara« (»Becoming a Missionary«,Ensign ili Liahona, studeni 2005., 45).

  • Što je starješina Bednar rekao koja je najvažnija stvar koju možete učiniti da se pripremite za poziv služenja misije? (Postati misionar puno prije nego što odete na misiju.)

  ikona videa
  Neka polaznik pročita sljedeći dio citata starješine Bednara ili prikažite video isječak izjave:

  starješina David A. Bednar

  »Očito, postupak postajanja misionarom ne zahtijeva da mladić svakodnevno nosi bijelu košulju i kravatu u školu niti da slijedi misionarske smjernice za odlazak na počinak i ustajanje, iako bi mnogi roditelji zasigurno podržali tu ideju. No, možete povećati svoju želju da služite Bogu [vidi NiS 4:3] i početi razmišljati kako misionari razmišljaju, čitati što misionari čitaju, moliti se kako se misionari mole i osjećati ono što misionari osjećaju. Možete izbjeći svjetovne utjecaje koji uzrokuju povlačenje Duha Svetoga i možete porasti u pouzdanju prepoznavanja duhovnih poticaja i reagiranja na njih. Redak po redak i uredbu za uredbom, malo po malo, postupno možete postati misionar kakav se nadate biti i kakvog Spasitelj očekuje« (»Becoming a Missionary«, 45–46).

  Zatim upitajte:

  • Prema starješini Bednaru, na koje načine možete postati misionar prije ulaska u Centar za obuku misionara?

  Nakon što polaznici odgovore, napišite sljedeću istinu na ploču: Sada mogu postati misionar u načinu na koji razmišljam, osjećam i djelujem. Kako biste prikazali ovo načelo, zatražite polaznike da otvore Almu 17:2–3, 9, 11 i objasnite da ovi stihovi opisuju Mosijine sinove koji su služili misiju među Lamancima. Pozovite polaznika da naglas pročita ove stihove dok razred prati, tražeći što su Mosijini sinovi učinili da bi se pripremili podučavati moću i ovlašću. Zatim upitajte polaznike:

  • Što su Mosijini sinovi učinili kako bi se pripremili podučavati moći i ovlašću?

  • Kako budući misionari mogu slijediti primjer Mosijinih sinova dok se sada pripremaju postati misionari?

  Neka polaznici otvore stranicu 133 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje i neka polaznik naglas pročita treći odlomak. Zatim postavite pitanja poput:

  • Prema pismu poziva na misiju, što se očekuje od misionara da posvete Gospodinu i što se od njih očekuje ostaviti iza sebe?

  • Koji su primjeri »osobn[ih] stvari« koje su misionari zamoljeni da ostave iza sebe kada započinju svoju misionarsku službu?

  • Kada ste blagoslovljeni prinošenjem žrtve da biste služili Bogu?

  Nadalje, dajte polaznicima nekoliko minuta da razmotre odgovore na sljedeća pitanja i zapišu ih u svoje dnevnike proučavanja: Potaknite polaznike da posebno zapišu što osjećaju da Duh Sveti priopćuje njima osobno. Zatim upitajte:

  • Koje su neke od stvari koje možete učiniti sada kako biste počeli razmišljati, osjećati i djelovati kao misionar?

  • Kako se možete pripremiti ostaviti iza sebe osobne stvari i posvetiti svoje cijelo vrijeme i pažnju na služenje Gospodinu?

  • Kako bi vam vršenje ovoga pomoglo pripremiti se podučavati moću i ovlašću poput Mosijinih sinova?

  Potaknite polaznike da zapišu određene ciljeve u svoj dnevnik. Ideje mogu uključivati svakodnevno proučavanje Mormonove knjige, molitvu ujutro i navečer, prisustvovanje na svim crkvenim sastancima, odlazak u krevet prije 22.30 i ustajanje do 6.30, smanjenje njihovog korištenja elektroničkih uređaja ili nastojanje da budu više poslušni zapovijedima.

