Algemene conferentie
  De steunverlening aan kerkfunctionarissen
  Footnotes
  Theme

  De steunverlening aan kerkfunctionarissen

  We delen u mee dat het statistisch rapport dat steevast in deze conferentiebijeenkomst werd voorgelezen, vanaf nu op LDS.org wordt gepubliceerd en in het conferentienummer van de kerktijdschriften wordt opgenomen.

  Ik zal nu de veranderingen in de kerkleiding, en de algemene functionarissen en gebiedszeventigers van de kerk ter steunverlening aan u voorleggen. Daarna leest Kevin R. Jergensen, algemeen directeur van de afdeling verificatie van de kerk, het verificatierapport voor.

  Aangezien de ouderlingen Gerrit W. Gong en Ulisses Soares tot het Quorum der Twaalf Apostelen zijn geroepen, ontheffen wij hen beiden als lid van het Presidium der Zeventig.

  Bovendien ontheffen wij de ouderlingen Craig C. Christensen, Lynn G. Robbins en Juan A. Uceda met ingang van 1 augustus van hun roeping als lid van het Presidium der Zeventig.

  Wie hun waardering willen uiten voor het toegewijde werk dat deze broeders hebben verricht, maken dat kenbaar.

  Wij stellen voor de volgende broeders van hun roeping als gebiedszeventiger te ontheffen: Steven R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Mathias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia en Juan Pablo Villar.

  Wie hun waardering willen uiten voor de bereidwilligheid waarmee deze broeders hun roeping hebben vervuld, maken dat kenbaar door de hand op te steken.

  Wij stellen voor de zusters Bonnie L. Oscarson, Carol F. McConkie en Neill F. Marriott met welgemeende dank als het algemeen jongevrouwenpresidium te ontheffen. Tevens ontheffen wij de leden van het algemeen jongevrouwenbestuur, die zich zo voortreffelijk van hun taak hebben gekweten.

  Wie hun waardering willen uiten voor het uitstekende, toegewijde werk dat deze zusters verricht hebben, maken dat kenbaar.

  Wij stellen voor zuster Bonnie H. Cordon te ontheffen als eerste raadgeefster in het algemeen jeugdwerkpresidium.

  Wie hun waardering voor zuster Cordon kenbaar willen maken, steken de hand op.

  Wij stellen voor de volgende broeders met onmiddellijke ingang steun te verlenen als lid van het Presidium der Zeventig: Carl B. Cook and Robert C. Gay.

  De volgende ouderlingen worden ook tot het Presidium der Zeventig geroepen, en wel met ingang van 1 augustus: Terence M. Vinson, José A. Teixeira en Carlos A. Godoy.

  Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

  Wie niet, eveneens.

  Wij stellen voor de volgende broeders als algemene zeventigers te roepen: Steven R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Mathias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar en Takashi Wada.

  Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

  Wie tegen is, eveneens met hetzelfde teken.

  Wij stellen voor de volgende broeders steun te verlenen als nieuwe gebiedszeventigers: Richard K. Ahadjie, Alberto A. Álvarez, Duane D. Bell, Glenn Burgess, Víctor R. Calderón, Ariel E. Chaparro, Daniel Córdova, John N. Craig, Michael Cziesla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kylar G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Silvio Flores, Saulo G. Franco, Carlos A. Genaro, Mark A. Gilmour, Sergio A. Gómez, Roberto Gonzalez, Virgilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunga, Okechukwu I. Imo, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungwe S. Kongolo, George Kenneth G. Lee, Aretemio C. Maligon, Edgar A. Mantilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matswagothata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mehr II, Glen D. Mella, Isaac K. Morrison, Yutaka Nagatomo, Allistair B. Odgers, R. Jeffrey Parker, Victor P. Patrick, Denis E. Pineda, Henrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staheli, Djarot Subiantoro, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Wondra en David L. Wright.

  Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

  Wie niet, eveneens.

  We stellen voor Bonnie H. Cordon steun te verlenen als algemeen jongevrouwenpresidente, met Michelle Lynn Craig als eerste raadgeefster en Rebecca Lynn Craven als tweede raadgeefster.

  Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

  Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar.

  Wij stellen voor zuster Lisa Rene Harkness steun te verlenen als eerste raadgeefster in het algemeen jeugdwerkpresidium.

  Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

  Wie niet, eveneens.

  Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en leden van de algemene presidiums van hulporganisaties die nu in functie zijn steun te verlenen.

  Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

  Wie niet, eveneens.

  President Nelson, er is nota van de uitgebrachte stemmen genomen. Wij verzoeken degenen die tegen een of meerdere voorstellen hebben gestemd contact met hun ringpresident op te nemen.

  Met deze steunverlening is het aantal algemene autoriteiten op 116 gekomen. Bijna 40 procent van hen is buiten de Verenigde Staten geboren, in Duitsland, Brazilië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Schotland, Canada, Zuid-Korea, Guatemala, Argentinië, Italië, Zimbabwe, Uruguay, Peru, Zuid-Afrika, Amerikaans-Samoa, Engeland, Puerto Rico, Australië, Venezuela, Kenia, de Filipijnen, Portugal, Fiji, China, Japan, Chili, Colombia en Frankrijk.

  Broeders en zusters, wij danken u voor uw voortdurende geloof en gebeden voor de leiders van de kerk.

  Wij nodigen nu de nieuwe algemene zeventigers, het nieuwe algemeen jongevrouwenpresidium, en zuster Harkness van het algemeen jeugdwerkpresidium uit hun plaats op het podium in te nemen.