2010–2019
พระเจ้าไม่ทรงลืมท่าน
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

พระเจ้าไม่ทรงลืมท่าน