  Mjerilo dostojnosti

  Napišite riječ »preduvjet« na ploču i zatražite polaznike da razmisle o okruženjima u kojima su preduvjeti nužni. Dajte polaznicima trenutak da pretraže Nauk i saveze 88:74 za neke preduvjete za služenje misije. Zatim upitajte:

  • Što je Gospodin savjetovao radnike u svojem kraljevstvu da učine kako bi se pripremili propovijedati evanđelje? (Posvete se, očiste svoja srca, operu svoje ruke.)

  • Što znači biti posvećen? (Biti čist, dostojan Duha Svetoga.)

  • Koje se načelo vezano za misionare naučava u Nauku i savezima 88:74? (Nakon što polaznici odgovore, napišite sljedeće na ploču: Gospodin zapovijeda svojim slugama da budu čisti.)

  Kako biste pomogli objasniti što za misionara znači biti čist i dostojan služiti misiju, prikažite sljedeći izvod govora koji je izložio starješina M. Russell Ballard iz Zbora dvanaestorice apostola te pozovite polaznika da ga pročita naglas:

  starješina M. Russell Ballard

  »Kao apostol Gospodina Isusa Krista pozivam vas da sada započnete – večeras – biti potpuno i sasvim dostojni. Odlučite i obvežite se sebi i Bogu da ćete od ovog trenutka nadalje marljivo nastojati održavati svoje srce, ruke i umove čistima i neuprljanima s bilo kakvim moralnim prijestupom. Odlučite izbjegavati pornografiju kao što biste izbjegavali najpodmukliju bolest jer ona to upravo jest. Odlučite se u potpunosti suzdržati od korištenja duhana, alkohola i nezakonitih droga. Odlučite biti pošteni. Odlučite biti dobri građani i pridržavati se zakona zemlje u kojoj živite. Odlučite da od večeras pa nadalje nikada nećete oskvrnuti svoje tijelo ili koristiti govor koji je prost i nedoličan obnašatelja svećeništva« (»The Greatest Generation of Missionaries«, Ensign ili Liahona, studeni 2002., 47).

  Postavite pitanja poput sljedećih kako biste pomogli polaznicima analizirati savjet starješine Ballarda:

  • Koje je zapovijedi starješina Ballard izričito spomenuo koje bi budući misionari trebali obdržavati?

  • Što znači imati svoje srce, ruke i um »neuprljanima s bilo kakvim moralnim prijestupom«? (Ukoliko je potrebno, možete otvoriti odsjek »Spolna čistoća« u knjižici Za snagu mladih [knjižica, 2011.], 35–37.)

  • Zašto je mudro izbjeći pornografiju kako što bismo izbjegavali najpodmukliju bolest i kako bi vam izbjegavanje pornografije pomoglo razmišljati, osjećati i djelovati poput misionara?

  ikona videa
  Prikažite video prikaz »Stay whithin the Lines« (5:10) kako biste pomogli polaznicima osjetiti istinu i važnost toga da budu dostojni služiti misiju. Prije prikazivanja ovog video prikaza, razmotrite raspraviti zašto su u određenim sportovima važne granice? Raspravite o razlici između pojmova »unutar granice« i »izvan granica« te načinu na koji ove granice utječu na djelovanje sportaša tijekom igre. Recite polaznicima da je starješina Jeffrey R. Holland iz Zbora dvanaestorice apostola govorio o tome što znači ostati unutar duhovnih granica prije misije.

  Nakon što odgledate video prikaz, razmotrite postaviti polaznicima sljedeća pitanja:

  • Koji je odnos između »ostajanje unutar granica« i pripreme za služenje misije?

  • Starješina Holland je molio za one koji su u Gospodinovoj ekipi da ostanu u njoj i ne izlaze »izvan granica«. Što to znači za vas?

  • Zašto bi neuspjeh u pokajanju za prošle grijehe spriječilo misionara u učinkovitom pomaganju drugima da dođu Kristu?

