HJS, Amos 7
    Mga Footnote
    Theme

    HJS, Amos 7:3 (itandi sa Amos 7:3)

    (Ang Ginoo dili maghinulsol; ang mga tawo maghinulsol.)

    3 Ug ang Ginoo miingon, kalabut ni Jacob, si Jacob maghinulsol alang niini, busa Ako dili molaglag kaniya sa hingpit, nag-ingon ang Ginoo.