Lekcija 5: Koja je uloga Mormonove knjige?
  Footnotes

  5

  Koja je uloga Mormonove knjige?

  Uvod

  Mormonova je knjiga snažan dokaz božanstvenosti Isusa Krista i potvrda Obnove preko proroka Josepha Smitha. Odgovara na »pitanja duše« (vidi Propovijedaj moje evanđelje,102–103) što ih o svojem životu imaju mnoga djeca Nebeskog Oca. Temeljni dio obraćenja je primanje svjedočanstva od Duha Svetoga da je Mormonova knjiga istinita. Budući bi misionar trebao svakodnevno proučavati Mormonovu knjigu, imati osobno svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi i stjecati iskustvo iznošenjem tog svjedočanstva drugima.

  Napredna priprema

  Prijedlozi za podučavanje

  Mormonova je knjiga snažan dokaz o božanskom porijeklu Isusa Krista

  Pozovite polaznike da pogledaju svoje primjerke Mormonove knjige, a jedan primjerak podignite kako bi razred mogao pogledati. Zatim upitajte sljedeće:

  • Ako niste ništa znali o Mormonovoj knjizi, što biste naučili jednostavnim čitanjem njezinog podnaslova (Još jedan zavjet Isusa Krista)?

  • Što biste očekivali pronaći u knjizi?

  Neka polaznici otvore naslovnu stranicu Mormonove knjige i pročitaju drugi odlomak, obraćajući pažnju na to u što su pisci Mormonove knjige htjeli uvjeriti svijet. Zatim upitajte:

  • U što su pisci Mormonove knjige htjeli uvjeriti svijet?

  Napišite sljedeće na ploču: Središnja svrha Mormonove knjige jest uvjeriti sve ljude da Isus jest Krist.

  Neka polaznik naglas pročita odsjek pod naslovom »The Book of Mormon Testifies of Christ« na stranici 105. u priručniku Propovijedaj moje evanđelje dok razred prati, tražeći načine na koje Mormonova knjiga služi kao svjedok Isusa Krista.

  Zatim upitajte polaznike:

  • Na koji način Mormonova knjiga služi kao svjedok Isusa Krista?

  • Kako je Mormonova knjiga ojačala vaše svjedočanstvo o Isusu Kristu?

  Pozovite članove razreda da iznesu svoje osobno svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi drugom članu razreda, svoja iskustva s čitanjem Mormonove knjige i molitvom o njoj ili svoje omiljene odlomke o Spasitelju i njegovom poslanju. Recite polaznicima da je u potpunosti pročitati Mormonovu knjigu i moliti se o njezinoj istinitosti jedna od najvažnijih stvari koju mogu učiniti prije ulaska u COM. Potaknite polaznike neka slijede savjet predsjednika Ezre Tafta Bensona članovima Crkve da čitaju Mormonovu knjigu 30 minuta dnevno.

  Biblija i Mormonova knjiga podupiru jedna drugu

  Neka polaznici otvore stranicu 101–102 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje. Zatražite nekoliko polaznika da naizmjence naglas pročitaju odsjek pod naslovom »Biblija i Mormonova knjiga podupiru jedna drugu«.

  Zatim upitajte:

  • Koji su neki od načina na koje Mormonova knjiga i Biblija podupiru jedna drugu?

  • Zašto bi misionari trebali koristiti i Mormonovu knjigu i Bibliju dok pomažu drugima učiti o evanđelju Isusa Krista? (Odgovori polaznika trebaju odražavati sljedeću istinu: Mormonova knjiga i Biblija zajedno rade kao svjedoci Isusa Krista i njegovih naučavanja.)

  Kako biste pomogli razredu razumjeti ovaj pojam, zatražite polaznika da naglas pročita 3. Nefija 3:12. Neka polaznik naglas pročita Ezekiela 37:15–17. Neka razred obrati pažnju na izraze koji se odnose na Bibliju i izraze koji se odnose na Mormonovu knjigu. Nakon što pročitate ove odlomke, upitajte razred:

  • Kako ova Sveta pisma podupiru ideju o dvoje svjedoka?