  Dajte polaznicima trenutak da razmisle o vlastitoj razini dostojnosti u služenju misije. Objasnite polaznicima da ako su imalo zabrinuti po pitanju svoje dostojnosti, trebali bi tražiti vodstvo u iskrenoj molitvi i raspraviti o tim brigama sa svojim biskupom ili predsjednikom ogranka.

  Tjelesna i emocionalna priprema

  Prikažite sljedeću izjavu koju je 2002. godine izdalo Prvo predsjedništvo i pozovite polaznike da ju tiho pročitaju. Ili, neka ju polaznik pročita naglas.

  »Cjelodnevna misija je povlastica za one koje je predsjednik Crkve pozvao po nadahnuću. Biskupi i predsjednici okola imaju ozbiljnu odgovornost prepoznati dostojne, osposobljene članove koji su pripremljeni duhovno, tjelesno i emotivno za ovu svetu službu te koji mogu biti preporučeni bez ustručavanja« (pismo Prvog predsjedništva, 11. prosinca 2002.).

  Zatim upitajte:

  • Uz duhovnu pripremu, zašto bi se osoba trebala pripremiti tjelesno i emocionalno za služenje misije?

  Prikažite sljedeće pitanje i pozovite jednog ili više polaznika da ju pročitaju naglas:

  »Redovito (svakodnevno) vježbanje. Misionar mora biti kadar pješačiti u prosjeku 10 km na dan i voziti bicikl 19 km na dan. Vjerojatnije je da će budući misionari koji ne hodaju više nego od auta do razreda ili posla imati bolne noge i žuljeve kada dođu na misijsko polje… Misionar koji nema kondicije bit će iscrpljen od misionarskog rada, a umoran misionar je otvoreniji za obeshrabrenje i zdravstvene probleme od misionara koji je tjelesno spreman.

  Budući misionari mogu se pripremiti za krutost misionarskog života uspostavljajući redoviti uzorak aerobnih vježbi – hodanja, trčanja ili bicikliranja sat vremena svakoga dana… 

  Dostatan san. Iako potrebe za spavanjem variraju, mlade odrasle osobe općenito trebaju spavati od sedam do osam sati dnevno. U savršenom bi slučaju oni trebali biti u krevetu negdje između 22.30 i ponoći, a izvan kreveta između 6.30 i 8. Ostati budni do 2 ili 3 te spavati do 10 ostavlja osobu s osjećajem stalnog umora i željom da ode spavati do podneva… Misionari žive život prema rasporedu. U krevetu su do 22.30, a ustanu se do 6.30 svakog dana. Ovaj će raspored biti težak osim ako budući misionari ne steknu sličnu rutinu puno prije poziva za služenje.

  Zdrave prehrambene navike. Umjesto da žive na šećeru i masnoći, mladi bi trebali naučiti uživati u obrocima koji se sastoje od proteina i vlakana, poput bezmasnog mesa, jogurta, povrća i voća. Također, piti više od 355 ml gaziranih napitaka svakog dana je previše« (Donald B. Doty, »Missionary Health Preparation«, Ensign, ožujak 2007., 64).

  • Ako misionar nije tjelesno spreman, koji učinak to može imati na napredak djela, misionarevog suradnika i osobnu dobrobit tog misionara?

  Zamolite polaznike da tiho razmisle o sljedećim pitanjima:

  • Kako biste opisali svoju trenutnu tjelesnu pripremu za služenje misije?

  • Koje su neke stvari koje možete učiniti sada kako biste se pripremili udovoljiti tjelesnim zahtjevima cjelodnevne misije?

  Potaknite polaznike da sastave plan kako bi sada počeli dobivati dovoljno sna, jeli zdravu hranu i vježbali da bi imali dovoljno tjelesne spremnosti koja im je potrebna za uspjeh kao misionara. Kako vrijeme dopusti, pozovite polaznike da zapišu svoje planove u svoje dnevnike proučavanja.

