3. Nefija 30
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

30. nodaļa

Pēdējo dienu citticībniekiem ir pavēlēts nožēlot grēkus, nākt pie Kristus un tikt pieskaitītiem pie Israēla nama. Apmēram 34.–35. g. pēc Kr.

1 Klausieties, ak jūs, citticībnieki, un uzklausiet Jēzus Kristus, dzīvā Dieva Dēla vārdus, ko Viņš ir apavēlējis man, lai es runātu par jums, jo lūk, Viņš pavēl, lai es rakstītu, sacīdams:

2 Novērsieties visi jūs, acitticībnieki, no saviem ļaunajiem ceļiem; un bnožēlojiet savus ļaunos darbus, savus melus un krāpšanas, un savas laulību pārkāpšanas, un savas slepenās negantības, un savas elku pielūgšanas, un savas slepkavības, un savas viltus priesterības, un savu skaudību, un savus strīdus, un visu savu bezdievību un negantības un nāciet pie Manis, un topiet kristīti Manā Vārdā, lai jūs saņemtu savu grēku piedošanu un taptu piepildīti ar Svēto Garu, lai jūs tiktu cpieskaitīti pie Maniem ļaudīm, kas ir no Israēla nama.