2010–2019
พลับพลาอยู่ที่ใดเล่า?

พลับพลาอยู่ที่ใดเล่า?