  Neka polaznik objasni kako tijelo reagira na tjelesne stresne aktivnosti poput trčanja uz stepenice i niz stepenice (povećani broj otkucaja srca, otežano disanje, znojenje, umorni mišići i tako dalje). Objasnite da je tjelesni stres samo jedna vrsta izazova s kojima se misionari suočavaju. Zatim upitajte:

  • Kako bi tijelo i um misionara mogli reagirati na emocionalni ili psihološki stres koji rezultiraju iz teških izazova ili neočekivanih problema?

  Objasnite da svi misionari proživljavanju neku razinu emocionalnog stresa, osjećaja tuge za domom i nedostatnosti, jada ili drugih osjećaja koji bi ih mogli tištiti, a oni su normalan dio misionarskog života.

  ikona videa
  Prikažite video prikaz »Preparation of Gordon B. Hinckley: Forget Yourself and Go to Work« (2:04). Potaknite polaznike da potraže razloge iz kojih se predsjednik Gordon B. Hinckley osjećao obeshrabreno kao mladi misionar u Engleskoj.

  Upitajte razred:

  • Koji su bili neki od razloga iz kojih se predsjednik Hinckley osjećao obeshrabreno nakon što je stigao na misijsko polje?

  • Što je predsjednik Hinckley učinio što mu je pomoglo prevladati obeshrabrenost?

  Objasnite razredu da su neki od najboljih misionara u Svetim pismima osjetili obeshrabrenost i druge muke u svojem misionarskom radu. Na ploču napišite sljedeće navode iz Svetih pisama: Jeremija 1:4–9; Alma 17:5; 26:27 i Mojsije 6:31–32. Neka članovi razreda odaberu i tiho pročitaju jedan od odlomaka iz Svetih pisama, tražeći izazove koje su se osobe o kojima čitaju prepoznale i s kojima su se suočavale. Dok polaznici odgovaraju, razmotrite sažeti njihove odgovore na ploču, kako je pokazano:

  Jeremija 1:4–9. Jeremija se bojao da ga ljudi neće slušati jer je bio premlad.

  Alma 17:5; 26:27. Alma i njegovi suradnici misionari patili su u tijelu i duhu. Osjećali su se potišteno i bili su spremni odustati.

  Mojsije 6:31–32. Henok se brinuo da ga nitko neće slušati jer je bio spor u govoru i još uvijek vrlo mlad.

  Zatim upitajte:

  • Što učite iz ova tri zapisa o emocionalnim izazovima propovijedanja evanđelja? (Dok polaznici odgovaraju, možete zapisati sljedeću istinu na ploču: Tjelesni i emocionalni izazovi su normalan dio misionarskog života.

  • O čemu razmišljate kada čitate izjavu da su tjelesni i emocionalni izazovi normalan dio misionarskog života?

  • Kako bi saznanje da se svi misionari suočavaju s izazovima mogli utjecati na to kako se pripremate služiti?

  Pomognite polaznicima razumjeti da gotovo svi misionari proživljavaju emocionalne ili tjelesne izazove. Stoga, misionari bi trebali naučiti kako se nositi sa stresom na zdrav način prikladan za misiju. Često, ispravni načini nošenja sa stresom koji su učinkoviti izvan misijskog polja, poput provođenja vremena nasamo, slušanja glazbe ili bavljenja sportom, nisu provedivi za misionare na redoviti način. Misionari se moraju naučiti nositi sa stresom na načine koji su u skladu s misijskim pravilima.

