ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก
    Footnotes

    ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก