จงทำงานอย่างทุ่มเท
    Footnotes

    จงทำงานอย่างทุ่มเท