Pyhät kirjoitukset
Moroni 10


Luku 10

Todistus Mormonin kirjasta tulee Pyhän Hengen voimasta. Hengen lahjoja suodaan uskollisille. Hengen lahjoihin liittyy aina uskoa. Moronin sanat kuuluvat tomusta. Tulkaa Kristuksen luokse, tulkaa täydellisiksi hänessä ja pyhittäkää sielunne. Noin 421 jKr.

1 Nyt minä, Moroni, kirjoitan jonkin verran niin kuin hyväksi näen, ja minä kirjoitan veljilleni alamanilaisille; ja minä haluan heidän tietävän, että yli neljäsataakaksikymmentä vuotta on kulunut siitä, kun merkki Kristuksen tulemisesta annettiin.

2 Ja minä asinetöin nämä aikakirjat, sen jälkeen kun olen puhunut muutamia sanoja kehotuksena teille.

3 Katso, minä tahtoisin kehottaa teitä näitä asioita lukiessanne – jos on Jumalan viisauden mukaista, että saatte ne lukea – muistamaan, kuinka armollinen Herra on ollut ihmislapsille Aadamin luomisesta aina siihen aikaan asti, kun te saatte nämä asiat, ja apohdiskelemaan sitä bsydämessänne.

4 Ja kun te nämä saatte, minä tahtoisin kehottaa teitä akysymään Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole btotta; ja jos te kysytte cvilpittömin sydämin, dvakain aikein, Kristukseen euskoen, hän filmoittaa niistä teille gtotuuden Pyhän Hengen voimalla.

5 Ja Pyhän Hengen voimalla te voitte atietää btotuuden kaikesta.

6 Ja kaikki, mikä on hyvää, on oikeaa ja totta; niinpä mikään, mikä on hyvää, ei kiellä Kristusta, vaan tunnustaa, että hän on.

7 Ja Pyhän Hengen voimasta te voitte tietää, että hän on; sen tähden minä tahdon kehottaa teitä olemaan kieltämättä Jumalan voimaa, sillä hän toimii voiman kautta ihmislasten auskon mukaan, samana tänään ja huomenna ja ikuisesti.

8 Ja vielä minä kehotan teitä, veljeni, olemaan kieltämättä Jumalan alahjoja, sillä niitä on monia, ja ne tulevat samalta Jumalalta. Ja näitä lahjoja annetaan beri tavoin, mutta sama Jumala vaikuttaa kaiken kaikissa; ja niitä annetaan Jumalan Hengen ilmentyminä ihmisille heidän hyödykseen.

9 Sillä katso, Jumalan Henki antaa ayhden bopettaa viisauden sanaa;

10 ja sama Henki antaa toisen opettaa tiedon sanaa;

11 ja sama Henki antaa toiselle tavattoman suuren auskon; ja toiselle bparantamisen lahjat;

12 ja toisen taas tehdä voimallisia aihmeitä;

13 ja toisen taas profetoida kaikesta;

14 ja toisen taas nähdä enkeleitä ja palvelevia henkiä;

15 ja toiselle taas kaikenlaisia kieliä;

16 ja toiselle taas kielten ja erilaisten apuhetapojen tulkinnan.

17 Ja kaikki nämä lahjat tulevat Kristuksen Hengen kautta, ja ne tulevat kullekin ihmiselle erikseen, niin kuin hän tahtoo.

18 Ja minä tahdon kehottaa teitä, rakkaat veljeni, muistamaan, että ajokainen hyvä lahja tulee Kristukselta.

19 Ja minä tahdon kehottaa teitä, rakkaat veljeni, muistamaan, että hän on asama eilen, tänään ja ikuisesti ja etteivät mitkään näistä lahjoista, joista olen puhunut ja jotka ovat hengellisiä, koskaan lakkaa, niin kauan kuin maailma pysyy, paitsi ihmislasten bepäuskon tähden.

20 Sen vuoksi täytyy olla auskoa; ja jos täytyy olla uskoa, täytyy olla myös toivoa; ja jos täytyy olla toivoa, täytyy olla myös rakkautta.