  Rasporedite razred u male skupine i predajte polaznicima uručak »Zahtjevi misionarskog života«. Neka svaka skupina (1) naglas pročita prvi odsjek pod naslovom »Zahtjevi misionarskog života« i (2) raspravi kako im svjesnost o zahtjevima misionarskog života može pomoći biti bolje spremni za izazove misijskog života.

  uručak Misionarski život

  Nakon što su skupine imale dovoljno vremena za pročitati odsjek i raspraviti o njemu, zatražite nekoliko polaznika da iznesu neke od glavnih točaka o kojima su skupine raspravljale. Zatim, kao razred odvojite nekoliko minuta da pročitate sljedeći odsjek uručka pod naslovom »Prilagoditi se na nova iskustva«, raspravite o njemu i porazgovarate o tome kako razumijevanje uobičajenih stadija prilagodbe može pomoći polaznicima kada uđu u COM.

  Uzdajte se u Gospodina za pomoć s izazovima

  Kako biste potaknuli polaznike da počnu razmišljati o tome kako će se nositi s izazovima kada ih iskuse na misijskom polju, objasnite da se Nefi suočio s dubokim osjećajem nedostatnosti i obeshrabrenosti te da je pisao o tome što je učinio kako bi prevladao te osjećaje. Neka polaznik naglas pročita 2. Nefija 4:17–19. Zatim upitajte:

  • Koje je riječi ili izraze Nefi iskoristio kako bi opisao rezultate svojih slabosti?

  Zatražite polaznika da prouči 2. Nefija 4:19–26, tražeći što je Nefiju pomoglo prevladati njegove osjećaje obeshrabrenosti. Zatim upitajte:

  • Koje je Izraze Nefi iskoristio da bi opisao kako je prevladao svoje duboke negativne osjećaje? (Polaznici bi trebali prepoznati da je Nefi imao povjerenja u Gospodina [vidi stih 19], sjetio se što je Gospodin učinio za njega u prošlosti [vidi stihove 20–23], prinio je moćne molitve [vidi stih 24] i sjetio se Gospodinovog milosrđa [stih 26].)

  • Kako vam je prisjećanje Gospodina i njegove dobrote pomoglo tijekom vremena obeshrabrenosti ili stresa?

  • Ranije tijekom ove lekcije priznali smo da je normalno za misionare da iskuse emocionalni stres, osjećaje tuge za domom i nedostatnosti, jada ili drugih osjećaja koji bi ih mogli tištiti. Uzimajući u obzir ono što je Nefi napisao u 2. Nefiju 4:19–26, koji biste savjet dali misionaru koji osjeća ovu vrstu osjećaja? (Pomognite polaznicima prepoznati sljedeće načelo i razmotrite napisati ga na ploču: Kada misionari imaju povjerenje u Gospodina, Gospodin im može pomoći upravljati tjelesnim i emocionalnim zahtjevima misionarskog života.)

  Razmotrite iznijeti polaznicima sljedeću izjavu starješine Jeffreyja R. Hollanda iz Zbora dvanaestorice apostola:

  starješina Jeffrey R. Holland

  »Ne vjerujem da je misionarski rad ikada bio lagan, niti da je obraćenje niti zadržavanje niti stalna vjernost. Vjerujem da se podrazumijeva kako je potreban određeni napor, nešto iz dubine duše.

  Ako je on mogao istupiti u noći, kleknuti, pasti na svoje lice, krvariti iz svake pore i zavapiti: ‘Abba, Oče (tata)! Ako je moguće ukloniti ovaj kalež, ukloni ga’ [vidi Marko 14:36], onda nije niti čudo kako spasenje nije nešto mušičavo ili lagano za nas. Pitate li se ne postoji li lakši način, trebate upamtiti da niste prvi koji postavljate ovo pitanje. Netko puno veći i uzvišeniji davno je upitao ne postoji li lakši način.

  Pomirenje će pomoći misionarima vjerojatno puno važnije nego što će pomoći istraživačima. Kada se mučite, kada ste odbačeni, kada pljuju po vama i izbacuju vas te vas izruguju i pogrđuju, vi ponosno živite najbolji život ikada poznat ovome svijetu, jedini čisti i savršeni život ikada. Imate razloga stajati uspravno i biti zahvalni što živući Sin živućeg Boga zna sve o vašim tugama i nevoljama. Jedini put k spasenju jest kroz Getsemaniju i Kalvariju. Jedini put do vječnosti je kroz njega – Put, Istinu i Život« (»Missionary Work and the Atonement«, Ensign, ožujak 2001., 15).

