Lekcija 12: Pronaći ljude za podučavanje
  Footnotes

  12

  Pronaći ljude za podučavanje

  Uvod

  Misionari ne mogu naviještati evanđelje dok ne pronađu nekoga za podučavanje. Pronalazak ljudi zahtjeva primjenjivanje vjere – vjere da se razgovara s ljudima o evanđelju Isusa Krista, vjere da se traže prilike za podučavanje i vjere da će ih Bog voditi do ljudi koji su spremni slušati. Najučinkovitiji način za pronalazak ljudi za podučavanje jest preko članova Crkve. Svi članovi Crkve, uključujući buduće misionare, imaju osobnu odgovornost pomoći pronaći ljude koji su spremni primiti obnovljeno evanđelje. Mladi se ljudi mogu sada pripremiti za cjelodnevno služenje naviještanjem evanđelja, osobno i kroz resurse putem interneta.

  Napredna priprema

  Prijedlozi za podučavanje

  Razviti vjeru za pronaći ljude za podučavati

  Objasnite da je predsjednik Wilford Woodruff služio kao misionar u Engleskoj nedugo nakon što je zaređen kao apostol. Prikažite sljedeći zapis i pozovite polaznike da ga naizmjence pročitaju kako biste predstavili važnost traženja Gospodinove pomoći u pronalaženju ljudi za podučavanje. Neka razred potraži što je starješina Woodruff učinio kako bi pronašao ljude za podučavanje:

  predsjednik Wilford Woodruff

  »Starješina Woodruff je potražio Gospodina u molitvi… pitajući gdje je trebao ići. Ispričao je: ‘Vjerujući da je moja povlastica i dužnost spoznati Gospodinovu volju po tom pitanju, stoga sam zatražio Nebeskog Oca, u ime Isusa Krista, da me poduči svojoj volji u ovome, a kada sam upitao, Gospodin mi je dao i pokazao da je njegova volja da odmah trebam ići na jug Engleske. Razgovarao sam o toj temi s bratom Williamom Benbowom koji je živio u Herefordshireu i koji je još uvijek imao prijatelje koji su tamo živjeli te je jako htio da posjetim taj dio zemlje pa je [on] velikodušno ponudio otpratiti me do kuće svojega brata te mi platiti trošak prijevoza, što sam spremno prihvatio.’

  Dana 4. ožujka 1840., starješina Woodruff i William Benbow stigli su u kuću Williamovog brata Johna. ‘Sat vremena nakon što sam stigao u njegovu kuću’, prisjetio se predsjednik Woodruff, ‘saznao sam zašto me Gospodin poslao tamo… Pronašao sam skupinu muškaraca i žena, nekih šestotinjak njih, koji su se okupili pod nazivom Ujedinjena braća, te su radili prema drevnom slijedu stvari. Željeli su evanđelje kako su ga naučavali drevni proroci i apostoli, kao što sam ja htio u svojoj mladosti.’

  Marljivim proučavanjem Biblije, John Benbow, njegova obitelj i prijatelji pripremili su se za prihvaćanje obnovljenog evanđelja.

  Obitelj Benbow je brzo prihvatila poruku Obnove, a William se vratio u Staffordshire ‘nakon što je imao sretnu povlasticu vidjeti svojeg brata Johna Benbowa i njegovo domaćinstvo… krštene u novi i vječni savez.’ Starješina Woodruff je ostao u području nekih osam mjeseci. Kasnije se prisjetio: ‘U prvih trideset dana nakon što sam stigao u Herefordshire krstio sam četrdeset i pet propovjednika i nekoliko stotina članova… Priveli smo dvije tisuće u nekih osam mjeseci rada.’

  Govoreći o ovom iskustvu, predsjednik Woodruff je napisao: ‘Cijela povijest ove misije u Herefordshireu pokazuje važnost slušanja blagog tihog glasa Duha Božjeg i objava Duha Svetoga. Gospodin je tamo imao narod spreman za evanđelje. Molili su se za svjetlo i istinu, a Gospodin me je poslao njima’« (Naučavanja predsjednika Crkve: Wilford Woodruff [2004.], 90–91).

