Lekcija 2: Naša potreba za Pomirenjem
  Footnotes

  2

  Naša potreba za Pomirenjem

  Uvod

  Pomirenje Isusa Krista središnje je za Božji naum spasenja. Isus Krist je kroz svoje Pomirenje ispunio namjere svojeg Oca otkupivši nas od duhovne i tjelesne smrti, zadovoljivši zahtjevima pravde i očistivši nas od naših zasebnih grijeha prema uvjetu pokajanja. Spasitelj nas također tješi u našim slabostima, daje nam snagu da ostvarimo ono što ne bismo mogli sami i daje nam nadu da se možemo vratiti živjeti s njim i Nebeskim Ocem. Cjelodnevni misionari sudjeluju u djelu spasenja pomažući drugima da nauče kako pristupiti blagoslovima Pomirenja kroz vjeru u Isusa Krista, pokajanje, krštenje, potvrdu i ustrajanje do kraja.

  Napredna priprema

  Prijedlozi za podučavanje

  Zašto trebamo Pomirenje?

  Započnite postavljajući polaznicima sljedeće pitanje:

  • Kako ljudi shvate da trebaju Pomirenje Isusa Krista u svojem životu?

  Nadalje, izložite sljedeću izjavu:

  predsjednik Ezra Taft Benson

  »Kao što čovjek zapravo ne traži hranu dok ne ogladni, isto tako ne želi spasenje Kristovo dok ne zna zašto mu je potreban Krist.

  Nitko ne zna dovoljno i točno zašto treba Krista dok ne razumije i prihvati nauk o padu i njegovim posljedicama za cijelo čovječanstvo« (predsjednik Ezra Taft Benson, A Witness and a Warning [1988.], 33).

  Zatim upitajte:

  • Na što mislimo kada govorimo o Adamovom Padu?

  Prikažite sljedeći citat i neka ga polaznik naglas pročita razredu:

  »Zbog toga što su Adam i Eva… jeli plod sa stabla spoznaje dobra i zla, izbačeni su iz prisutnosti Božje (vidi NiS 29:40–41). Drugim riječima, iskusili su duhovnu smrt, Također su postali smrtnici – podložni fizičkoj smrti. Duhovna i fizička smrt naziva se pad… 

  Kao potomci Adama i Eve, naslijedili smo palo stanje tijekom smrtnosti (vidi Alma 42:5–9, 14). Odvojeni smo od Gospodnje prisutnosti i podložni smo fizičkoj smrti. Stavljeni smo i u stanje oprečnosti u kojem smo pod kušnjama životnih teškoća i iskušenjima Sotone (vidi 2. Nefi 2:11–14; NiS 29:39; Mojsije 6:48–49)« (Odani vjeri [2004.], 99–100).

  Pomognite polaznicima prepoznati nauke naučavane u ovom citati pitajući ih:

  • Kako Adamov Pad utječe na svakog od nas kao potomaka Adama i Eve? (Poput Adama i Eve, i mi smo podložni tjelesnoj i duhovnoj smrti. Živimo u palom svijetu i podložni smo teškoćama života te iskušenjima protivnika. Odsječeni smo iz Očeve nazočnosti i potrebna nam je Spasiteljeva pomoć da bismo mu se vratili.)

  Napišite sljedeće reference iz Svetih pisama na ploču te dajte polaznicima nekoliko minuta da ih prouče:

  Rimljanima 3:23

  2. Nefi 9:6–10

  Alma 42:9–11, 14

  Dok proučavaju, potaknite polaznike da potraže kako Pad Adama i Eve utječe na svakog od nas.

  • Na koji način ova Sveta pisma objašnjavaju kako Pad Adama i Eve utječe na svakog od nas? (Dok polaznici odgovaraju, napišite njihove odgovore na ploču. Iako njihovi odgovori mogu biti različiti, mogu izgledati poput sljedećeg: Svi mi griješimo i postajemo nečisti u Božjim očima; stoga što griješimo, odsječeni smo od Božje nazočnosti; iskusit ćemo tjelesnu smrt; živimo u palom svijetu i moramo prevladati »naravnog čovjeka« [Mosija 3:19].)

  Upitajte polaznike koja pitanja imaju o naucima i izrazima koje su prepoznali. Dopustite da razred na raspravi istraži ova pitanja. Zatim upitajte:

  • Kako nam ova Sveta pisma pomažu objasniti zašto svi mi trebamo Isusa Krista? (Pomirenje Isusa Krista otkupljuje nas od Adamovog Pada i vlastitih djela neposlušnosti.

