Ebʼ li loqʼlaj hu
Moises 5


Ch’ol 5

(Junio–Octubre 1830)

Laj Adan ut li xEva neke’wan ralal xk’ajol—Laj Adan naq’axtesink mayej ut nak’anjelak chiru li Dios—Neke’yo’la laj Kain ut laj Abel—Laj Kain naxpo’resi xch’ool, a’ chik laj Satanas naxra chiru li Dios, ut na’ok choq’ Sachenaq—Napuktesiman li kamsink ut li maa’usilal—Li evangelio najultikaman chalen chaq sa’ xtiklajik.

1 Ut kik’ulman naq chirix naq laa’in, li Qaawa’ Dios, kintiikisiheb’ chaq chi elk, naq laj Adan ki’ok chixk’anjelankil li ch’och’, ut chi wank ax’awa’b’ejil sa’ xb’eeneb’ chixjunil lix xulel li ch’och’, ut chixk’uxb’al lix wa rik’in xtiqob’ lix pekem, jo’ chanru naq laa’in li Qaawa’ kintaqla wi’. Ut li xEva ajwi’, li rixaqil, kik’anjelak rochb’een.

2 Ut laj Adan kiwan rik’in li rixaqil, ut a’an akirala li alalb’ej ut li brab’inb’ej choq’ re, ut ke’ok chi ck’ihank ut chixnujob’resinkil li ruchich’och’.

3 Ut chalen chaq sa’ li kutan a’an, eb’ li ralal ut lix arab’in laj Adan ke’ok chixjachb’al rib’ chi ka’kab’il sa’ li ch’och’, ut chixk’anjelankil li ch’och’, ut chixch’olaninkileb’ li ketomq, ut ke’wan ajwi’ ralal ut xrab’in.

4 Ut laj Adan ut li xEva, li rixaqil, ke’xpatz’ lix k’ab’a’ li Qaawa’, ut ke’rab’i lix yaab’ xkux li Qaawa’ sa’ xjayal chaq li Awimq aEden, yoo chaq chiraatinankileb’, ut moko ke’ril ta, xb’aan naq tz’apb’ileb’ chaq bchiru.

5 Ut a’an kixk’e li taqlahom reheb’, naq ate’xloq’oni li Qaawa’ lix Dios, ut te’xmayeja li bxb’een raleb’ lix ketomq, choq’ mayej chiru li Qaawa’. Ut laj Adan cki’ab’in chiru lix taqlahom li Qaawa’.

6 Ut chirix k’iila kutan jun lix aanjel li Qaawa’ kixk’ut rib’ chiru laj Adan, ut kixye: K’a’ut naq nakaq’axtesiheb’ li bmayej chiru li Qaawa’? Ut laj Adan kixye re: Ink’a’ ninnaw, ka’ajwi’ naq jo’kan kinixtaqla li Qaawa’.

7 Toja’ ut naq li anjel ki’aatinak, ut kixye: A’an a’in jun areetalil li bmayej re li Junaj Yo’lajenaq chiru li Yuwa’b’ej, li nujenaq chi cusilal ut chi yaal.

8 Jo’kan naq taab’aanu jo’ k’ihal li nakab’aanu sa’ lix ak’ab’a’ li K’ajolb’ej, ut btaajal aak’a’uxl ut ctaapatz’ xk’ab’a’ li Dios sa’ lix k’ab’a’ li K’ajolb’ej chi junelik q’e kutan.

9 Ut sa’ li kutan a’an kit’ane’ li aSantil Musiq’ej sa’ xb’een laj Adan, li nach’olob’ank xyaalal li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej, ut kixye: Laa’in li bJunaj Yo’lajenaq chiru li Yuwa’b’ej chalen chaq sa’ xtiklajik, chalen anajwan ut chi junelik, naq jo’ chanru naq cxatt’ane’ taaruuq dtaatoje’q aawix laa’at, ut chixjunileb’ li winq, jo’ k’ihaleb’ ajwi’ li te’ajoq re.