  Pitajte polaznike:

  • Što je starješina Woodruff učinio kako bi odredio gdje pronaći ljude koji su spremni primiti evanđelje?

  • Na koje je načine Gospodin pomogao starješini Woodruffu? (Možete naglasiti polaznicima da Gospodin nije samo nadahnuo starješinu Woodruffa da ode na jug Engleske, već je i otvorio vrata starješini Woodruffu da podučava na farmi Johna Benbowa gdje su stotine muškaraca i žena bile spremne primiti obnovljeno evanđelje.)

  • Koje je načelo o pronalaženju ljudi za podučavanje prikazano u priči starješine Woodruffa? (Odgovori polaznika mogu biti sažeti zapisivanjem sljedećeg načela na ploči: Gospodin nam može pomoći pronaći ljude koji su spremni prihvatiti evanđelje kada se molimo za pomoć, slušamo Duha i zatim djelujemo u vjeri.)

  Zatražite razred da otvori stranicu 151 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje i zatražite polaznika da naglas pročita prvi odlomak pod naslovom »Razvijanje vjere za pronalaženje«. Zatim upitajte:

  • Kako spoznaja da »Gospodin priprema ljude da prime vas i obnovljeno evanđelje« pomaže motivirati vas pripremiti se za služenje misije?

  Neka polaznici pročitaju sljedeći odlomak na stranici 151 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje, pod podnaslovom »Božja obitelj«. Zatim upitajte:

  • Kako naum da su svi muškarci i žene dio Božje obitelji utječe na vaše osjećaje o pronalaženju ljudi za podučavanje?

  • U citatu iz Alme 31:34–35, za što se Alma molio dok se pripremao propovijedati Zoramcima?

  • Što možemo naučiti iz Almine molitve?

  ikona videa
  Pokažite video prikaz »Developing the Faith to Find« (2:55) i neka polaznici potraže uvide o pronalaženju ljudi za podučavanje. Možete potaknuti polaznike da bilježe što su naučili.

  Upitajte:

  • Koje su uvide o pronalaženju ljudi za podučavanje misionari naveli u ovom video prikazu? (Polaznici bi mogli navesti odgovore poput: Misionari bi se trebali moliti za prilike, voljeti druge i vidjeti ih kako ih Bog vidi te se sjetiti da Gospodin priprema svoju djecu za primanje evanđelja i vodi svoje misionare da ih pronađu. Stoga što Bog voli svoju djecu, on želi da svi imaju priliku čuti evanđelje i prihvatiti ga.)

  • Zašto je važno djelovati prema osjećajima da se posegne prema drugima i pozove ih se da uče o evanđelju?

  Neka polaznici pročitaju tri odlomka u pododsjeku pod naslovom »Nađ[i]te on[e] koji [će] vas prim[iti]« na stranici 152 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje. Zatim upitajte:

  • Koji su neki izazovi s kojima se suočavamo kada pokušamo pronaći ljude za podučavanje? (Obično ne znamo tko je spreman za evanđelje. Ljudi možda neće odmah prepoznati da ste Gospodinovi sluge. Možda neće shvatiti da traže obnovljeno evanđelje.)

  • Kako nam Gospodin pomaže u pronalaženju ljudi za podučavanje? (Šalje Duha Svetoga da nas vodi.)

  • Što mislite što bi Gospodin htio da misionari rade kada ne vide neposredne rezultate svojih napora da pronađu ljude za podučavanje?

  Postoje li polaznici u razredu koji su obraćenici u Crkvi, razmotrite pozvati jednog ili više njih da ispričaju kako su došli u kontakt s Crkvom i kako su prepoznali da su ih misionari podučavali istinu. Nema li obraćenika u razredu, pozovite polaznike da razmisle o obraćeniku kojeg dobro poznaju u svojoj obitelji ili odjelu. Razmotrite pozvati ih da ispričaju kako je ta osoba prihvatila evanđelje.

