สังเกตก่อน แล้วรับใช้
    Footnotes

    สังเกตก่อน แล้วรับใช้