Door de macht van het Boek van Mormon gevonden
  Footnotes
  Theme

  Door de macht van het Boek van Mormon gevonden

  Ieder moet de krachtige uitwerking van de ware leer in het Boek van Mormon ondervinden, en erdoor gevonden worden.

  Als ik bij bekeerlingen op bezoek ga, is een van de vragen die ik ze vaak stel hoe zij en hun gezinsleden kennismaakten met de kerk, en hoe het kwam dat ze zich lieten dopen. Het maakt niet uit of de persoon op dat moment een actief lid is of al jaren niet naar de kerk is geweest. Het antwoord is altijd hetzelfde: met een glimlach in een stralend gezicht vertellen ze hoe ze gevonden zijn. In feite lijkt het wel of het bekeringsverhaal altijd het verhaal is van hoe we gevonden zijn.

  Jezus Christus is de Heer van alles wat verloren is. Hij geeft om het verlorene. Dat is vast en zeker waarom Hij de drie gelijkenissen in Lukas 15 gaf: de gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Er loopt een rode draad door al die verhalen: het maakt niet uit waarom ze verloren waren. Het maakt zelfs niet uit of ze zich wel bewust waren dat ze verloren waren. Een gevoel van vreugde overheerst: ‘Verblijdt u met mij, want ik heb […] gevonden [wat] verloren was.’1 Uiteindelijk is voor Hem niets werkelijk verloren.2

  Ik wil u iets vertellen wat mij uiterst dierbaar is: het verhaal van hoe ik zelf gevonden ben.

  Vlak voordat ik 15 werd, nodigde mijn oom, Manuel Bustos, mij uit om een tijdje bij zijn gezin, hier in de Verenigde Staten, te logeren. Dat zou een goede gelegenheid zijn wat Engels te leren. Mijn oom was jaren eerder tot de kerk bekeerd, en hij had de geest van het zendingswerk helemaal te pakken. Dat was waarschijnlijk de reden dat mijn moeder zonder mijn medeweten met hem sprak en zei dat ze ermee instemde, maar op één voorwaarde: dat hij me niet zou overtuigen om lid van zijn kerk te worden. We waren al generaties lang katholiek, en we hadden geen enkele reden om dat te veranderen. Mijn oom was het er helemaal mee eens, en hield zich zo goed aan zijn woord dat hij niet eens eenvoudige vragen over de kerk wilde beantwoorden.

  Maar wat mijn oom en zijn lieve vrouw, Marjorie, uiteraard niet konden vermijden, was te laten zien wat voor mensen ze waren.3

  Ik sliep in een kamer met een grote, goed gevulde boekenkast. Ik zag dat er zo’n tweehonderd exemplaren van het Boek van Mormon in verschillende talen in stonden, ongeveer twintig in het Spaans.

  Op een dag pakte ik nieuwsgierig een Spaanstalig exemplaar van het Boek van Mormon van de plank.

  Boek van Mormon in het Spaans

  Het was er zo een met een hemelsblauwe zachte kaft en een afbeelding van de engel Moroni op de voorkant. Toen ik het opensloeg, las ik op de eerste pagina de volgende belofte: ‘En wanneer u deze dingen ontvangt, spoor ik u aan God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn; en indien u vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal Hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest.’

  En verder stond er: ‘En door de macht van de Heilige Geest kunt u de waarheid van alle dingen kennen.’4

  Ik vind het moeilijk uit te leggen welke uitwerking deze Schriftteksten op mijn verstand en mijn hart hadden. Eerlijk gezegd, was ik helemaal niet naar ‘de waarheid’ op zoek. Ik was gewoon een tiener die blij met zijn leven was en van deze nieuwe cultuur genoot.

  Maar met die belofte in gedachten, begon ik stiekem het boek te lezen. Toen ik wat meer las, begreep ik dat ik maar beter kon beginnen te bidden als ik er meer uit wilde halen. En we weten allemaal maar al te goed wat er gebeurt als je besluit om over het Boek van Mormon te bidden. En dat is precies wat er met mij gebeurde. Het was zo bijzonder en zo uniek – ja, precies hetzelfde als miljoenen andere mensen over de hele wereld is overkomen. Door de macht van de Heilige Geest kwam ik te weten dat het Boek van Mormon waar was.

  Ik ging naar mijn oom, legde uit wat er was gebeurd, en zei dat ik me wilde laten dopen. Mijn oom was stomverbaasd. Hij pakte de auto, reed naar de luchthaven, kwam terug met een ticket voor mijn vlucht terug naar huis, en een briefje voor mijn moeder waar eenvoudigweg in stond: ‘Ik had hier niets mee te maken!’

