2020
Chức Tư Tế Ban Phước cho Giới Trẻ Như Thế Nào
Tháng Năm 2020


Chức Tư Tế Ban Phước cho Giới Trẻ Như Thế Nào

Qua chức tư tế, chúng ta có thể được nâng đỡ. Chức tư tế mang ánh sáng đến thế gian.

Tôi biết ơn được có mặt ở đây. Khi biết rằng tôi sẽ có cơ hội để nói chuyện với anh chị em hôm nay, tôi cảm thấy rất phấn khởi, đồng thời cũng rất khiêm nhường. Tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về điều tôi có thể chia sẻ, và tôi hy vọng Thánh Linh sẽ trực tiếp phán cùng anh chị em qua sứ điệp của tôi.

Trong Sách Mặc Môn, Lê Hi ban một phước lành cho từng con trai của ông trước khi ông qua đời nhằm giúp họ thấy được sức mạnh và tiềm năng vĩnh cửu của họ. Tôi là con út trong gia đình có tám người con, và năm vừa qua là lần đầu tiên tôi là đứa con duy nhất sống ở nhà. Thật là khó đối với tôi khi không có anh chị em ruột ở gần bên và luôn luôn không có ai để trò chuyện. Nhiều đêm tôi cảm thấy rất cô đơn. Tôi biết ơn cha mẹ tôi, họ đã cố gắng hết sức để giúp tôi. Một ví dụ là khi cha tôi muốn ban cho tôi một phước lành của chức tư tế để an ủi tôi trong thời gian đặc biệt khó khăn này. Sau khi ông ban phước cho tôi, mọi việc đã không thay đổi ngay lập tức, nhưng tôi có thể cảm thấy sự bình an và tình yêu thương từ Cha Thiên Thượng và từ cha tôi. Tôi cảm thấy được phước vì có một người cha xứng đáng, có thể ban phước lành của chức tư tế bất kỳ lúc nào tôi cần và giúp tôi thấy được sức mạnh và tiềm năng vĩnh cửu của tôi, cũng giống như Lê Hi đã làm khi ông ban phước cho con cái ông.

Bất kể hoàn cảnh của anh chị em ra sao, anh chị em cũng luôn có thể tiếp cận được các phước lành của chức tư tế. Anh chị em có thể nhận được các phước lành của chức tư tế qua những người trong gia đình, bạn bè, những người anh em phục sự, các vị lãnh đạo chức tư tế, và một Cha Thiên Thượng là Đấng không bao giờ bỏ mặc anh chị em. Anh Cả Neil L. Andersen đã nói: “Các phước lành của chức tư tế đều vô cùng lớn lao hơn người được yêu cầu để ban cho quyền năng chức tư tế. … Khi chúng ta xứng đáng, thì các giáo lễ của chức tư tế làm phong phú hóa cuộc sống của chúng ta.”1

Đừng ngần ngại hỏi xin một phước lành khi anh chị em cần được hướng dẫn thêm. Chúng ta cần Thánh Linh giúp đỡ nhiều nhất trong những lúc khó khăn nhất. Không có ai là hoàn hảo cả và chúng ta đều gặp khó khăn. Một số người trong chúng ta có thể đang đau khổ vì lo âu, trầm cảm, thói nghiện, hoặc mặc cảm rằng mình kém cỏi. Các phước lành của chức tư tế có thể giúp chúng ta vượt qua những thử thách này và nhận được sự bình an khi chúng ta tiến tới tương lai. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cố gắng sống xứng đáng để nhận được các phước lành này.

Một cách khác mà chức tư tế ban phước cho chúng ta là qua các phước lành tộc trưởng. Tôi đã học cách tìm đến phước lành tộc trưởng của mình bất cứ khi nào tôi cảm thấy buồn chán hay cô đơn. Phước lành của tôi giúp tôi hiểu được tiềm năng của mình và kế hoạch cụ thể Thượng Đế dành cho tôi. Nó an ủi tôi và giúp tôi nhìn xa hơn triển vọng trần thế của mình. Nó nhắc nhở tôi về những ân tứ và các phước lành tôi sẽ nhận được nếu tôi sống xứng đáng. Nó cũng giúp tôi nhớ và cảm thấy bình an rằng Thượng Đế sẽ cung ứng câu trả lời và mở ra những cơ hội mới cho tôi vào đúng thời điểm mà tôi cần nó nhất.

