2010–2019
มนุษย์จะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

มนุษย์จะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา