Помоћ у проучавању
Створити, стварање


Створити, стварање

Организовати. Бог је, делујући преко свог Сина, Исуса Христа, организовао твари у природи да би обликовао небеса и земљу. Небески Отац и Исус су створили човека по свом обличју (Мојсије 2:26–27).