Tabula Ohipa
    Footnotes

    Liahona, Atopa 2015

    A hi’o na e itehia anei ia outou te Liahona i hunahia i roto i teie ve’a Parau tauturu : I hea e itehia ai ia outou te tauturu ia ore ana’e outou e ite e aha te ohipa e rave ?

    I ni’a i te tapo’i

    I mua : Hoho’a faahoho’araa na Cody Bell. Tapo’i no mua, roto mai : Hoho’a pata © StockFood/Talbott, Barbara. Tapo’i no muri, roto mai : Hoho’a na Tiffany Myloan Tong.