Getuigen, Aäronische-priesterschapsquorums en jongevrouwenklassen
  Footnotes
  Theme

  Getuigen, Aäronische-priesterschapsquorums en jongevrouwenklassen

  De aanpassingen die wij nu bekendmaken, zijn bedoeld om jongemannen en jongevrouwen te helpen hun heilige persoonlijke potentieel te ontwikkelen.

  Geliefde broeders en zusters, wat heerlijk om weer met u in een algemene conferentie te zijn. Eerder deze week zijn de leden van de kerk op de hoogte gebracht van procedurele aanpassingen over wie als getuige bij doop- en verzegelverordeningen mogen optreden. Graag noem ik deze drie punten.

  1. Bij een plaatsvervangende doop mag iedereen die een geldige tempelaanbeveling heeft, ook een aanbeveling voor beperkte toegang, als getuige optreden.

  2. Ieder begiftigd lid met een geldige tempelaanbeveling mag als getuige bij een verzegeling voor levenden of doden optreden.

  3. Ieder gedoopt lid van de kerk mag als getuige bij de doop van een levend persoon optreden. Deze wijziging geldt voor alle dopen buiten de tempel.

  Dit zijn procedurele aanpassingen. De onderliggende leer en verbonden zijn niet veranderd. Ze blijven de basis van alle verordeningen vormen. Door deze veranderingen kunnen gezinnen veel meer betrokken worden bij deze verordeningen.

  Ik wilde ook graag met u spreken over aanpassingen met betrekking tot onze jeugd en hun leiders en leidsters.

  U herinnert zich dat ik de jeugd van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heb uitgenodigd om zich aan te melden bij het jeugdbataljon van de Heer om zich in te zetten voor het grootste werk op aarde in deze tijd: de vergadering van Israël.1 Ik heb onze jeugd deze uitnodiging gegeven omdat ze een bijzonder talent hebben om contact met anderen te maken en overtuigend te vertellen wat ze geloven. Deze vergadering is een essentieel onderdeel van de voorbereiding van deze wereld en haar inwoners op de wederkomst van de Heer.

  In elke wijk wordt het jeugdbataljon van de Heer geleid door een bisschop, een toegewijde dienstknecht van God. Zijn allereerste taak is voor de jongemannen en jongevrouwen van zijn wijk te zorgen. De bisschop en zijn raadgevers geven leiding aan het werk van de Aäronische-priesterschapsquorums en de jongevrouwenklassen in de wijk.

  De aanpassingen die wij nu bekendmaken, zijn bedoeld om jongemannen en jongevrouwen te helpen hun heilige persoonlijke potentieel te ontwikkelen. We willen ook de Aäronische-priesterschapsquorums en jongevrouwenklassen sterker maken, en bisschoppen en andere volwassen leidinggevenden ondersteunen die de opkomende generatie dienen.

  Ouderling Quentin L. Cook bespreekt nu de aanpassingen bij de jongemannen. Vanavond zal tijdens de algemene vrouwenbijeenkomst zuster Bonnie H. Cordon, algemeen jongevrouwenpresidente, de aanpassingen bij de jongevrouwen bespreken.

  Het Eerste Presidium en de Twaalf ondersteunen eensgezind deze inspanningen om onze jeugd te versterken. Ach, wat houden we van hen en bidden voor hen. Zij zijn de ‘hoop van Isr’el, Zions leger, kind’ren Gods’, die op zijn macht steunen.2 Wij hebben werkelijk alle vertrouwen in onze jeugd. We zijn zo dankbaar voor hen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.