  Objasnite da nam kao dio Božjeg milosrdnog nauma Pomirenje Isusa Krista dopušta da pobjegnemo »čudovišt[u]« smrti i pakla (vidi 2. Nefi 9:10), što znači tjelesnoj i duhovnoj smrti. Svi ćemo mi uskrsnuti. Kroz Pomirenje Isusa Krista možemo biti očišćeni od svojih grijeha dok se kajemo. Bez Isusa Krista ne samo da bismo izginuli, već bismo bili podložni đavlu za cijelu vječnost.

  Izložite kratko svjedočanstvo o mudrosti i milosti Božjeg nauma. Obećajte polaznicima da svi rezultati Pada mogu biti prevladani kroz Pomirenje Isusa Krista.

  Važnost naučavanja o Pomirenju

  ikona videa
  Razmotrite prikazati video isječak ili pročitati izjavu starješine Richarda G. Scotta iz Zbora dvanaestorice apostola. Zatražite polaznike da obrate pažnju na to zašto nam je važno razumjeti Pomirenje.

  starješina Richard G. Scott

  »Dok se prisjećate uskrsnuća i plaćene cijene te dara danog kroz Pomirenje, promislite o tome što nas Sveta pisma podučavaju o tim svetim događajima. Vaše osobno svjedočanstvo o njihovoj stvarnosti bit će ojačano. Oni moraju biti više od načela koja pamtite. Oni moraju biti protkani u samu srž vašeg bića poput snažnog bedema protiv rastuće plime odvratnosti koja širi zarazu po našem svijetu… 

  Bez Pomirenja, naum sreće Oca na Nebu ne bi mogao biti potpuno djelotvoran. Pomirenje pruža svaku priliku da se nadiđu posljedice grešaka učinjenih tijekom života. Kada smo poslušni zakonu primamo blagoslov. Kada prekršimo zakon ne ostaje ništa od prijašnje poslušnosti što bi udovoljilo zahtjevima pravde za taj prekršeni zakon. Spasiteljevo Pomirenje dopušta nam pokajati se za svaku neposlušnost i na taj način izbjeći kazne koje bi pravda nametnula.

  Moje poštovanje i zahvalnost za Pomirenje Sveca Izraelova, Kneza mironosnog i našeg Otkupitelja stalno raste dok nastojim shvatiti više o tome. Jasno mi je da niti jedan smrtni um ne može na odgovarajući način pojmiti puni značaj svega što je Isus Krist učinio kroz svoje Pomirenje za djecu našeg Nebeskog Oca, niti ljudski jezik može to prikladno izraziti. Ipak, ključno je da svatko od nas nauči što može o tome. Pomirenje je taj ključni sastojak nauma sreće našeg Oca na Nebu bez kojeg taj naum ne bi mogao zaživjeti. Vaše razumijevanje Pomirenja i uvid koji ono pruža u vaš život uvelike povećava učinkovito korištenje svih znanja, iskustava i vještina koje stječete tijekom smrtnog života… 

  Postoji nužna potreba za svakog od nas da ojačamo svoje razumijevanje o značajnosti Pomirenja Isusa Krista kako bi ono postalo nepokolebljiv temelj na kojem ćemo graditi svoje živote… 

  Duboko osobno razmišljanje o Svetim pismima popraćeno istraživačkom, iskrenom molitvom ojačat će vaše razumijevanje i zahvalnost za njegovo dragocjeno Pomirenje« (»He Lives! All Glory to His Name!« Ensign ili Liahona, svibanj 2010, 75–76).

  Pomognite polaznicima analizirati izjavu starješine Scotta postavljajući pitanja poput:

  • Koji dijelovi govora starješine Scotta naglašavaju važnost razumijevanja Pomirenja? (Pobrinite se da polaznici prepoznaju izjave poput sljedećih: Spasiteljeva patnja »utjecat će na nas ne samo u ovome životu, nego i u svoj vječnosti«; »njegovo je Pomirenje učinilo naum sreće njegovog Oca na Nebu potpuno aktivnim«; »Isus poslužuje ravnotežu između pravde i milosrđa uvjetovanu na našoj poslušnosti«; »Pomirenje pruža svima priliku da se nadiđu posljedice grešaka učinjenih tijekom života«; i »vaše razumijevanje Pomirenja i uvid koji ono pruža u vaš život uvelike povećava učinkovito korištenje svih znanja, iskustava i vještina koje stječete tijekom smrtnog života«.)

  • Starješina Scott je izjavio da načela Pomirenja »moraju biti više od načela koja pamtite. Oni moraju biti protkani u samu srž vašeg bića.« Kako budući misionar može ovo ostvariti?

  Mnogi mladi ljudi ne razumiju blagoslove koji dolaze u njihov život kroz Pomirenje, osim oprosta grijeha. Kako biste pomogli polaznicima produbiti njihovo razumijevanje tih drugih blagoslova, pružite razredu nekoliko minuta da prouče sljedeće svetopisamske odlomke, tražeći blagoslove koji dolaze kroz Pomirenje Isusa Krista. Mosija 3:19; 4:3; 24:12–15; Alma 5:12–13; 7:11–13. Nakon dovoljno vremena zatražite polaznike da objasne neke od mnogih blagoslova Pomirenja. Sažmite njihove odgovore na ploču.

  Prikažite sljedeću izjavu i neka ju polaznik pročita naglas:

  »Dok vaše razumijevanje Pomirenja Isusa Krista raste, vaša želja za širenjem evanđelja postajat će većom« (Propovijedaj moje evanđelje, 2).

  Pomognite svojim polaznicima bolje razumjeti ovo načelo pitajući ih:

  • Zašto bi porasla želja osobe da navješćuje evanđelje kada ona razumije Pomirenje?

  Zadužite polaznike da surađuju s drugim članom razreda dok naizmjence naglas čitaju 1. Nefija 8:10–12; Enoša 1:5–9 te Mosiju 27:34–36 i 28:1–4. Neka potraže uzorak koji se nalazi u svim stihovima. Nakon dovoljno vremena pozovite nekoliko polaznika da objasne uzorak koji su prepoznali. (Nakon što su Lehi, Enoš i Mosijini sinovi iskusili blagoslove Pomirenja, osjetili su želju da navješćuju evanđelje i pomognu drugima primiti iste blagoslove.)

  Kako biste pomogli polaznicima osjetiti važnost načela koje ste napisali na ploču, upitajte sljedeće:

  • Ako nisu previše osobna, koja ste iskustva vi imali s Pomirenjem koja su vas motivirala da navješćujete evanđelje drugima?

  • Kako vas vaše znanje i osjećaji o Pomirenju motiviraju da druge približite Isusu Kristu?

  Dajte polaznicima trenutak da razmotre je li njihovo razumijevanje Pomirenja Isusa Krista dio njihove motivacije da služe misiju i što bi mogli učiniti da povećaju svoju razinu zahvalnosti za ono što je Isus Krist učinio za njih.

  Pomoći istraživačima primiti blagoslove Pomirenja

  Recite svojim polaznicima da nijedan nauk koji će naučavati kao misionari nije važniji i istraživačima i misionarima za razumjeti i prihvatiti od Pomirenja Isusa Krista.

  Neka polaznici prouče 2. Nefi 2:6–8 i potraže što je Lehi naučavao da trebamo učiniti sa svojom spoznajom o Pomirenju. Nakon što nekoliko polaznika odgovori, pomognite im razumjeti potrebu da istraživači razumiju i prihvate Pomirenje prikazujući i čitajući sljedeću izjavu starješine Jeffryja R. Hollanda iz Zbora dvanaestorice apostola:

  starješina Jeffrey R. Holland

  »Na saborima zone, koji su neki od najboljih trenutaka podučavanja koje mi kao Vrhovni autoriteti imamo s ovim mladim starješinama i sestrama, upitao sam misionare što žele da istraživači učine kao rezultat njihovih rasprava s njima.

  ‘Budu kršteni!’ zajedno su povikali kao ujedinjeni zbor.

  ‘Da’, rekao sam, ‘želimo da budu kršteni, no što treba prethoditi tome?’… 

  Misionari gotovo nikada ne dođu do prepoznavanja najtemeljnijih stvari koje želimo da istraživači učine prije krštenja: imaju vjeru u Gospodina isusa Krista i pokaju se za svoje grijehe. Ipak ‘vjerujemo da su ovo temeljna načela i uredbe evanđelja: prvo, vjera u Gospodina Isusa Krista; drugo, obraćenje; [zatim] treće, krštenje uranjanjem za otpust grijeha; četvrto, polaganje ruku za dar Duha Svetoga« (Članci vjere 1:4; kurziv nadodan).

