3. Nefija 22
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

22. nodaļa

Pēdējās dienās Ciāna un tās stabi tiks nostiprināti, un Israēls tiks sapulcināts žēlastībā un labsirdībā. Viņi triumfēs. Salīdziniet ar Jesajas 54. nodaļu. Apmēram 34. g. pēc Kr.

1 Un tad notiks tas, kas ir rakstīts: Gavilē, tu neauglīgā, kas neesi dzemdējusi; izplūsti adziesmās un skaļi kliedz tu, kas nepazīsti dzemdību sāpes; jo vairāk bērnu būs vientulei nekā precētai sievai, saka Tas Kungs.

2 Paplašini savas telts vietu, un lai tie izpleš jo plaši tavu mājokļu pārsegus; netaupi, pagarini savas virves un nostiprini savus astabus;

3 jo tu izlauzīsies gan pa labi, gan pa kreisi, un tavi pēcnācēji iemantos to, kas bija acitticībnieku, un padarīs pamestās pilsētas apdzīvotas.

4 Nebīsties, jo tu netiksi apkaunota; neesi arī satriekta, jo tu netapsi likta akaunā; jo tu aizmirsīsi savas jaunības kaunu un nepieminēsi savas jaunības negodu, un nepieminēsi vairs savas atraitnes laika negodu.

5 Jo tavs Radītājs, tavs Vīrs, Pulku Kungs ir Viņa Vārds; un tavs Pestītājs, Israēla Svētais—par visas zemes Dievu Viņš tiks saukts.

6 Jo Tas Kungs tevi aicina kā pamestu un garā noskumušu sievieti, un kā jaunības gadu sievu, kad tu biji atraidīta, saka tavs Dievs.

7 Jo uz mazu brīdi Es biju tevi pametis, bet ar lielu žēlastību Es tevi savākšu.

8 Nelielās dusmās Es apslēpu Savu vaigu no tevis uz mazu brīdi, bet ar mūžīgu laipnību Es atkal par tevi aapžēlošos, saka Tas Kungs, Tavs Pestītājs.

9 Jo atas Man ir kā bNoas ūdeņi, jo, kā Es zvērēju, ka Noas ūdeņi vairs nepārplūdinās zemi, tā es zvēru, ka Es vairs nebūšu dusmīgs uz tevi.

10 Jo akalni atkāpsies un pakalni sakustēsies, bet Mana laipnība bneatkāpsies no tevis, nedz arī Mana miera derība tiks atcelta, saka Tas Kungs, kas ir apžēlojies par tevi.

11 Ak tu nomocītā, vētru mētātā un nemierinātā! Lūk, Es izlikšu tavus aakmeņus skaistās krāsās un izlikšu tavus pamatus ar safīru.

12 Un Es taisīšu tavus logus no ahātiem un tavus vārtus no karbunkuliem, un visas tavas apmales no dārgakmeņiem.

13 Un avisi tavi bērni būs Tā Kunga mācīti; un liels būs tavu bērnu miers.

14 aTaisnībā tu tiksi nostiprināta; tu būsi tālu no nomāktības un no šausmām, jo tu nebīsies un tās nenāks ne tuvu tev.

15 Lūk, viņi gan noteikti sapulcēsies kopā pret tevi, bet ne ar Mani; katrs, kas nāks pret tevi, kritīs tevis dēļ.

16 Lūk, Es esmu radījis kalēju, kas uzpūš oglēs uguni un kas darina rīkus savam darbam; un Es esmu radījis postītāju, kas saposta.

17 Nevienam ierocim, kas ir vērsts pret tevi, neveiksies; un ikvienu mēli, kura tevi zaimos, tu tiesā nosodīsi. Tas ir Tā Kunga kalpu mantojums, un viņu taisnīgums ir no Manis, saka Tas Kungs.