  Važnost rada članova misionara

  Prikažite sljedeću izjavu predsjednika Thomasa S. Monsona i pozovite polaznika da ju pročita naglas:

  predsjednik Thomas S. Monson

  »Sada je vrijeme da se članovi i misionari ujedine, zajedno rade – rade u Gospodinovom vinogradu kako bi mu priveli duše. On nam je pripremio sredstva kako bismo iznosili evanđelje na mnoštvo načina i pomoći će nam u našem radu ako budemo djelovali u vjeri kako bismo ispunili njegovo djelo« (»Faith in the Work of Salvation« [govor izložen tijekom globalnog prijenosa vodstva pod nazivom Djelo spasenja, 23. lipnja 2013].)

  Možete polaznicima postaviti pitanja poput:

  • Zašto je važno upamtiti da nas je Božji prorok zatražio da sudjelujemo u radu članova misionara? (Možete razmotriti da pregledate Nauk i saveze 88:81 u kojima se naglašava Gospodinovo očekivanje za one koji su primili evanđelje.)

  • Što mislite zašto je predsjednik Monson rekao da »sada je vrijeme« za članove i misionare da rade zajedno?

  Zatim pozovite polaznike da otvore stranicu 156 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje i neka polaznik naglas pročita prva tri odlomka odsjeka »Važnost članova: Zatim upitajte:

  • Koji može biti rezultat kada članovi i misionari zajedno rade na propovijedanju evanđelja? (Odgovori polaznika mogu uključivati ovo načelo: Kada članovi pozivaju druge da budu podučeni te su prisutni tijekom podučavanja, više će ljudi biti kršteno i ostati aktivno u Crkvi.)

  ikona videa
  Prikažite video prikaz »The Lord of the Harvest: The Adams Family« (4:41) i zatražite polaznike da obrate pažnju na to što su članovi Crkve učinili kako bi pomogli obitelji Adams da primi blagoslove evanđelja.

  Upitajte:

  • Koji su bili neki od napora koji su doveli do toga da obitelj Adams primi blagoslove evanđelja?

  • Što mislite što je motiviralo članove iz video prikaza da propovijedaju evanđelje obitelji Adams?

  Neka polaznici naglas pročitaju dva odlomka u odsjeku pod naslovom »Nijedan napor nije uzaludan« u priručniku Propovijedaj moje evanđelje na stranici 165. Zatim razmotrite postaviti pitanja poput:

  • Čak i ako ljudi ne prihvate poziv da istraže obnovljeno evanđelje, zašto nijedan napor u služenju i podučavanju nije uzaludan?

  • Kako misionar može održati zdrav stav kada ljudi odaberu ne istraživati evanđelje?

  Pozovite polaznike da iznesu što su činili u prošlosti kako bi sudjelovali u radu članova misionara. Zatražite ih da objasne kako su se osjećali dok su nastojali propovijedati evanđelje drugima.

  Sudjelovanje u radu članova misionara

  Navedite sljedeće stihove iz Svetih pisama na ploču, a zatim neka svaki polaznik u tišini pročita jedan od odlomaka i potraži blagoslove obećane onima koji odaberu sudjelovati u misionarskom radu.

  NiS 18:10, 14–16

  NiS 33:6–11

  NiS 100:5–6

  Nakon što dopustite polaznicima nekoliko trenutaka da pregledaju odlomak koji su odabrali, zatražite polaznike da objasne stihove koje čitaju i iznesu kako bi ih obećani blagoslovi mogli motivirati da pronađu ljude koji će prihvatiti poruku evanđelja. Potaknite sve članove razreda da sudjeluju u ovoj raspravi. Možete navesti odgovore polaznika na ploču uz prikladan stih iz Svetih pisama.

  Razmotrite napisati sljedeće načelo na ploču: Kao članovi misionari sada možemo započeti pronalaziti ljude koje će misionari podučavati.