  Novi život obraćenika treba biti izgrađen na vjeri u Gospodina Isusa Krista i njegovu otkupljujuću žrtvu – uvjerenje da on doista jest Sin Božji, da ovog trenutka živi, doista jest vrata tora, da samo on drži ključeve našeg spasenja i uzvišenja. To uvjerenje treba slijediti istinsko pokajanje, pokajanje koje pokazuje našu želju da budemo čisti, obnovljeni i cijeli, pokajanje koje nam dozvoljava da svojatamo pune blagoslove Pomirenja« (»Missionary Work and the Atonement«, Ensign, ožujak 2001., 10–11).

  Zatim upitajte:

  • Što istraživač mora učiniti da bi svojatao pune blagoslove Pomirenja? (Imati vjeru u Isusa Krista, pokajati se i biti kršten.)

  Objasnite polaznicima da Nauk i savezi 20:37 opisuju kvalifikacije za krštenje. Neka polaznici pročitaju stih i potraže što bi istraživači trebali učiniti prije nego su kršteni. Upitajte:

  • Koje su neke od stvari koje bi istraživači trebali učiniti koje pokazuju da razvijaju vjeru u Isusa Krista? (Ponizit će se, pokajati se za svoje grijehe, očitovati dobra djela i tako dalje.)

  • Koju ulogu misionari igraju u pomaganju istraživačima da ispune kvalifikacije za krštenje? Kako se to odnosi na vašu svrhu kao misionara? (Ukoliko je potrebno, podsjetite polaznike na načela iz prošle lekcije.)

  Misionarima je zapovjeđeno da naučavaju pokajanje

  Napišite sljedeće pitanje na ploču:

  Koja je najvažnija stvar koju misionari mogu učiniti kako bi pomogli dovoditi Božju djecu Kristu?

  Neka polaznici pročitaju Nauk i saveze 18:11–14 i potraže odgovor na pitanja na ploči. Raspravite o odgovorima polaznika na pitanje, a zatim upitajte:

  Na ploču zapišite sljedeći odgovor na pitanje koje je već prikazano:

  Misionarima je zapovjeđeno da naučavaju pokajanje kako bi oni koje naučavaju mogu pristupiti punim blagoslovima Pomirenja i započeli novi život u Kristu.

  Podijelite razred na pola. Neka pola razreda prouči odsjek pod nazivom »Pomirenje« na stranicama 48–49 u Propovijedaj moje evanđelje. Neka druga polovica razreda prouči odsjek pod nazivom »Kroz Krista možemo biti očišćeni od grijeha« na stranicama 57–58 u Propovijedaj moje evanđelje. Dajte polaznicima nekoliko minuta da pročitaju te se pripreme naučavati dvominutni pregled materijala koji su pročitali. Kao dio svojeg pregleda, potaknite polaznike da (1) prepoznaju i objasne osnovne dijelove nauka, (2) izlože osobno iskustvo ili Sveto pismo koje podržava nauk te (3) iznesu svjedočanstvo o onom što naučavaju. Sažmite ova tri koraka na ploču.

  Nakon što su polaznici imali dovoljno vremena da se pripreme, neka si polaznici iz prve skupine pronađu para u drugoj skupini pa neka se naizmjence međusobno podučavaju. Nakon što je svaki polaznik imao priliku podučiti drugog člana razreda, možete pozvati polaznika dobrovoljca da izađe pred razred i izloži svoj pregled razredu. Kada prezentacija bude gotova, pohvalite polaznika koji je izlagao i zatražite od razreda bilo koju povratnu informaciju za iskustvo. Upitajte ih imaju li pitanja, a zatim upitajte:

  • Kakav je bio osjećaj podučavati i iznositi svjedočanstvo o Pomirenju Isusa Krista?

  • Koje su neke od stvari koje ste otkrili koje vam mogu pomoći kada podučavate svoje istraživače o Pomirenju Isusa Krista?

  • Zašto se radujete podučavati druge Pomirenju Isusa Krista?