  • Koji su blagoslovi obećani kao rezultat sjedinjenja Mormonove knjige i Biblije?

  ikona videa
  Kako biste dočarali kako Mormonova knjiga i Biblija zajedno služe kao svjedoci Isusa Krista, neka polaznik pročita sljedeće od starješine Tada R. Callistera iz Sedamdesetorice ili prikažite video isječak citata.

  starješina Tad R. Callister

  »Zašto je Mormonova knjiga tako bitna ako već imamo Bibliju da nas uči o Isusu Kristu? Jeste li se ikad zapitali zašto postoji toliko kršćanskih crkvi u svijetu danas kada one stječu svoje nauke iz suštinski iste Biblije? To je zato što drugačije tumače Bibliju. Da ju tumače jednako, bili bi ista crkva. To nije stanje koje Gospodin želi, jer je apostol Pavao izjavio da je ‘jedan Gospodin, jedna vjera i jedno krštenje’ (Efežanima 4:5). Da pomogne ostvariti ovo jedinstvo, Gospodin je uspostavio božanski zakon svjedoka. Pavao je podučavao: ‘Svjedočanstvom dvojice ili trojice svjedoka svaka stvar neka se drži valjanom’ (2. Korinćanima 13:1).

  Biblija je jedan svjedok o Isusu Kristu; Mormonova knjiga drugi. Zašto je ovaj drugi svjedok tako ključan? Sljedeći prikaz mogao bi pomoći: Koliko se ravnih linija može nacrtati kroz jednu točku na papiru? Odgovor je beskonačno mnogo. Na tren pretpostavite da ta jedna točka predstavlja Bibliju i da stotine tih ravnih linija nacrtanih kroz tu točku predstavljaju različita tumačenja Biblije i da svako od tih tumačenja predstavlja različitu crkvu.

  No, što će se dogoditi, ako na tom papiru postoji druga točka koja predstavlja Mormonovu knjigu? Koliko se ravnih linija može nacrtati između ovih dviju referentnih točaka: Biblije i Mormonove knjige? Samo jedna. Samo jedno tumačenje Kristovog nauka opstaje nakon svjedočenja tih dvaju svjedoka.

  Uvijek iznova, Mormonova knjiga služi kao potvrđujući, ujedinjujući svjedok nauka koje podučava Biblija tako da postoji samo ‘jedan Gospodin, jedna vjera i jedno krštenje’« (»The Book of Mormon – a Book from God«, Ensign ili Liahona, studeni 2011., 75).

  Nakon što ste prikazali video isječak ili pročitali citat, upitajte:

  • Koja je vrijednost posjedovanja dva svetopisamska svjedočanstva o Isusu Kristu?

  • Što učite iz govora starješine Callistera što vam može pomoći podučiti druge o tome kako surađuju Mormonova knjiga i Biblija?

  Uloga Mormonove knjige u okupljanju Izraela

  Kako biste dali kontekst dok naučavate sljedeće načelo, možete zatražiti polaznike da pročitaju drugi odlomak na naslovnoj stranici Mormonove knjige i podcrtati ili naglasiti obećanje da čitatelji mogu »upozna[ti] saveze Gospodnje i da nisu zauvijek odbačeni«. Objasnite da ovaj odlomak cilja na činjenicu da Božja djeca iz raspršenog doma Izraelovog moraju biti okupljena. Podsjetite polaznike da je Bog u drevna vremena sklopio savez sa svojom djecom. Međutim, Gospodin je raspršio članove doma Izraelova diljem svijeta kao rezultat njihove nepravednosti i pobune.

  Zadužite polaznike da pročitaju jedan od sljedećih svetopisamskih odlomaka i potraže kako se okupljaju Božja djeca: 1. Nefi 10:14; 3. Nefi 16:4–5 ili 3. Nefi 20:13. Zatim postavite pitanja poput sljedećih koja će im pomoći prepoznati nauke naučavane u ovim odlomcima Svetih pisama:

  • Prema ovim odlomcima, što se mora dogoditi da bi osobe bile okupljene kao dio doma Izraelovog? (Moraju biti privedene spoznaji Isusa Krista.)

