Uvod u Misionarska priprema – priručnik za učitelje (Religija 130)
  Footnotes

  Uvod u Misionarska priprema – priručnik za učitelje (Religija 130)

  Naš cilj

  Cilj Vjeronauka i Instituta vjere navodi:

  »Naš je cilj pomoći mladima i mladim samcima razumjeti i osloniti se na učenja i Pomirenje Isusa Krista, osposobiti ih za blagoslove hrama i pripremiti njih, njihove obitelji i druge za vječni život sa svojim Ocem na Nebu« (Gospel Teaching and Learning: A Handbook for Teachers and Leaders in Seminaries and Institutes of Religion [2012.], 1).

  Kao učitelj na institutu možete pomoći ostvariti ovaj cilj dok učinkovito naučavate evanđelje: »Podučavamo polaznike o nauku i načelima evanđelja prema Svetim pismima i riječima proroka. Taj se nauk i načela podučavaju na način koji vodi k razumijevanju i izgrađivanju. Pomažemo polaznicima da ostvare svoju ulogu u procesu učenja i pripremamo ih da podučavaju druge evanđelju« (Gospel Teaching and Learning, x).

  Osnove evanđeoskog naučavanja i učenja pomoći će i vama i vašim polaznicima ostvariti Cilj vjeronauka i instituta religije dok zajedno proučavate Sveta pisma, riječi proroka i priručnik Propovijedaj moje evanđelje. Te su osnove sljedeće:

  • podučavati i učiti po Duhu,

  • njegovati ozračje učenja ispunjeno ljubavlju, poštovanjem i svrhom,

  • proučavati Sveta pisma svakodnevno i čitati tekstove potrebne za tečaj,

  • razumjeti kontekst i sadržaj Svetih pisama te riječi proroka,

  • prepoznati, razumjeti, osjetiti istinu i važnost evanđeoskih nauka i načela te ih primijeniti,

  • objašnjavati i širiti evanđeoski nauk i načela te svjedočiti o njima,

  • savladati ključne odlomke iz Svetih pisama i osnovni nauk.

  »Kada ih se primijeni mudro i u međusobnom skladu, [te osnove] doprinose sposobnosti polaznika da razumije Sveta pisma te nauke i načela koja one sadrže. Također, te osnove potiču polaznike da preuzmu aktivnu ulogu u njihovom učenju i povećanju sposobnosti polaznika da žive evanđelje i podučavaju ga drugima« (Gospel Teaching and Learning, 10). Ove se osnove trebaju sagledati kao ishodi radije nego metode podučavanja (vidi Gospel Teaching and Learning, 10). Prijedlozi podučavanja u ovom priručniku predstavljaju načine za postizanje ovih ishoda u vašem podučavanju.

  Svrha ovoga tečaja

  Religija 130: Misionarska priprema je osmišljena kao pomoć u pripremi polaznika za cjelodnevnu misionarsku službu usredotočujući se na nauk, načela i savjete koji se nalaze u Svetim pismima, riječima proroka i priručniku Propovijedaj moje evanđelje. Ovaj priručnik, Sveta pisma i priručnik Propovijedaj moje evanđelje vaši su osnovni tekstovi dok pripremate i naučavate ovaj tečaj. Priručnik Propovijedaj moje evanđelje služi kao priručnik za polaznika za ovaj tečaj, stoga biste ih trebali potaknuti da nabave osobni primjerak za vlastito proučavanje i korištenje tijekom sata. Blagoslovit ćete živote svojih polaznika dok im pomažete da se upoznaju s njim i koriste ga u svojoj pripremi za služenje misije.

  Kako su lekcije organizirane

  Ovaj je priručnik osmišljen da pomogne novopozvanim učiteljima kao i onim iskusnim. Tečaj je osmišljen da traje jedan semestar, a raspoređen je u 15 lekcija. Svaka je lekcija osmišljena za podučavanje tijekom nastavnog razdoblja od 90 minuta. Traje li vaše nastavno razdoblje kraće od 90 minuta, možete ili skratiti lekcije ili ih rasporediti na više dijelova koji će se naučavati tijekom dva ili više nastavna razdoblja.

  Svaka lekcija u priručniku sastoji se od pet dijelova:

  • Uvod

  • Napredna priprema

  • Prijedlozi za podučavanje

  • Pomoći pri podučavanju

  • Pozivi na djelovanje

  Uvod

  Svaka lekcija započinje kratkim uvodom koji sažima nauk, načela i glavne ideje koje se obrađuju u lekciji.