21 Ja ellei teillä ole arakkautta, te ette mitenkään voi pelastua Jumalan valtakuntaan; ettekä te voi pelastua Jumalan valtakuntaan, ellei teillä ole uskoa; ettekä voi, ellei teillä ole toivoa.

22 Ja jos teillä ei ole toivoa, teidän täytyy olla epätoivossa; ja epätoivo tulee pahuuden tähden.

23 Ja Kristus totisesti sanoi meidän isillemme: aJos teillä on uskoa, te voitte tehdä kaiken, mikä minusta on tarpeen.

24 Ja nyt minä puhun kaikille maan äärille – että jos tulee päivä, jolloin Jumalan voima ja lahjat lakkaavat teidän keskuudestanne, se tapahtuu aepäuskon btähden.

25 Ja voi ihmislapsia, jos näin tapahtuu, sillä teidän keskuudessanne ei ole aketään, joka tekee hyvää, ei yhtäkään. Sillä jos teidän keskuudessanne on yksikin, joka tekee hyvää, hän toimii Jumalan voiman ja lahjojen avulla.

26 Ja voi niitä, jotka lakkaavat näin tekemästä ja kuolevat, sillä he akuolevat bsynneissään, eivätkä he voi pelastua Jumalan valtakuntaan; ja minä sanon sen Kristuksen sanojen mukaisesti, enkä minä valehtele.

27 Ja minä kehotan teitä muistamaan nämä asiat, sillä joutuin tulee aika, jolloin te tulette tietämään, että minä en valehtele, sillä te tulette näkemään minut Jumalan tuomioistuimen edessä, ja Herra Jumala sanoo teille: Enkö minä julistanut teille asanojani, jotka tämä mies kirjoitti kuin kuolleista bhuutava, aivan niin, kuin ctomusta puhuva?

28 Minä julistan näitä asioita, jotta profetiat toteutuisivat. Ja katso, ne lähtevät ikuisen Jumalan suusta, ja hänen sanansa kuuluvat avihellyksenä polvesta polveen.

29 Ja Jumala on näyttävä teille, että se, mitä minä olen kirjoittanut, on totta.

30 Ja vielä minä tahdon kehottaa teitä atulemaan Kristuksen luokse ja tarttumaan jokaiseen hyvään lahjaan ja olemaan bkoskematta pahaan lahjaan tai siihen, mikä on epäpuhdasta.

31 Ja aherää ja nouse tomusta, oi Jerusalem; niin, ja pukeudu kauniisiin vaatteisiisi, oi tytär bSiion; ja cvahvista dvaarnasi ja laajenna rajasi ikuisesti, ettei sinua enää esekoitettaisi, jotta iankaikkisen Isän liitot, jotka hän on tehnyt sinun kanssasi, oi Israelin huone, toteutuisivat.

32 Niin, atulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa btäydellisiksi hänessä ja kieltäkää itseltänne kaikki jumalattomuus; ja jos te kiellätte itseltänne kaiken jumalattomuuden ja crakastatte Jumalaa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, silloin hänen armonsa riittää teille, niin että te hänen armostaan voitte olla täydellisiä Kristuksessa; ja jos te Jumalan darmosta olette täydellisiä Kristuksessa, te ette mitenkään voi kieltää Jumalan voimaa.

33 Ja vielä, jos te Jumalan armosta olette täydellisiä Kristuksessa ettekä kiellä hänen voimaansa, silloin te olette apyhitettyjä Kristuksessa Jumalan armosta, Kristuksen bveren vuodattamisen kautta, mikä kuuluu Isän liittoon teidän syntienne canteeksiantamiseksi, niin että teistä tulee dpyhiä, tahrattomia.

34 Ja nyt minä jätän kaikille jäähyväiset. Pian minä menen alepoon Jumalan bparatiisiin, kunnes minun chenkeni ja ruumiini dyhdistyvät jälleen ja minut tuodaan esiin voitokkaana eilman halki kohtaamaan teidät suuren fJehovan, sekä elävien että kuolleiden iankaikkisen gTuomarin, hmieluisan tuomioistuimen edessä. Aamen.

Loppu