2010–2019
จงองอาจในด้านความกล้าหาญ ด้านพละกำลัง และความกระตือรือร้น
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

จงองอาจในด้านความกล้าหาญ ด้านพละกำลัง และความกระตือรือร้น