  Napredna priprema

  Ovaj odsjek uključuje izvore koje treba proučiti, a navodi i izvore (na primjer, video prikaze, uručke i tako dalje) koji se koriste u pregledu svake lekcije i koje ćete trebati pripremiti unaprijed. Na primjer, kada lekcija predlaže da prikažete video prikaz, moglo bi biti mudro preuzeti video ili ga unaprijed pripremiti na drugi način.

  Prijedlozi za podučavanje

  Ovaj odsjek daje prijedloge za podučavanje propisane teme tečaja. Kao učitelj trebali biste pažljivo proučiti ovaj odsjek. Prijedlozi za podučavanje u ovom priručniku slijede obrazac opisan u poglavlju 3 priručnika Gospel Teaching and Learning. Oni pokazuju kako uklopiti osnove evanđeoskog naučavanja i učenja u svoje podučavanje kako biste pomogli polaznicima razumjeti i primijeniti evanđeoska načela i povećati njihovo osobno obraćenje.

  U predmetu svake lekcije pronaći ćete nekoliko ključnih nauka, načela i istina označenih podebljanim slovima. Ovi su nauci i načela prepoznati u nastavnom planu jer (1) odražavaju važne istine koje se nalaze u Svetim pismima i priručniku Propovijedaj moje evanđelje, (2) posebno su primjenjivi potrebama i okolnostima budućih misionara, ili (3) oni su ključne istine koje mogu pomoći polaznicima produbiti njihove odnose s Gospodinom i pripremiti ih za cjelodnevnu misionarsku službu. Predsjednik Henry B. Eyring iz Prvog predsjedništva je savjetovao: »Dok pripremate lekciju, tražite u njoj načela obraćenja… Načelo obraćenja je ono koje vodi do poslušnosti Božjoj volji« (»Converting Principles« [obraćanje vjeroučiteljima COS-a, 2. veljače 1996.], 1; si.lds.org). Imajte na umu da ovaj priručnik ne pokušava utvrditi sav nauk i sva načela koji bi se mogli podučavati u lekcijama i Duh bi vas mogao voditi da podučavate druga načela i drugi nauk koji nisu obrađeni u materijalima lekcije. Za više ideja o prilagođavanju lekcija, vidi odsjek »Odlučiti što i kako podučavati« ispod.

  Pomoći pri podučavanju

  Pomoć pri podučavanju nalazi se u kućicama kroz sve lekcije, a nudi vodstvo za razne metode, vještine i tehnike podučavanja. Osmišljena je za pružanje dodatnog uvida u osnovna načela vjerskog obrazovanja. Potražite načine za učinkovitu i dosljednu primjenu ove pomoći u svojem podučavanju.

  Pozivi na djelovanje

  Starješina David A. Bednar iz Zbora dvanaestorice apostola je naučavao: »Moja je iskrena nada za svakoga od vas [budućih misionara] da nećete jednostavno ići na misiju – već da ćete postati misionari puno prije nego što predate svoje papire za misiju, puno prije nego što primite poziv na služenje, puno prije nego što vas odijeli vaš predsjednik okola, i puno prije nego što uđete u COM« (»Becoming a Missionary«, Ensign ili Liahona, studeni 2005., 45). U skladu s ovim pristupom, svaka lekcija sadrži predložene aktivnosti za poticanje budućih misionara da počnu razmišljati, djelovati i služiti kao misionari prije nego što uđu u centar za obuku misionara. Aktivnosti koje se nalaze u ovom odsjeku potiču članove razreda da kod kuće primjene ono što nauče na nastavi. Razni su načini za dodjeljivanje ili predlaganje ovih aktivnosti. Na primjer, možete razdijeliti uručak tijekom prvog sata na kojem su navedene preporučene aktivnosti za svaki tjedan semestra. Također, možete napisati tjedni popis aktivnosti na ploču ili svojim polaznicima možete slati tjedni SMS ili poruku e-poštom.

  Odlučiti što i kako podučavati

  Odabrati ideje za podučavanje koje ispunjavaju potrebe polaznika

  Dok se pripremate podučavati, možete si postaviti pitanja poput: Koje će metode ili aktivnosti učenja pomoći mojim polaznicima razumjeti ono što trebaju znati? Što će pomoći mojim polaznicima prepoznati, razumjeti i objasniti ključni nauk i načela? Što mogu učiniti kako bih pomogao polaznicima osjetiti istinu i važnost ovog nauka i načela? Kako mogu pomoći polaznicima primijeniti ovaj nauk i načela u njihovom životu?

  Ovaj je priručnik osmišljen kako bi vam pomogao u postupku planiranja lekcije. Pažljivo pregledajte materijal lekcije. Odaberite ideje za podučavanje koje najbolje ispunjavaju potrebe vaših polaznika i prilagodite ih svojem osobnom stilu podučavanja. Duh Sveti će vas voditi u ovom postupku. Možete odabrati iskoristiti sve ili dio prijedloga nastavnog plana i programa ili možete prilagoditi predložene ideje potrebama i okolnostima vašeg razreda. Dok određujete kako prilagoditi materijale lekcije, ne zaboravite detaljno se pripremiti, ali i dopustiti Duhu da vas vodi. Razmotrite ovaj savjet starješine Dallina H. Oaksa iz Zbora dvanaestorice apostola: »Prvo usvojimo, a zatim prilagodimo. Ako smo u potpunosti potkovani u propisanim lekcijama koje održavamo, onda možemo slijediti Duh da prilagodimo« (»A Panel Discussion with Elder Dallin H. Oaks« [satelitski prijenos Vjeronauka i Instituta vjere, 7. kolovoza 2012.], 6; si.lds.org).

  Pružite polaznicima prilike za podučavanje

  Jedna od najvažnijih stvari koju možete učiniti kao učitelj ovog tečaja jest da polaznicima pružite mnoge prilike za vježbanje podučavanja i svjedočenja tijekom sata s obzirom da će mnogim mladima nedostajati pouzdanja u naučavanju nauka i načela evanđelja. Dajte polaznicima priliku da odgovore na pitanja, objasne evanđeoske istine drugim članovima razreda i naučavaju misionarske lekcije koje se nalaze u priručniku Propovijedaj moje evanđelje. Kada budući misionari počnu razumijevati kako nauci i načela evanđelja vode do spasenja, podučavat će evanđelje s većom iskrenošću i moći.

  Uz učenje o tome što reći i učiniti, budući misionari moraju naučiti usredotočiti se na potrebe istraživača i razlučiti po Duhu što svaki istraživač treba kako bi nastavio na svojem putu obraćenja. Pomognite polaznicima razumjeti da trajno obraćenje istraživača ovisi manje o tome što misionar kaže i čini, a više o tome djeluje li istraživač u vjeri. Najučinkovitiji misionari obraćaju pažnju na to što istraživač govori i čini, a zatim mu na brižan način pomažu u napretku prema obraćenju.

  Utvrditi očekivanja za polaznike

  Sljedeći prijedlozi mogu biti korisni dok pripremate i podučavate lekcije:

  • Zadužite polaznike da prije svake lekcije pročitaju primjenjive odsjeke iz priručnika Propovijedaj moje evanđelje ili govore s Općeg sabora. Razmotrite polaznicima dati kratak sadržaj ili kratak pregled tečaja na početku tečaja koji objašnjava što će se naučavati tijekom svakog sata i što bi polaznici trebali pročitati u pripremi za svaki sat. Vjerojatnije je da će polaznike koji se unaprijed pripreme podučiti Duh Sveti tijekom lekcija.

  • Očekujte da će polaznici ispuniti svoju ulogu učenika (vidi Gospel Teaching and Learning, 6, 15, 55).

  • Dopustite polaznicima da sami za sebe otkriju evanđeoske istine. Polaznici su podučeni kada ih vodite kroz postupak učenja koji je sličan onomu koji ste vi iskusili tijekom pripreme lekcije. Dok polaznici sami za sebe otkrivaju nauk i načela, dajte im prilike da objasne ove istine vlastitim riječima te da iznesu što znaju, kako se osjećaju i što planiraju učiniti i posvjedoče o tome.

  • Stvorite okruženje u kojem polaznici mogu osjetiti Duha Gospodnjeg dok se međusobno podučavaju i uče jedni od drugih.

  • Potaknite polaznike da na svaki sat donose osobni primjerak Svetih pisama, primjerak priručnika Propovijedaj moje evanđelje i dnevnik proučavanja. Objasnite što je dnevnik proučavanja i kako ga koristiti.