  Koristiti Sveta pisma

  Objasnite polaznicima da kao misionari mogu naučavati s većom moći kada koriste Sveta pisma. Neka polovica razreda pregleda svetopisamske odlomke u odsjeku »Pomirenje« u kućici proučavanja Svetih pisama na stranici 49 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Neka druga polovica razreda pregleda svetopisamske odlomke u kućici proučavanja Svetih pisama na stranici 58 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Potaknite polaznike da odaberu odlomke o Pomirenju Isusa Krista koje razumiju i za koje bi se osjećali udobno da svjedoče o njima. Nakon što polaznicima date dovoljno vremena za izlaganje, upitajte:

  • Kako biste mogli iskoristiti stih iz Svetih pisama koji se odabrali da biste pomogli nekome bolje razumjeti Pomirenje Isusa Krista? (Potaknite nekoliko polaznika da odgovore.)

  • Što mislite zašto je važno za misionare da koriste Sveta pisma kada naučavaju?

  Neka polaznici otvore odsjek pod naslovom »Koristite Sveta pisma« na stranici 174 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Neka polaznik pročita prvi odlomak, uključujući četiri natuknice, a zatim zatražite članove razreda da razmotre kako njihove ideje o važnosti korištenja Svetih pisama odgovaraju izjavama u priručniku Propovijedaj moje evanđelje.

  Recite svojem razredu da će za nekoliko minuta podučavati drugog polaznika, koristeći Sveta pisma o Pomirenju koja su ranije odabrali. Objasnite da postoje načela u priručniku Propovijedaj moje evanđelje koja će im pomoći dok naučavaju. Neka polaznik naglas pročita pododsjek pod naslovom »Predstavite Sveta pisma« na stranici 174 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Upitajte polaznike imaju li ikakva pitanja o ovom koraku i dajte im trenutak da razmotre kako bi predstavili Sveto pismo koje su odabrali.

  Neka polaznik naglas pročita pododsjek pod naslovom »Pročitajte odlomak« na stranici 174 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Dajte polaznicima trenutak da u tišini pročitaju svoje odabrane odlomke iz Svetih pisama i prepoznaju bilo koje riječi ili izraze koje bi trebali objasniti istraživaču. Zatim, neka treći polaznik naglas pročita pododsjek »Primijenite Sveta pisma« na stranici 181. Ponovno, upitajte polaznike imaju li ikakvih pitanja.

  Kako biste pomogli polaznicima biti uspješni u naučavanju iz Svetih pisama, trebali biste oblikovati vještinu za njih. Razmotrite odabrati jedan ili dva stiha iz Mosije 3:7–11 i 16–19 kako biste naučavali, a da ne koristite jedan od odlomaka iz Svetih pisama koji su polaznici odabrali. Budite jednostavni i kratki dok prikazujete ova tri koraka: predstaviti, pročitati i primijeniti odlomak iz Svetih pisama. Ovaj će prikaz pomoći polaznicima da se ne osjećaju prevladani onim što se od njih očekuje. Kada ste gotovi, upitajte polaznike imaju li ikakvih pitanja.

  Dajte polaznicima nekoliko minuta da se pripreme naučavati svoj odabrani odlomak iz Svetih pisama koristeći tri koraka koja se nalaze u Propovijedaj moje evanđelje. Zatim uparite svakog polaznika s drugim članom razreda i neka podučavaju jedni druge. Kada polaznici budu gotovi s podučavanjem, uvjerite ih da će njihova sposobnost i pouzdanje u naučavanju evanđelja porasti dok proučavaju Sveta pisma i priručnik Propovijedaj moje evanđelje.

  Kako biste dovršili današnju lekciju, upitajte polaznike bi li itko od njih htio iznijeti svoje osjećaje o Isusu Kristu, a posebno o Pomirenju Isusa Krista.

  Pozivi na djelovanje

  Pozovite svoje polaznike da učine jedno ili više od sljedećeg kako biste im pomogli bolje razumjeti Pomirenje Isusa Krista:

  • Tijekom svojeg osobnog proučavanja Svetih pisama označite ili naglasite odlomke koji vam pomažu razumjeti Isusa Krista i njegovo Pomirenje.

  • Iznesite svoje svjedočanstvo o Pomirenju nekome kod kuće, u crkvi ili putem interneta.

  • Kako okolnosti dopuste, iznesite svjedočanstvo o Pomirenju tijekom sastanka za podučavanje s cjelodnevnim misionarima.

  • Odvojite vrijeme svakoga dana da proučavate Pomirenje Isusa Krista u Svetim pismima.