10 Ut sa’ li kutan a’an laj Adan kirosob’tesi li Dios ut akinujob’resiik, ut ki’ok chi baatinak jo’ profeet chirix chixjunileb’ li junkab’al re li ruchich’och’, ut kixye: Osob’tesinb’ilaq taxaq xk’ab’a’ li Dios, xb’aan naq xb’aan li q’etok aatin inb’aan teeb’il xnaq’ wu, ut sa’ li yu’am a’in taawanq cxsahil inch’ool, ut sa’ li dtz’ejwalej tinwil wi’chik ru li Dios.

11 Ut li axEva, li rixaqil, kirab’i chixjunil li k’a’aq re ru a’in ut kisaho’ xch’ool, kixye: Wi ta ink’a’ xooq’etok aatin maajun wa raj kiwan bqiyajil, ut maajun wa raj kiqanaw ru li us ut li ink’a’ us, ut li sahil ch’oolejil re lix tojb’al qix, ut li junelik yu’am li naxk’e li Dios re chixjunileb’ li neke’ab’in chiru.

12 Ut laj Adan ut li xEva ke’rosob’tesi xk’ab’a’ li Dios, ut ake’xk’e chi nawmank chixjunil li k’a’aq re ru chiruheb’ li ralal ut eb’ lix rab’in.

13 Ut laj aSatanas kichal sa’ xyanqeb’, ut kixye: Laa’in ajwi’ jun ralal li Dios; ut kixtaqlaheb’, kixye: Meepaab’; ut bink’a’ ke’xpaab’, ut a’ wi’chik laj Satanas cke’xra chiru li Dios. Ut eb’ li winq chalen sa’ li kutan a’an ke’ok choq’ daj rahol tz’ejwalej, aj atawinel, ut jo’keb’ aj tza.

14 Ut li Qaawa’ Dios kixb’oqeb’ li winq rik’in li aSantil Musiq’ej yalaq b’ar, ut kixtaqlaheb’ naq te’xjal xk’a’uxl;

15 Ut jo’ k’ihaleb’ li ate’paab’anq re li K’ajolb’ej, ut te’xjal xk’a’uxl chirixeb’ lix maak, bte’kole’q; ut jo’ k’ihaleb’ li ink’a’ te’paab’anq ut ink’a’ te’xjal xk’a’uxl, cte’k’ehe’q sa’ tojb’a-maak; ut ki’el chaq li aatin sa’ xtz’uumal re li Dios sa’ jun kawil taqlanb’il aatin; jo’kan naq tento taatz’aqloq ru.

16 Ut laj Adan ut li xEva, li rixaqil, ink’a’ ke’xkanab’ xpatz’b’al xk’ab’a’ li Dios. Ut laj Adan kiwan rik’in li xEva li rixaqil, ut a’an kisihaak chaq rik’in, ut kirala laj aKain, ut kixye: Xink’ul jun winq rik’in li Qaawa’; jo’kan naq naru naq ink’a’ tixtz’eqtaana li raatin. A’b’anan k’ehomaq reetal, laj Kain ink’a’ ki’ab’in chiru, ut kixye: Ani pe’ li Qaawa’ re tinnaw ru?

17 Ut kisihaak wi’chik rik’in, ut kirala laj aAbel li riitz’in. Ut laj Abel bki’ab’in chiru lix yaab’ xkux li Qaawa’. Ut laj Abel a’an aj k’aak’alenel karneer, a’b’anan laj Kain a’an aj k’anjelahom re li ch’och’.

18 Ut laj Kain a’ wi’chik laj Satanas akixra chiru li Dios. Ut laj Satanas kixtaqla, ut kixye: bQ’axtesi jun mayej chiru li Qaawa’.

19 Ut chirix xnumikeb’ li kutan kik’ulman naq laj Kain rik’in chaq li ruuchinihom li ch’och’ kixk’am jun mayej chiru li Qaawa’.

20 Ut laj Abel, a’an ajwi’ kixk’am chaq xkomon li xb’een ral lix ketomq, ut lix xeeb’ul a’an. Ut li Qaawa’ kixk’e xloq’al laj Abel, ut lix amayej.

21 A’b’anan laj Kain, ut lix amayej, moko kik’ehe’ ta xloq’al xb’aan. Anajwan laj Satanas kixnaw a’in, ut kisaho’ xch’ool rik’in. Ut laj Kain maak’a’jo’ xjosq’il, ut kipo’e’ li rilob’aal.

