2010–2019
จงเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดขึ้นอีกก้าว
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

จงเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดขึ้นอีกก้าว