Algemene conferentie
  Wij gaan voort, steeds voort
  Footnotes
  Theme

  Wij gaan voort, steeds voort

  Uw verlangen om te gehoorzamen zal toenemen als u goed nadenkt over wat u de afgelopen twee dagen hebt ervaren.

  Mijn geliefde broeders en zusters, nu we het einde van deze historische conferentie naderen, wil ik de Heer samen met u danken voor zijn leiding en inspirerende invloed. De muziek was prachtig en verheffend. De boodschappen waren niet alleen opbouwend, maar zullen ons leven veranderen!

  In de plechtige samenkomst hebben we een nieuw Eerste Presidium gesteund. Er zijn twee grote mannen in het Quorum der Twaalf Apostelen gekomen. En er zijn acht nieuwe algemene zeventigers geroepen.

  Een geliefde lofzang vat ons hernieuwde besluit, onze uitdaging en onze opdracht om voorwaarts te gaan samen:

  Wij gaan voort, steeds voort in het werk van de Heer,

  want vooruit ligt de weg zonder wending of keer.

  Dat een elk voor ’t recht het zwaard hanteer,

  der waarheid machtig zwaard.

  Vrees niet, hoe de vijand ons bestrij’,

  moed nu, want de Heer ’s aan onze zij.

  Nooit beschaamd, nee, hoe de wereld ook spot,

  volgen wij alleen de wil van God.1

  Ik spoor u aan om de boodschappen van deze conferentie in de komende zes maanden regelmatig, ja, zelfs herhaaldelijk, te bestuderen. Zoek ijverig naar manieren om deze boodschappen in uw gezinsavonden op te nemen, in uw evangelieonderwijs, uw gesprekken met familie en vrienden, en zelfs uw gesprekken met hen die niet van ons geloof zijn. Veel mensen zullen positief reageren op de beginselen die tijdens deze conferentie onderwezen zijn, als ze in liefde worden aangeboden. En uw verlangen om te gehoorzamen zal toenemen als u goed nadenkt over wat u de afgelopen twee dagen hebt ervaren.

  Deze algemene conferentie markeert het begin van een nieuw tijdperk van bediening. De Heer heeft belangrijke aanpassingen aangebracht in onze manier van zorg dragen voor elkaar. Zusters en broeders – oud en jong – gaan elkaar op een nieuwe, heiligere manier dienen. De ouderlingenquorums overal ter wereld zullen sterker worden, zodat ze mannen, vrouwen en kinderen tot zegen zijn. De ZHV-zusters zullen blijven dienen op hun eigen unieke en liefdevolle manier. Zij zullen de jongere zusters op gepaste wijze bij deze bediening betrekken.

  Onze boodschap aan de wereld is eenvoudig en oprecht: we nodigen alle kinderen van God aan beide zijden van de sluier uit om tot de Heiland te komen, de zegeningen van de heilige tempel te ontvangen, blijvende vreugde te genieten en in aanmerking te komen voor het eeuwige leven.2

  Onze uiteindelijke verhoging vereist nu onze volledige trouw aan de verbonden die we sluiten en de verordeningen die we ontvangen in het huis des Heren. Op dit moment hebben we 159 tempels in gebruik en zijn er meer in aanbouw. We willen de tempel dichter bij de leden van de kerk brengen. Vandaar dat het ons genoegen doet de bouw van zeven tempels aan te kondigen. Ze worden in de volgende plaatsen gebouwd: Salta (Argentinië), Bengaluru (India), Managua (Nicaragua), Cagayan de Oro (Filippijnen), Layton (Utah, VS), Richmond (Virginia, VS) en een nog nader te bepalen grote stad in Rusland.

  Geliefde broeders en zusters, de bouw van deze tempels hoeft uw leven niet te veranderen, maar de tijd die ú in de tempel doorbrengt wèl. In die geest zegen ik u dan ook dat u mag weten wat u terzijde kunt schuiven, zodat u meer tijd in de tempel door kunt brengen. Ik zegen u met meer harmonie en liefde thuis, en een dieper verlangen om uw eeuwige familiebanden aan te halen. Ik zegen u met meer geloof in de Heer Jezus Christus en meer innerlijke kracht om Hem als waar discipel te volgen.

  Ik zegen u dat u uw stem zult laten horen en zult getuigen, zoals ik dat nu doe, dat wij betrokken zijn bij het werk van de almachtige God! Jezus is de Christus. Dit is zijn kerk, die Hij leidt door zijn gezalfde dienstknechten. Dit getuig ik, en ik spreek mijn liefde voor ieder van u uit, in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.