Algemene conferentie
  Profeten spreken door de macht van de Heilige Geest
  Footnotes
  Theme

  Profeten spreken door de macht van de Heilige Geest

  Dat we profeten hebben is een teken van Gods liefde voor zijn kinderen. Zij maken de beloften en het ware wezen van God en Jezus Christus bekend.

  Geliefde broeders en zusters, waar u zich ook bevindt, ik ben u oprecht en innig dankbaar voor uw steunverlening gisteren. Hoewel ik niet welbespraakt en niet een man van veel woorden ben, net zoals Mozes, troost ik mezelf met de woorden die de Heer tot hem sprak:

  ‘Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de Heere?

  ‘Nu dan, ga, Ik zal Zelf met uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet’ (Exodus 4:11–12; zie ook vers 10).

  De liefde en steun van mijn lieve vrouw bemoedigen mij ook. Zij is altijd een voorbeeld van goedheid, liefde en volledige toewijding aan de Heer en voor mij en mijn gezin. Ik houd van haar met heel mijn hart en ik ben dankbaar voor de positieve invloed die ze op ons heeft.

  Broeders en zusters, ik wil tot u getuigen dat president Russell M. Nelson de profeet van God op aarde is. Ik ken niemand die vriendelijker en liefdevoller is dan hij. Ik had het gevoel dat ik helemaal niet goed genoeg voor deze heilige roeping was, maar zijn liefdevolle blik toen hij me deze verantwoordelijkheid gaf, bezorgde me het gevoel dat ik door de liefdevolle armen van de Heiland omsloten was. Dank u wel, president Nelson. Ik steun u en ik heb u lief.

  Zijn we niet gezegend dat we in onze tijd profeten, zieners en openbaarders op aarde hebben die ernaar streven de wil van de Heer te kennen en Hem te volgen? Wat een troost te weten dat we in deze wereld niet aan ons lot zijn overgelaten, hoewel we wel met beproevingen te maken hebben. Dat we profeten hebben is een teken van Gods liefde voor zijn kinderen. Zij maken de beloften en het ware wezen van God en Jezus Christus aan hun volk bekend. Dat heb ik uit eigen ervaring geleerd.

  Achttien jaar geleden kregen mijn vrouw en ik een telefoontje van president James E. Faust, toen tweede raadgever in het Eerste Presidium. Hij riep ons als zendingspresident en partner in Portugal. Hij zei dat we slechts zes weken de tijd hadden voordat onze zending begon. Hoewel we ons onvoorbereid en ongeschikt voelden, aanvaardden we de roeping. Onze grootste zorg op dat moment was het verkrijgen van de nodige visums om daar te dienen, want wij hadden meegemaakt dat dat proces zes tot acht maanden duurde.

  President Faust vroeg ons of we konden geloven dat de Heer een wonder zou verrichten en dat we in staat zouden zijn om het visumprobleem sneller op te lossen. Ons antwoord was een krachtig ja en we gingen er direct mee aan de slag. We vulden de documenten voor een aanvraag in, en namen onze drie jonge kinderen zo snel mogelijk mee naar het consulaat. Daar spraken we met een heel vriendelijke dame. We namen de papieren door en bespraken wat we in Portugal gingen doen. Ze keek ons aan en stelde een vraag: ‘Gaat u de mensen in mijn land echt helpen?’ Wij antwoordden heel beslist ja en legden uit dat we Jezus Christus zouden vertegenwoordigen, en van Hem en zijn goddelijke zending hier op aarde zouden getuigen. We keerden vier weken later terug, kregen onze visums en landden binnen zes weken in het zendingsveld, precies zoals een profeet van de Heer ons gevraagd had.

  Broeders en zusters, ik getuig uit het diepst van mijn hart dat profeten door de macht van de Heilige Geest spreken. Ze getuigen van Christus en zijn goddelijke zending op aarde. Ze vertegenwoordigen de wil en het hart van de Heer, en zijn geroepen om voor Hem te spreken en ons te leren wat we moeten doen om straks bij God en zijn Zoon, Jezus Christus, te kunnen wonen. We worden gezegend als we geloof oefenen en hun leringen opvolgen. Als we hen volgen, zijn we gelukkiger en is ons leven minder ingewikkeld, we kunnen onze moeilijkheden beter dragen en we trekken een geestelijke wapenrusting aan die ons tegen de aanvallen van de vijand in deze tijd beschermt.

  Op deze paasdag getuig ik plechtig dat Jezus Christus is verrezen. Hij leeft en leidt zijn kerk op aarde door profeten, zieners en openbaarders. Ik getuig dat Hij de Heiland en Verlosser van de wereld is, en dat wij dankzij Hem gered kunnen worden en verhoogd in de tegenwoordigheid van onze barmhartige God. Ik heb Hem lief; ik vereer Hem. Ik wil Hem volgen, zijn wil doen en meer zoals Hij worden. Dat zeg ik nederig in de heilige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.