  In feite had hij gelijk. Ik was rechtstreeks door de macht van het Boek van Mormon gevonden.

  Velen zijn misschien door geweldige zendelingen ergens in de wereld gevonden, altijd op wonderbaarlijke wijze. Of misschien zijn ze gevonden door vrienden die God bewust op hun pad had gebracht. Misschien zijn ze door iemand uit deze generatie gevonden, of via een van hun voorouders.5 Hoe het ook gelopen is, om een echt persoonlijke bekering te ondergaan, moeten ze vroeg of laat allemaal door de macht van het Boek van Mormon gevonden worden, en ondervinden wat daar van uitgaat. Tegelijk moeten ze zich ernstig voornemen zich aan God toe te wijden en ernaar te streven om zijn geboden te onderhouden.

  Bij mijn terugkomst in Buenos Aires besefte mijn moeder dat ik me echt wilde laten dopen. Omdat ik een ietwat opstandige geest had, was ze zo verstandig om er niet tegen in te gaan, maar aan mijn kant te gaan staan. En zonder dat ze het wist, hield ze in feite zelf een doopgesprek met me. En ik geloof zelfs dat haar gesprek met mij dieper groef dan het gesprek dat onze zendelingen voeren. Ze zei tegen mij: ‘Als je je wilt laten dopen, zal ik je steunen. Maar eerst ga ik je enkele vragen stellen, en ik wil dat je daar heel goed over nadenkt, en mij eerlijk antwoord geeft. Beloof je elke zondag naar de kerk te gaan?’

  Ik zei: ‘Ja, natuurlijk doe ik dat.’

  ‘Heb je enig idee hoelang de kerk duurt?’

  ‘Jazeker’, zei ik.

  Ze antwoordde: ‘Goed, als je je laat dopen, zal ik ervoor zorgen dat je naar de kerk gaat.’ Toen vroeg ze me of ik werkelijk bereid was om nooit alcohol te drinken of te roken.

  Ik antwoordde: ‘Ja, natuurlijk zal ik me daar ook aan houden.’

  Ze voegde daar aan toe: ‘Als je je laat dopen, zal ik ervoor zorgen dat je je daar aan houdt.’ En zo nam ze bijna alle geboden met me door.

  Mijn oom had mijn moeder gebeld en gezegd dat ze zich geen zorgen moest maken, dat het wel snel over zou gaan. Toen ik vier jaar later mijn zendingsoproep kreeg voor het zendingsgebied Montevideo (Uruguay), belde mijn moeder mijn oom om hem te vragen wanneer het nou eindelijk over zou gaan. Maar eerlijk gezegd was mijn moeder sinds mijn doop gelukkiger.

  Ik kwam erachter dat het Boek van Mormon een cruciaal onderdeel van het bekeringsproces was, doordat ik aan den lijve ondervond dat de belofte waar is dat een ‘mens dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin te houden’.6

  Nephi heeft als volgt het voornaamste doel van het Boek van Mormon uitgelegd:

  ‘Want wij arbeiden ijverig om te schrijven, teneinde onze kinderen, en ook onze broeders, ertoe te bewegen in Christus te geloven en met God te worden verzoend. […]

  ‘En [dus spreken wij] over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus, […] opdat onze kinderen zullen weten op welke Bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden.’7

  Het hele Boek van Mormon is doortrokken van dat gewijde doel.

  Daarom leert iemand die het met de geest van gebed oprecht bestudeert niet alleen over Christus, maar ook van Christus – met name als hij besluit het ‘met de kracht van het woord van God [te proberen]’8 en het niet voortijdig af te wijzen vanwege vooroordeel, ongeloof9 of wat anderen hebben gezegd over iets wat hij zelf nooit heeft gelezen.

  President Russell M. Nelson heeft gezegd: ‘Als ik aan het Boek van Mormon denk, denk ik aan het woord macht. De waarheden in het Boek van Mormon hebben de macht om onze ziel te genezen, troosten, helen, helpen, sterken, opbeuren en bemoedigen.’10

  Vanmiddag nodig ik u allemaal uit – hoelang u ook al lid van de kerk bent – om u door de macht van de waarheid in het Boek van Mormon te laten vinden en omarmen, en dit dagelijks in uw ijverige streven naar persoonlijke openbaring te blijven doen. Doet u dat, dan zal het gebeuren.

  Ik getuig plechtig dat het Boek van Mormon het volle evangelie van Jezus Christus bevat, en dat de Heilige Geest de waarheid ervan keer op keer zal bevestigen aan ieder die met een oprecht hart naar kennis tot heil van zijn ziel op zoek gaat.11 In de naam van Jezus Christus. Amen.