22 Ut li Qaawa’ kixye re laj Kain: K’a’ut naq yoo aajosq’il? K’a’ut naq po’jenaq aawilob’aal?

23 Wi chaab’il nakab’aanu, atatk’ulub’aaq. Wi ut ink’a’ chaab’il nakab’aanu, wan li maak sa’ li okeb’aal, ut laj Satanas taaraj aaweechaninkil; ut wi ink’a’ nakat-ab’in chiru lin taqlahom, tatinq’axtesi, ut taawanq aawik’in jo’ chanru li rajom a’an. Ut laa’at tattaqlanq sa’ xb’een a’an;

24 Xb’aan naq chalen anajwan laa’aqat lix yuwa’il lix tik’ti’ a’an; laa’at aSachenaq taayeemanq aawe; xb’aan naq jo’kan katwan naq toj maji’ nawan li ruchich’och’.

25 Ut taayeemanq sa’ li kutan chalel—Naq eb’ li atz’eqb’eetalil a’in chalen chaq laj Kain ke’chal; xb’aan naq a’an kixtz’eqtaana xnimal li na’leb’ li k’eeb’il xb’aan li Dios; ut a’in jun li majewank tink’e sa’ aab’een, wi ink’a’ nakajal aak’a’uxl.

26 Ut laj Kain kichal xjosq’il, ut moko ki’ab’in ta chik chiru lix yaab’ xkux li Qaawa’, chi moko chiru laj Abel, li riitz’in, li kib’eek sa’ santilal chiru li Qaawa’.

27 Ut laj Adan ut li rixaqil ke’raho’ xch’ool chiru li Qaawa’, xb’aan laj Kain ut eb’ li ras riitz’in.

28 Ut kik’ulman naq laj Kain kixk’am jun reheb’ lix rab’in li riitz’in choq’ rixaqil, ut a’ chik laj Satanas ake’xra chiru li Dios.

29 Ut laj Satanas kixye re laj Kain: Xaqab’ aatin chiwu sa’ xk’ab’a’ laa ja’aj, ut wi nakaye tatkamq; ut k’e chixxaqab’eb’ aatin laa was aawiitz’in sa’ xk’ab’a’ lix jolomeb’, ut sa’ xk’ab’a’ li yo’yookil Dios, naq ink’a’ te’xye; xb’aan naq wi neke’xye, te’kamq chi yaal; ut a’in re naq laa yuwa’ ink’a’ tixnaw; ut sa’ li kutan a’in tinq’axtesi laa wiitz’in aj Abel sa’ laa wuq’.

30 Ut laj Satanas kixxaqab’ aatin chiru laj Kain naq tixb’aanu jo’ chanru li tixtaqla. Ut chixjunil li k’a’aq re ru a’in kib’aanuman sa’ muqmu.

31 Ut laj Kain kixye: Relik chi yaal naq laa’in laj Mahan, aj eechal re li nimla muqmuukil na’leb’ a’in, naq naru atinkamsinq ut tink’ul li eechej. Jo’kan naq laj Kain, Qawa’ bMahan kiyeeman re, ut kixnima xloq’al rik’in lix maa’usilal.

32 Ut laj Kain xko’o sa’ li ch’och’, ut laj Kain ki’aatinak rik’in laj Abel, li riitz’in. Ut naq ke’wan sa’ li ch’och’, kik’ulman naq laj Kain kiwakli chiru laj Abel li riitz’in, ut kixkamsi.

33 Ut laj Kain akixnima xloq’al rik’in li k’a’ru kixb’aanu chaq, kixye: Ach’ab’anb’ilin; chi yaal lix ketomq li wiitz’in taat’ane’q sa’ wuq’.

34 Ut li Qaawa’ kixye re laj Kain: B’ar wan laj Abel, laa wiitz’in? Ut a’an kixye: Moko ninnaw ta. Ma laa’in tab’i’ aaj ilol re li wiitz’in?

35 Ut li Qaawa’ kixye: K’a’ru xab’aanu? Lix yaab’ xkux lix kik’el laa wiitz’in na’elajin chiwu chalen chaq sa’ li ch’och’.