  • Koja je uloga Mormonove knjige u ovom postupku? (Iako polaznici mogu iskoristiti različite riječi, trebaju prepoznati sljedeću istinu: Mormonova knjiga služi kao oruđe koje pomaže okupiti Božju djecu pomažući im doći do spoznaje Isusa Krista.)

  Pročitajte sljedeću izjavu u kojoj starješina Bruce R. McConkie (1915.–1985.) iz Zbora dvanaestorice apostola govori o ulozi Mormonove knjige u okupljanju Izraela.

  starješina Bruce R. McConkie

  »Što se tiče okupljanja Izraela, Mormonova knjiga je najvažnija knjiga koja je ikada napisana ili koja će ikada biti napisana. To je knjiga koja okuplja Izrael i objavljuje u jasnoći i savršenstvu nauk okupljanja… Mormonova knjiga je ta koja uzrokuje da ljudi vjeruju evanđelju i pridruže se Crkvi, a kao što smo do sada vidjeli, ona je moć koja ostvaruje sakupljanje Izraela« (A New Witness for the Articles of Faith« [1985.], 554).

  Nadalje, postavite pitanja poput:

  • Kako misionari sudjeluju u okupljanju doma Izraelovog? (Pomažući drugima proučavati i razumjeti Mormonovu knjigu kako bi mogli doći Kristu kroz vjeru, pokajanje, krštenje, potvrdu i ustrajnost do kraja.)

  • Zašto je važno da misionari koriste Mormonovu knjigu dok pomažu drugima doći Kristu?

  Primati svjedočanstvo Mormonove knjige je ključan dio obraćenja

  Neka polaznik pročita sljedeći zapis iz autobiografije apostola Parleyja P. Pratta (1807.–1857.) u kojem opisuje svoje iskustvo čitanja Mormonove knjige po prvi puta:

  Starješina Parley P. Prat

  »Otvorio sam ju sa žudnjom i pročitao naslovnu stranicu. Potom sam pročitao svjedočanstvo nekoliko svjedoka vezano uz način na koji je pronađena i prevedena. Nakon toga sam počeo redom čitati njezin sadržaj. Čitao sam cijeli dan, jelo mi je bilo teret, nisam imao želju za hranom; san mi je bio teret kada je došla noć, jer sam želio čitati, a ne spavati.

  Dok sam čitao, duh Gospodnji bio je na meni te sam znao i shvaćao da je knjiga istinita, tako jasno i očigledno, kao što čovjek shvaća i zna da postoji« (Autobiography of Parley Parker Pratt, ur. Parley P. Pratt ml. [1874.], 38).

  • Kako je Duh Gospodnji utjecao na Parlyja P. Pratta dok je čitao Mormonovu knjigu?

  • Možete li ispričati o trenutku kada vas je Duh dotaknuo dok ste čitali određeni stih ili odlomak iz Mormonove knjige?

  Pozovite polaznike da podcrtaju ili naglase sljedeću rečenicu u priručniku Propovijedaj moje evanđelje, stranica 100: »Mormonova je knjiga, zajedno s Duhom, najmoćniji izvor u obraćenju.« Kako biste pomogli polaznicima razumjeti ovu istinu, neka pročitaju odsjek »Mormonova knjiga približava ljude Bogu« na stranici 104 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Zatim upitajte:

  • Prema ovom odsjeku u priručniku Propovijedaj moje evanđelje, koji su neki od određenih stvari koje se mogu dogoditi kada osoba započne proučavati Mormonovu knjigu?

  • Zašto je pomaganje istraživačima da proučavaju Mormonovu knjigu i steknu svjedočanstvo o njoj jedan od najvažnijih ciljeva misionara?

