2010–2019
“จงมาหาเรา, โอ้เจ้าเชื้อสายแห่งอิสราเอล”

“จงมาหาเรา, โอ้เจ้าเชื้อสายแห่งอิสราเอล”