  Kako biste pomogli polaznicima bolje razumjeti kako mogu sudjelovati u radu članova misionara, zatražite od polaznika da naglas pročita sljedeću izjavu starješine M. Russella Ballarda iz Zbora dvanaestorice apostola. Zatražite razred da posluša savjet o tome kako steći pouzdanje i hrabrost u posezanju prema drugima:

  starješina M. Russell Ballard

  »Braćo i sestre, strah će biti zamijenjen vjerom i pouzdanjem kada članovi i cjelodnevni misionari kleknu u molitvi i od Gospodina zatraže da ih blagoslovi misionarskim prilikama. Tada moramo pokazati svoju vjeru i tražiti prilike da iznesemo evanđelje Isusa Krista djeci našeg Nebeskog Oca, i te će prilike sigurno doći. Ove prilike neće nikada zahtijevati prinudan ili izmišljen odgovor. One će pritjecati kao prirodan rezultat naše ljubavi za našu braću i sestre. Samo budite pozitivni i oni s kojima govorite osjetit će vašu ljubav. Neće nikada zaboraviti taj osjećaj iako možda neće biti pravi trenutak za njih da prihvate evanđelje. To se također može promijeniti u budućnosti kad se prilike promijene.

  Nemoguće je doživjeti neuspjeh kada dajemo sve od sebe dok smo na Gospodinovom zadatku. Iako je ishod rezultat primjene opredjeljivanja, iznošenje evanđelja naša je odgovornost.

  Uzdajte se u Gospodina. On je Dobri Pastir. On poznaje svoje ovce i njegove ovce poznaju njegov glas; i danas je glas Dobroga Pastira vaš glas i moj glas. A ako ne budemo uključeni, mnogi će oni koji bi čuli poruku obnove ostati neprimijećeni. Jednostavno rečeno, ovo je pitanje vjere i djela s naše strane. Načela su prilično jednostavna – molite se, osobno i u svojoj obitelji, za misionarske prilike… 

  Ne morate biti otvorena osoba ili rječit, uvjerljiv učitelj. Ako u sebi osjećate trajnu ljubav i nadu, Gospodin je obećao, ako »[dignete] glasove svoje pred tim narodom[; izgovarate] misli koje [on stavi] u srca vaša, … postidjet se nećete pred ljudima.

  ‘[I] bit će vam… dano… u taj čas, što vam je govoriti’ (NiS 100:5–6)« (»Put Your Trust in the Lord«, Ensign ili Liahona, studeni 2013., 44).

  Upitajte:

  • Što je starješina Ballard predložio da članovi mogu učiniti kako bi razvili veće pouzdanje za predstavljanje evanđelja drugima?

  • Na koji je način pronaći ljude za podučavanje pitanje vjere?

  Neka polaznici odvoje nekoliko trenutaka kako bi pregledali popis »Ideje za pomoć članovima« na stranici 158 priručnika Propovijedaj moje evanđelje i potraže određene načine na koje članovi mogu sudjelovati u misionarskom djelu. Neka polaznici odaberu jednu ili dvije ideje koje bi mogli sada iskoristiti da bi sudjelovali u radu članova misionara. Zatim upitajte:

  • Koju od ovih ideja biste mogli napraviti sada da pozovete druge čuti evanđelje?

  • Što mislite zašto neki članovi Crkve oklijevaju posegnuti prema drugima na načine koji se nalaze na ovom popisu?

  Potaknite polaznike da odvoje nekoliko minuta kako bi zapisali nekoliko stvari koje će učiniti da bi pronašli ljude koje će misionari podučavati. Predložite polaznicima da bi njihovi planovi mogli biti učinkovitiji kada bi zapisali imena određenih prijatelja i članova obitelji koji nisu članovi, a kojima bi mogli iznijeti poruku evanđelja. Možete predložiti polaznicima da uključe djela poput redovite molitve za misionarske prilike, posezanje prema drugima kako bi se razgovaralo s njima o evanđeoskim temama, pozivanje drugih na službe bogoštovlja ili druge crkvene aktivnosti, pozivanje drugih da poslušaju misionarske lekcije, pozivanje drugih da čitaju Mormonovu knjigu i tako dalje. Kako vas potakne Duh možete pozvati nekoliko polaznika da razredu iznesu svoje planove.

  Koristiti sve alate koje je Bog pripremio

  Neka polaznik naglas pročita sljedeću izjavu starješine L. Toma Perryja (1922.–2015.) iz Zbora dvanaestorice apostola i zatražite razred da posluša kako se mijenja postupak pronalaženja ljudi za podučavanje:

  starješina L. Tom Perry

  »Dok sam bio mladi misionar, bili smo u mogućnosti uspostavljati kontakt na ulici i kucati od vrata do vrata da bismo širili evanđelje. Svijet se promijenio od tog vremena. Sada, mnogi ljudi imaju prenatrpane živote. Žure ovamo-onamo, često nisu voljni dopustiti potpunim strancima ući u njihove domove, nepozvani, da bi s njima podijelili poruku obnovljenog evanđelja. Uglavnom kontakti s drugima, pa čak i s bliskim prijateljima, često idu putem interneta. Sama se narav misionarskog djela stoga mora promijeniti ako Gospodin želi postići svoje djelo sabiranja raspršenih Izraelaca »sa sva četiri kraja zemlje« [2. Nefi 21:12]. Misionari su sada ovlašteni koristiti internet u svojim nastojanjima propovijedanja… 

  Dok misionari ulaze u ovo novo doba u kojem će koristiti računala u Gospodinovom djelu, pozivamo mlade i stare, odrasle, mlade odrasle i djecu posvuda da nam se pridruže… u pronošenju njihove evanđeoske poruke putem interneta… 

  Kao što se misionari moraju prilagoditi svijetu koji se mijenja, i članovi moraju promijeniti način razmišljanja o misionarskom djelu. Govoreći to, želim razjasniti da se ono što se od nas, kao članova, traži da činimo nije promijenilo, no način na koji ispunjavamo svoju odgovornost širenja evanđelja mora se prilagoditi svijetu koji se mijenja« (»Missionary Work in the Digital Age« [govor izložen tijekom globalnog prijenosa vodstva pod nazivom Djelo spasenja, 23. lipnja 2013.]).

  Upitajte:

  • Prema starješini Perryju, zašto članovi i misionari moraju započeti koristiti internetske resurse dok navješćuju evanđelje? Koje su prednosti korištenja ovih resursa?

  • Koji su neki od internetskih alata ili resursa koje biste mogli koristiti kako biste iznosili svoje svjedočanstvo o evanđelju i pozivali druge da spoznaju više?

  • Koji su neki određeni načini na koje možete koristiti ove alate za navještanje evanđeoske poruke? (Ova će rasprava pomoći polaznicima prepoznati načelo da sljedbenici Isusa Krista mogu koristiti suvremenu tehnologiju za iznošenje svojeg svjedočanstva ljudima diljem svijeta.)

  Prikažite sljedeće smjernice sa stranice LDS.org i pozovite polaznika da naglas pročita prvi odlomak. Zatim pozovite druge polaznike da naglas pročitaju popis smjernica za korištenje društvenih medija. Zatražite razred da potraži načine na koje im ova informacija može pomoći da postanu bolji u navještanju evanđelja putem interneta.

  »Društveni mediji mogu biti snažan utjecaj u životima onih koji ih koriste. Mogu ponuditi načine da se izrazi naša vjera u Isusa Krista i osnaže odnosi. Crkva potiče korištenje društvenih medija dokle god oni podržavaju poslanje Crkve, poboljšavaju odnose i pridonose objavama među djecom našeg Nebeskog Oca. Članovi Crkve su potaknuti da budu primjeri svoje vjere u svako vrijeme i na svakom mjestu, uključujući kada sudjeluju u globalnim razgovorima dostupnim kroz društvene medije… 

  Slijede prijedlozi za korištenje društvenih medija u našem osobnom životu… 

  Budite uljudni u svojim internetskim interakcijama s drugima. Naučavanja svetaca posljednjih dana zahtijevaju da se članovi prema svojim bližnjima ponašaju s poštovanjem, bez obzira na situaciju.

