3. Nefija 25
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

25. nodaļa

Otrajā Atnākšanā lepnie un bezdievīgie tiks sadedzināti kā rugāji. Elija atgriezīsies pirms tās lielās un briesmīgās dienas. Salīdziniet ar Maleahija 3. nodaļu. Apmēram 34. g. pēc Kr.

1 Jo lūk, tā diena nāk, kas adegs kā karsta krāsns; un visi blepnie, jā, un visi tie, kas dara ļaundarības, būs kā rugāji; un tā diena, kas nāk, tos sadedzinās, saka Pulku Kungs, ka tā neatstās ne saknes, ne zara.

2 Bet jums, kas bīstaties Manu Vārdu, celsies aTaisnības Dēls ar dziedinājumu Savos spārnos; un jūs iziesit un baugsit kā barojamie cteļi steliņģī.

3 Un jūs asamīsit bezdievīgos; jo tie būs pelni zem jūsu kāju pēdām tanī dienā, kad Es to darīšu, saka Pulku Kungs.

4 Jūs atcerieties Mozus, Mana kalpa, likumu, ko Es devu viņam aHoreba kalnā visa Israēla labā, ar visiem likumiem un tiesām.

5 Lūk, Es sūtīšu pie jums pravieti aEliju, iekams nāks Tā Kunga lielā un šausmu pilnā bdiena;

6 un viņš apievērsīs tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai Man nebūtu jānāk un jāsit zeme ar lāstu.