HJS, 1 Corinto 15
    Mga Footnote
    Theme

    HJS, 1 Mga Taga-Corinto 15:40 (itandi sa 1 Mga Taga-Corinto 15:40)

    (Adunay tulo ka mga ang-ang sa himaya diha sa pagkabanhaw.)

    40 Usab mga lawas nga celestial, ug mga lawas nga terrestrial, ug mga lawas nga telestial; apan ang himaya sa celestial, usa; ug ang terrestrial, lain; ug ang telestial, lain.