  Objasnite razredu da mogu pomoći istraživačima osjetiti obraćajuću moć Mormonove knjige pomažući istraživačima pronaći odgovore na najvažnija životna pitanja na njezinim stranicama. Neka nekoliko polaznika naizmjence naglas pročita odlomke i pitanja koja se nalaze na stranici 103. priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Zatražite od razreda da potraži značenje izraza »pitanja duše«. Zatim porazgovarajte o sljedećim pitanjima:

  • Što vama znači izraz »pitanja duše«?

  Napišite sljedeću istinu na ploču:

  Naučavanja Mormonove knjige odgovaraju na pitanja duše.

  Raspravite o sljedećem s polaznicima:

  • Kako biste iskoristili Mormonovu knjigu za pronalazak odgovora na svoja pitanja duše?

  • Na koja ste pitanja duše pronašli odgovore u Mormonovoj knjizi?

  Razmotrite održati kratko izlaganje razredu o tome kako koristiti Mormonovu knjigu za pronalazak odgovora na pitanja duše? Odaberite jedno od pitanja s popisa na stranici 103. u priručniku Propovijedaj moje evanđelje. Koristeći odlomke Mormonove knjige navedene s pitanjem, iznesite kako Mormonova knjiga odgovara na pitanja koja ste odabrali. Također razmotrite izložiti kako koristiti Vodič za Sveta pisma i druge alate za pomoć u proučavanju Svetih pisama kako biste pronašli odgovore na pitanja. Iznesite svoje osjećaje razredu o tome kako Mormonova knjiga također može pomoći njima i njihovim istraživačima pronaći odgovore na njihova pitanja.

  Nakon što polaznicima pružite ovaj uzor, pozovite ih da slijede isti postupak. Zatražite ih da odaberu jedno od pitanja s popisa, a onda pregledajte popratni odlomak u Mormonovoj knjizi kako biste otkrili nauke ili načela koji odgovaraju na pitanje. Nakon što im date dovoljno vremena za pripremu, pozovite polaznike da ukratko iznesu drugom polazniku što su otkrili. Kada su gotovi, raspravite o sljedećem:

  • Kako misionari mogu iskoristiti Mormonovu knjigu da bi pomogli istraživačima pronaći odgovore na pitanja duše?

  ikona videa
  Kako biste nadalje prikazali kako Mormonova knjiga odgovara na pitanja duše, prikažite video prikaz »A Book of Mormon Story«. Zatražite polaznike da obrate pažnju na to kako je Mormonova knjiga odgovorila na neka pitanja koja je brat Cook imao prije nego se priključio Crkvi.

  Nakon video prikaza mogli biste upitati:

  • Koja su bila neka od važnih pitanja koja su odgovorena bratu Cooku kada je čitao Mormonovu knjigu?

  • Kako je pronalazak ovih odgovora utjecao na njega?

  Pozovite polaznike da razmotre važno pitanje u vezi s evanđeljem na koje oni ili njihov prijatelj žele saznati odgovor. Posvjedočite da će Gospodin pomoći odgovoriti na njihova pitanja kroz njihovo proučavanje Mormonove knjige.

  Mormonova knjiga potvrđuje istinu Obnove

  Pozovite polaznike da naizmjence naglas pročitaju odsjek »Mormonova knjiga je zaglavni kamen naše vjere« počevši na stranici 99 i dalje do tablice na stranici 100 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje. Dok čitaju, zatražite ih da se osvrnu na izjavu Josepha Smitha o važnosti Mormonove knjige. Zatim upitajte:

  • Na koje je načine Mormonova knjiga »temelj svjedočanstva«?

  • Što mislite zašto se protivnik suprotstavlja Mormonovoj knjizi i nastoji spriječiti ljude da ju čitaju? (Jer je ona zaglavni kamen naše vjere.)

  Objasnite da ima mnogo ljudi u svijetu koji imaju poteškoću vjerovati zapisu Josepha Smitha i podrijetlu Mormonove knjige. Misionari bi trebali biti spremni riješiti sumnje istraživača oko božanskog podrijetla Mormonove knjige.