36 Ut anajwan laa’at tatmajewaaq chalen chaq sa’ li ch’och’ li xtehok chaq li re, re xk’ulb’al lix kik’el laa wiitz’in sa’ laa wuq’.

37 Naq nakak’anjela li ch’och’ chalen anajwan ink’a’ taaruuchini choq’ aawe xnimal lix metz’ew. Aj aeelelaqat ut aj b’alalnaqat naq tatwanq sa’ li ruchich’och’.

38 Ut laj Kain kixye re li Qaawa’: Laj Satanas akinraale xb’aan lix ketomq li wiitz’in. Ut laa’in yoo ajwi’ chaq injosq’il; xb’aan naq lix mayej a’an xak’ulub’a, ut li we ink’a’; lin tojb’a-maak nim wi’chik chiru li ninru chixkuyb’al.

39 K’e reetal, sa’ li kutan a’in xinaawalinasi chaq chiru li rilob’aal li Qaawa’, ut chiru chaq laa wilob’aal muqmuuqin; ut tinwanq choq’ aj eelel ut aj b’alalnaqin sa’ li ruchich’och’, ut taak’ulmanq naq ani natawok we tinixkamsi sa’ xk’ab’a’ lin maa’usilal, xb’aan naq li k’a’aq re ru a’in moko wan ta chi muqmu chiru li Qaawa’.

40 Ut laa’in li Qaawa’ kinye re: Yalaq ani taakamsinq aawe, taak’eemanq li eeqajunk chi wuqub’ wa sa’ xb’een. Ut laa’in li Qaawa’ kink’e jun aeetalil sa’ xb’een laj Kain, maare anchal li ani taatawoq re tixkamsi.

41 Ut laj Kain kitz’ape’ chaq achiru li Qaawa’, ut rochb’een li rixaqil ut naab’al li ras riitz’in kiwan sa’ li ch’och’ Nod, junpak’al Eden sa’ releb’aal li saq’e.

42 Ut laj Kain kiwan rik’in li rixaqil, ut kisihaak chaq rik’in, ut kirala laj Enok, ut ke’yo’la ajwi’ naab’al li ralal ut xrab’in. Ut kixyiib’ jun tenamit, ut kixk’e xk’ab’a’ li atenamit jo’ chanru xk’ab’a’ li ralal, laj Enok.

43 Ut chiru laj Enok kiyo’la laj Irad, ut xkomoneb’ chik li ralal ut xrab’in. Ut laj Irad kiyo’la laj Mehuyahel choq’ ralal, ut jalaneb’ chik li ralal ut xrab’in. Ut laj Mehuyahel kiyo’la laj Metusahel choq’ ralal, ut jalaneb’ chik li ralal ut xrab’in. Ut laj Metusahel kiyo’la laj Lamek choq’ ralal.

44 Ut laj Lamek kixk’am choq’ re wiib’ li rixaqil; li xAda xk’ab’a’ li jun, ut li xSila xk’ab’a’ li jun chik.

45 Ut li xAda kirala laj Jabal; a’an xyuwa’eb’ xkomoneb’ li neke’wan rochoch sa’ muheb’aal t’ikr, ut eb’ a’an ke’wan choq’ aj ilol wakax; ut lix k’ab’a’ li riitz’in a’an aj Yubal, a’an xyuwa’eb’ chixjunil xkomoneb’ li neke’ch’e’ok re li aarp ut li wajb’.

46 Ut li xSila, a’an kirala ajwi’ laj Tubal Kain, aj tzolonel re li junjunq aj tenol ch’iich’, re li ch’iich’ bronce ut li kawil ch’iich’. Ut li ranab’ laj Tubal-Kain a’an xNaama nayeeman re.

47 Ut laj Lamek kixye reheb’ li rixaqil, li xAda ut li xSila: Ab’ihomaq lix yaab’ inkux, ex rixaqil laj Lamek, chex’ab’inq chiru lin yehom; xb’aan naq xinkamsi jun winq ut ra xink’ul rik’in, ut jun saaj winq, li k’eeb’il wi’ inrahil.