  Dok odlučujete što i kako naučavati, imajte na umu sljedeće riječi starješine Davida A. Bednara iz Zbora dvanaestorice apostola:

  »Primijetio sam zajedničku osobinu među učiteljima koji su imali najveći utjecaj u mojem životu. Oni su mi pomogli tražiti učenje po vjeri. Odbijali su davati mi lagane odgovore na teška pitanja. Zapravo, nisu mi davali nikakve odgovore. Umjesto toga, pokazali su put i pomogli mi poduzeti korake kako bih pronašao vlastite odgovore. Zasigurno nisam uvijek cijenio ovaj pristup, no iskustvo me je osposobilo da razumijem kako se odgovor koji daje druga osoba obično ne pamti dugo, ako ga se uopće upamti. No, odgovor koji mi otkrijemo ili steknemo kroz iskustvo vjere obično se zadržava cijeli život« (»Seek Learning by Faith« [večer sa starješinom Davidom A. Bednarom, 3. veljače 2006.], 5; si.lds.org).

  Aktivnosti podučavanja

  Brojni su načini za davanje oblika aktivnostima podučavanja u razredu predloženim u kratkom pregledu lekcije. Općenito je korisno mijenjati oblik aktivnosti kako biste pomogli održati polaznike zainteresirane i usredotočene. Na primjer, razmotrite tijekom igrokaza pozvati polaznike da se mijenjaju u ulogama misionara i istraživača te gdje je to primjenljivo kao procjenitelj. Vi također možete sudjelovati u bilo kojoj ulozi kada je to potrebno.

  skupine od 4 dijagrama
  skupine od 2, 3 dijagrama

  M = misionar; I = istraživač; P = procjenitelj

  Model obuke

  Model obuke koji se koristi u nastavnom planu i programu COM-a može se prilagoditi za uporabu na ovom tečaju za pomoć polaznicima u razvoju njihovih vještina i sposobnosti. Dijelovi ovog modela mogu se koristiti bilo kojim redoslijedom i ponavljati se kako bi se najbolje ostvario cilj pomaganja polaznicima da se poboljšaju kroz vježbanje.

  Objasniti – Prikazati – Vježbati – Procijeniti – Ponovno vježbati

  Objasniti

  Objasnite pojmove i vještine koje bi polaznici trebali znati te ih podučite kako će im ove vještine i pojmovi pomoći ispuniti misionarsku svrhu.

  Prikazati

  Pružite primjer onoga što polaznici trebaju činiti. To se može ostvariti prikazivanjima uživo, video prikazima ili na druge načine.

  Vježbati

  Neka polaznici vježbaju vještine u paru ili skupini.

  Procijeniti

  Uz doprinos polaznika utvrdite ono što rade dobro i načine na koje mogu poboljšati svoje vještine. Potaknite ih.

  Ponovno vježbati

  Kada je moguće, omogućite vrijeme za ponovno vježbanje.

  Misionarski rad putem interneta

  Vaši će polaznici kao cjelodnevni misionari koristiti internet kao oruđe u propovijedanju da bi pronašli i kontaktirali istraživače i članove, surađivali s mjesnim svećeničkim i misijskim vođama, odgovarali na pitanja, primali i kontaktirali preporučene osobe, naknadno provjeravali obveze, potvrđivali sastanke i naučavali načela iz priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Razni prijedlozi kroz ovaj priručnik pomoći će vam potaknuti polaznike da započnu iznositi evanđelje koristeći alate interneta.

  Kao učitelj na ovom tečaju možete iskoristiti prednosti elektroničkih alata kontaktiranjem svojih polaznika tijekom tjedna koristeći SMS poruke ili društvene medije za naknadnu provjeru nakon zaduženja sa sata, kako biste ih potaknuli da proučavaju prije dolaska na sat ili ih podsjetili da svakodnevno čitaju Mormonovu knjigu.

  Prilagoditi priručnik onima s posebnim potrebama

  Kada podučavaju polaznike s posebnim potrebama, učitelji mogu prilagoditi lekcije da bi ispunili potrebe polaznika. Na primjer, za prilagodbu lekcija polaznicima koji ne mogu čitati, možete razmotriti da sami na glas čitate, da polaznici čitaju ili možete iskoristiti unaprijed snimljene materijale (poput audio i video verzija Svetih pisama, priručnika Propovijedaj moje evanđelje i govora s Općih sabora). Kada lekcije traže pisane odgovore, možete potaknuti polaznike da umjesto toga iznesu usmene odgovore. Drugi polaznici također mogu pomoći onima s posebnim potrebama osobno im čitajući materijale ili zapisujući odgovore za njih.

  Za više ideja i izvora, potražite savjet na stranici Disability Resources [Izvori za osobe s posebnim potrebama] na disabilities.lds.org i u odsjeku »Adapted Classes and Programs for Students with Disabilities« [Prilagođeni satovi i programi za polaznike s posebnim potrebama] u pravilniku Vjeronauka i Instituta vjere.