Phước lành tộc trưởng giúp chuẩn bị cho chúng ta trở về sống với Cha Thiên Thượng của mình. Tôi biết rằng phước lành tộc trưởng đến từ Thượng Đế và có thể giúp chúng ta làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ. Đó không phải là lời tiên đoán của “thầy bói”; những phước lành này nói cho chúng ta biết điều gì chúng ta cần nghe. Các phước lành đó giống như quả cầu Liahona đối với mỗi người chúng ta. Khi chúng ta đặt Thượng Đế lên trên hết và có đức tin nơi Ngài, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta qua vùng hoang dã của riêng chúng ta.

Cũng giống như Thượng Đế ban phước cho Joseph Smith với chức tư tế để cho các phước lành của phúc âm có thể được phục hồi, chúng ta có thể nhận được các phước lành của phúc âm trong cuộc sống mình qua chức tư tế. Mỗi tuần, chúng ta được ban cho đặc ân và cơ hội để dự phần Tiệc Thánh. Qua giáo lễ này của chức tư tế, chúng ta có thể luôn luôn được Thánh Linh ở cùng chúng ta, mà có thể tẩy sạch và làm thanh tẩy chúng ta. Nếu anh chị em cảm thấy cần thiết phải loại bỏ một điều gì đó ra khỏi cuộc sống mình, thì hãy tìm đến một vị lãnh đạo đáng tin cậy là người có thể giúp anh chị em làm điều ngay chính. Các vị lãnh đạo của anh chị em có thể giúp anh chị em tiếp cận với quyền năng trọn vẹn của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.

Nhờ chức tư tế, chúng ta cũng có thể nhận được phước lành của các giáo lễ đền thờ. Kể từ khi được đi đền thờ, tôi đã đặt mục tiêu và ưu tiên để thường xuyên tham dự đền thờ. Bằng cách dành ra thời gian và sự hy sinh cần thiết để trở nên gần gũi hơn với Cha Thiên Thượng trong ngôi nhà thánh của Ngài, tôi đã được ban phước để nhận được sự mặc khải và những thúc giục mà thực sự giúp tôi trong suốt cuộc sống của tôi.

Qua chức tư tế, chúng ta có thể được nâng đỡ. Chức tư tế mang ánh sáng đến thế gian. Anh Cả Robert D. Hales đã nói: “Nếu không có quyền năng của chức tư tế, ‘thì cả thế gian này sẽ bị tận diệt khi Ngài đến’ (xin xem GL&GƯ 2:1–3). Sẽ không có ánh sáng, không có hy vọng—chỉ có bóng tối mà thôi.”2

Thượng Đế đang cổ vũ chúng ta. Ngài muốn chúng ta trở về cùng Ngài. Ngài biết rõ từng người chúng ta. Ngài biết rõ anh chị em. Ngài yêu thương chúng ta. Ngài luôn luôn biết rõ chúng ta và ban phước cho chúng ta ngay cả khi chúng ta cảm thấy không xứng đáng với điều đó. Ngài biết chúng ta cần điều gì và khi nào chúng ta cần.

“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho:

“Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ” (Ma Thi Ơ 7:7–8).

Nếu anh chị em không có chứng ngôn về chức tư tế, thì tôi khuyên anh chị em hãy cầu nguyện và cầu vấn để tự mình biết được quyền năng của chức tư tế, sau đó hãy đọc thánh thư để nghe lời Thượng Đế. Tôi biết rằng nếu chúng ta bỏ ra nỗ lực để kinh nghiệm được quyền năng của chức tư tế của Thượng Đế trong cuộc sống mình, thì chúng ta sẽ được ban phước. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Neil L. Andersen, “Quyền Năng trong Chức Tư Tế,” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, trang 92.

  2. Robert D. Hales, “Blessings of the Priesthood,” Ensign, tháng Mười Một năm 1995, trang 32.