48 Wi laj Kain wuqub’ wa taa’eeqajumanq, relik chi yaal naq laj Lamek alajeeb’ xkaak’aal rik’in wuqub’ wa.

49 Xb’aan naq laj Lamek chirix ok sa’ jun asumwank rik’in laj Satanas, jo’ chanru lix na’leb’ laj Kain, sa’ li ki’ok wi’ choq’ Qawa’ Mahan, aj eechal re li nimla muqmuukil na’leb’ a’an li k’anjelanb’il chaq re laj Kain xb’aan laj Satanas; ut laj Irad, ralal laj Enok, chirix xnawb’al chirix lix muqmuukil na’leb’eb’, ki’ok chixk’utb’al chiruheb’ li ralal laj Adan;

50 Jo’kan naq laj Lamek, rik’in naq yoo xjosq’il, kixkamsi, moko jo’ ta laj Kain re laj Abel li riitz’in, re xk’ulb’al li eechej; kixkamsi b’an sa’ xk’ab’a’ li xaqab’anb’il aatin.

51 Xb’aan naq chalen chaq sa’ xkutankil laj Kain kiwan jun li amuqmuukil molam, ut kiwan lix k’anjeleb’ sa’ q’ojyin, ut ke’xnaw ru li junjunq chi winq lix komon.

52 Jo’kan naq li Qaawa’ kixmajewa laj Lamek, ut lix junkab’al, ut chixjunileb’ li ke’ok chaq sa’ sumwank rik’in laj Satanas; xb’aan naq eb’ a’an moko ke’xpaab’ ta lix taqlahom li Dios, ut kiraho’ xch’ool li Dios rik’in, ut a’an ink’a’ kik’anjelak chiruheb’, ut tz’eqb’eetalil lix k’anjeleb’ a’an, ut ki’ok chi puktesimank sa’ xyanqeb’ li aralaleb’ li winq. Ut kiwan sa’ xyanqeb’ li ralaleb’ li winq.

53 Ut sa’ xyanqeb’ lix rab’ineb’ li winq ink’a’ kiyeeman li k’a’aq re ru a’in, rik’in naq laj Lamek kixye chaq li muqmuukil na’leb’ reheb’ li rixaqil, ut eb’ a’an ke’xpo’resi chaq xch’ool rik’in a’an, ut ke’xch’olob’ li k’a’aq re ru a’in yalaq b’ar, ut moko ke’xtoq’ob’a ta ru;

54 Jo’kan naq kiwan laj Lamek chi tz’eqtaananb’il, ut ki’isiman chaq, ut ink’a’ kichal sa’ xyanqeb’ li ralaleb’ li winq, maare anchal taakamq.

55 Ut chi jo’kan li k’anjel re aq’ojyin ki’ok chi numtaak sa’ xyanqeb’ chixjunil li ralaleb’ li winq.

56 Ut li Dios kixmajewa li ruchich’och’ rik’in jun rahil majewank, ut kijosq’o’ rik’ineb’ laj maak, rik’in chixjunileb’ li ralaleb’ li winq li kixyiib’ chaq;

57 Xb’aan naq ink’a’ ke’raj ab’ink chiru lix yaab’ xkux, chi moko xpaab’aankil li aRalal Junaj Chirib’il, a’an ajwi’ li kixch’olob’ chaq naq taak’ulunq sa’ xjachleb’aal ru li kutan, li kikawresiman chalen chaq rub’elaj lix k’ojlajik li ruchich’och’.

58 Ut chi jo’kan ki’ok chi jultikamank li aEvangelio, chalen chaq sa’ xtiklajik, chi ch’olob’anb’il xb’aaneb’ li santil banjel li taqlanb’ileb’ chaq chalen chiru li rilob’aal li Dios, ut xb’aan tz’aqal lix yaab’ xkux a’an, ut xb’aan li cmaatan re li Santil Musiq’ej.

59 Ut chi jo’kan kik’ojob’aman chixjunil li k’a’aq re ru choq’ re laj Adan, rik’in jun santil k’ojob’anb’il k’anjel, ut kijultikaman li Evangelio, ut kitaqlaman jun taqlanb’il aatin, naq taawanq sa’ li ruchich’och’, toj sa’ roso’jik a’an; ut chi jo’kan kiwan. Amen.