Algemene conferentie
  Bediening
  Footnotes
  Theme

  Onze bediening

  Wij introduceren een nieuwere en heiligere manier om voor anderen te zorgen.

  Dank u, ouderling Gong en ouderling Soares voor uw hartverwarmende geloofsuitingen. We zijn u en uw echtgenotes heel dankbaar.

  Geliefde broeders en zusters, we zoeken constant naar de leiding van de Heer om onze leden te helpen de geboden van God te onderhouden, vooral die twee grote geboden om God en onze medemens lief te hebben.1

  We zijn al maanden op zoek naar een betere manier om in de geestelijke en materiële behoeften van onze leden te voorzien.

  We hebben de beslissing genomen om de welbekende termen ‘huisonderwijs’ en ‘huisbezoek’ vaarwel te zeggen. In plaats daarvan introduceren wij een nieuwere en heiligere manier om voor anderen te zorgen. We noemen deze manier gewoon ‘onze bediening’.

  Doeltreffend bedieningswerk is mogelijk door de ingeboren gaven van de zusters, en de onvergelijkbare macht van het priesterschap. We hebben dergelijke bescherming tegen de pijlen van de tegenstander allemaal nodig.

  Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen en zuster Jean B. Bingham, algemeen presidente van de ZHV, zullen nu uitleggen hoe de toegewezen broeders van de priesterschap en de toegewezen zusters van de ZHV en jongevrouwen gaan functioneren in het dienen van en waken over de leden van de kerk wereldwijd.

  Het Eerste Presidium en de Twaalf onderschrijven hun boodschappen eensgezind. Dankbaar en gebedvol openen we dit nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van de kerk. In de naam van Jezus Christus. Amen.