  Zajedno kao razred pročitajte odsjek pod naslovom »Koristite Mormonovu knjigu kako biste odgovorili na prigovore« koji se nalazi u priručniku Propovijedaj moje evanđelje na stranicama 104–105. Zatražite polaznike da potraže savjet koji bi im pomogao osnažiti vjeru istraživača koji imaju brige ili sumnje. Postavite pitanja poput sljedećih da biste pomogli polaznicima prepoznati načelo koje se nalazi u njihovom štivu:

  • Prema predsjedniku Bensonu, zašto je važno da osoba s brigama glede naših uvjerenja spozna je li Mormonova knjiga istinita?

  • U kojim slučajevima Mormonova knjiga može pomoći osobi riješiti osobne brige i sumnje?

  Kako biste saželi načela koja su polaznici prepoznali, možete napisati ovo načelo na ploču: Primiti svjedočanstvo da je Mormonova knjiga istinita može pomoći istraživačima prevladati duhovne brige i sumnje.

  Prikažite sljedeću izjavu predsjednika Gordona B. Hinckleyja (1910.–2008.) i neka nekoliko polaznika naglas pročita jedan ili dva odlomka:

  predsjednik Gordon B. Hinckley

  »Svaki puta kada potaknemo druge pročitati Mormonovu knjigu, činimo im uslugu. Pročitaju li je uz molitvu i s iskrenom željom da spoznaju istinu, spoznat će moću Duha Svetoga da je knjiga istinita.

  Iz te će spoznaje kolati uvjerenje o istini mnogih drugih stvari. Jer ako je Mormonova knjiga istinita, onda Bog živi… 

  Ako je Mormonova knjiga istinita, onda Isus doista jest naš Otkupitelj, Spasitelj svijeta. Glavna svrha njezinog očuvanja i objelodanjivanja jest, prema njezinom vlastitom navodu, ‘da uvjeri Židova i Poganina da Isus jest Krist, Vječni Bog, koji se očituje svim narodima’ (naslovna strana Mormonove knjige)… 

  Ako je Mormonova knjiga istinita, Joseph Smith je bio Božji prorok, jer je on bio oruđe u Božjim rukama u objelodanjivanju ovog svjedočanstva o božanskom podrijetlu našeg Gospodina… 

  Ako je Mormonova knjiga istinita, Crkva je istinita, jer je ista ovlast pod kojom je ovaj sveti zapis objelodanjen prisutna i očituje se među nama danas. To je obnova Crkve koju je Spasitelj uspostavio u Palestini. To je obnova Crkve koju je Spasitelj uspostavio kada je posjetio ovaj kontinent kako je izloženo u ovom svetom zapisu« (»The Power of the Book of Mormon«, Ensign, lipanj 1988., 6).

  Razmislite o tome da postavite sljedeća pitanja:

  • Zašto je za istraživače, misionare i članove tako važno steći svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi?

  • Kako istinitost Mormonove knjige potvrđuje da je Joseph Smith bio Božji prorok (vidi Matej 7:13–15)?

  • Kako je vaše svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi pomoglo potvrditi vašem srcu vječnu važnost Obnove?

  Razmotrite iznijeti svoje svjedočanstvo da je Mormonova knjiga dokaz istinitosti Obnove. Dovršite svoju lekciju pozivajući nekoliko polaznika da iznesu svoja svjedočanstva o Mormonovoj knjizi i objasne zašto su ushićeni što će pomoći drugima čitati Mormonovu knjigu i moliti se o njoj.

  Pozivi na djelovanje

  Podsjetite buduće misionare kako je najbolji način pripreme za cjelodnevnu misiju, sada započeti s misionarskim djelom. Pozovite članove razreda da postave osobne ciljeve u činjenju sljedećeg:

  • Pročitati cijelu Mormonovu knjigu i moliti se kako bi spoznali njezinu istinitost, čak iako su to već učinili ranije.

  • Uspostaviti naviku svakodnevnog čitanja Mormonove knjige.

  • Predstaviti nekome Mormonovu knjigu tijekom nadolazećeg tjedna (bilo osobno ili putem društvenih medija) te ih pozvati da ju čitaju i mole se o njoj.