  Izrazite svoje osobno svjedočanstvo o obnovljenom evanđelju kako vas Duh navodi. Takve bi poruke trebale biti osobne; ne ostavljajte ljude pod dojmom da govorite za Crkvu i nemojte osnivati skupine koje stvaraju dojam da službeno predstavljaju Crkvu ili da ih Crkva sponzorira.

  Uvijek budite primjer Kristovog sljedbenika u svojim interakcijama. Vaš pozitivan primjer može utjecati na one s kojima se družite. Mudro je prestati družiti se s onima koji stalno nastoje oneraspoložiti druge, a posebno s onima koji objavljuju neprikladne materijale… 

  Koristiti dobru prosudbu kada objavljujete na stranicama društvenih medija. Na internetu ne postoji tipka ‘izbriši’. Slike i objave mogu ostati tamo mnogo godina i mogu biti štetne kada tražite zaposlenje ili prijavu na sveučilište, kao i prilikom drugih prilika u kojima bi vaš javni internetski zapis mogao biti pregledan. Pobrinite se da je vaša komunikacija u skladu s vašom predanošću da preuzmete na sebe Spasiteljevo ime« (»Social Media Helps for Members«, LDS.org).

  Zatražite polaznike da iznesu svoje misli razredu o tome zašto bi im prijedlozi na ovom popisu bili važni za upamtiti dok navješćuju evanđelje putem interneta.

  Bude li dovoljno vremena, razmotrite da polaznik prikaže tijekom nastave kako dijeliti video zapise i druge materijale na stranicama LDS.org ili mormon.org koristeći društvene medije. Neka drugi polaznik pokaže kako stvoriti profil na stranici mormon.org.

  ikona videa
  Razmotrite prikazati video prikaz »Sharing Your Beliefs« (2:02) kako biste pomogli polaznicima osjetiti se pouzdano u svoju sposobnost korištenja tehnologije za iznošenje svojih osjećaja i svjedočanstva o evanđelju. Prije prikazivanja ovog video zapisa, potaknite polaznike da potraže mogući utjecaj koji osoba može imati koristeći tehnologiju za iznošenje svojih osjećaja o evanđelju.

  Nakon videa, upitajte:

  • Kako tehnologija može unaprijediti napore članova koji žele iznositi poruku evanđelja?

  Pozovite polaznike da opišu kako bi mogli koristiti tehnologiju za iznošenje svojeg svjedočanstva drugima. Zaključite iznoseći svoje svjedočanstvo o naucima i načelima naučavanih u ovoj lekciji.

  Pozivi na djelovanje

  Pomognite polaznicima sada započeti pronalaziti ljude koji su spremni čuti evanđeosku poruku ispunjavanjem jedne ili više predloženih aktivnosti:

  • Dovršite stavke koje ste naveli tijekom zaduženja za zapisivanje u ovoj lekciji kako biste pronašli ljude koje će misionari podučavati.

  • Pregledajte popis kontakata u svojem mobitelu i pronađite manje aktivnog ili neaktivnog člana. Nazovite tu osobu ili joj pošaljite SMS poruku i pozovite ju da vam se pridruži u Crkvi u nedjelju.

  • Istražite web–stranicu mormon.org i istražite resurse stranice poput video prikaza, članaka i profila koje su objavili članovi Crkve. Koristeći društvene medije, pokažite drugima video prikaz, članak ili drugu stranicu.

  • Stvorite vlastiti profil na stranici mormon.org. Podijelite svoj profil s drugima koristeći društvene medije.

  • Pokažite video prikaz Mormon Messages i iznesite svoje osjećaje o korištenju društvenih medija.