  Zatim upitajte:

  • Prema starješini Hollandu, koji razlog misionari imaju za stajati uspravno tijekom trenutaka napora?

  Recite polaznicima da bi se trebali sjetiti, dok se nose s napornim okolnostima na misijskom polju, da djelo koje obavljaju pomaže dovesti druge Isusu Kristu. Na ploču napišite sljedeće navode iz Svetih pisama: Alma 26:11–13; 29:10 i Nauk i savezi 18:15–16. Zatražite nekoliko polaznika da naizmjence naglas pročitaju ove odlomke dok razred prati, tražeći što odlomci naučavaju o misionarskom životu. Pozovite polaznike da iznesu uvide, a zatim im obećajte da iako je cjelodnevna misionarska služba naporan rad i ponekada može biti obeshrabrujuć, kada radimo da bismo priveli druge Isusu Kristu, Gospodin nas blagoslivlja s radošću. Razmotrite zatražiti polaznike da iznesu iskustva kada su već iskusili ovo načelo.

  Naglasite polaznicima da će s vremena na vrijeme imati suradnika koji će se nositi s emocionalnim ili mentalnim zdravstvenim problemima. U takvim bi slučajevima trebali slušati svojeg suradnika i pokazati mu da ga vole, jer bi podržavajući stav suradnika mogao biti ključan za prevladavanje problema. Nikada ne bi smjeli predložiti da ako bi misionar koji se muči imao malo više vjere, tada bi njegovi izazovi nestali.

  Također, objasnite da neki izazovi zahtijevaju dodatnu pomoć svećeničkih vođa i stručnjaka za mentalno zdravlje te da većina misija ima prikladne zdravstvene stručnjake dostupne misionarima. Misionari koji se muče emotivno, o svojoj bi situaciji trebali raspraviti sa svojim predsjednikom misije kako bi odredili koja im je pomoć najprikladnija.

  Kako biste pomogli polaznicima nadalje razmotriti kako se mogu nositi s tjelesnim i emocionalnim izazovima s kojima bi se mogli suočiti kao misionari, dajte im nekoliko minuta da pišu o trenutku kada su prevladali teške okolnosti. Naknadno upitajte polaznike što su naučili o Gospodinu i o sebi iz tog iskustva te kako bi mogli iskoristiti to iskustvo da ih osnaži u buduće.

  Na kraju, izrazite svoje pouzdanje u svoje polaznike i njihovu sposobnost da se nose s izazovima koji prate misionarski život. Iznesite svoje svjedočanstvo da Gospodin pomaže osobama koje se okrenu njemu za izlazak na kraj s tjelesnim i emocionalnim zahtjevima njihovog života.

  Pozivi na djelovanje

  Pozovite članove razreda da se pripreme za misijski život izvršavanjem jedne aktivnosti ili više od navedenih:

  • Razmotrite što trebate učiniti kako biste postali čisti i dostojni služiti misiju. Ako je potrebno, uklonite neprikladne misli i ponašanja uvredljive za Duha.

  • Postavite osobne ciljeve da slijedite svakodnevni program tjelovježbe, pravilne prehrane ili razvijanja navika spavanja koje slijede svakodnevni misionarski raspored.

  • Pregledajte mjerila za odijevanje za cjelodnevne misionare koja se mogu naći na stranici LDS.org.

  • Zatražite misionara povratnika da raspravi što je on ili ona učinio kako bi se nosio sa stresom i prevladao izazove misionarskog života.

  • S roditeljima ili svećeničkim vođama raspravite o načinima kako se povezati s misionarskim suradnikom s kojim možda nemate puno toga zajedničkog ili s kojim vam je teško povezati se.

  Uručak

  uručak Misionarski život