portada
  Footnotes

  Doctrina
  i
  Aliances

  De L’església de Jesucrist
  dels Sants dels Darrers Dies

  Conté revelacions donades a
  Josep Smith, el Profeta
  amb alguns additaments dels seus successors
  a la presidència de L’església

  Publicació de
  L’església de Jesucrist
  dels Sants dels Darrers Dies

  Salt Lake City, Utah, 1997