2 Nefi 31
chi ixb’ej chi uub’ej

Ch’ol 31

Laj Nefi naxye k’a’ut naq li Kristo kikub’e xha’—Eb’ li winq tento te’xtaaqe li Kristo, te’kub’eeq xha’, te’xk’ul li Santil Musiq’ej, ut te’kuyuq toj sa’ roso’jik re te’kole’q—Li jalb’a-k’a’uxlej ut li kub’iha’ a’an rokeb’aal li b’e laatz’ ut ka’ch’in ru—Li yu’am chi junelik nak’ehe’ reheb’ li neke’paab’an re li taqlahom chirix li kub’iha’. Wan na 559–545 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

1 Ut anajwan laa’in, aj Nefi, nink’e xraqik eeraatinankil ajo’ profeet, ex was wiitz’in raarookex inb’aan. Ut moko naru ta nintz’iib’a yal ta junjunq li k’a’aq re ru, li ninnaw naq tento taak’ulmanq chi yaal; chi moko naru tintz’iib’a yal ta junjunq li raatin laj Jakob li wiitz’in.

2 Jo’kan ut, tz’aqalin rik’in li k’a’aq re ru ak xintz’iib’a, ka’aj chik junjunq li aatin tento tinye chirix li atzol’leb’ re li Kristo; jo’kan ut, texwaatina chi saqen ru, jo’ chanru lix saqenkil ru lin ch’olob’ahom jo’ profeet.

3 Xb’aan naq nasaho’ li waam rik’in li k’a’ru saqen ru; xb’aan naq chi jo’ka’in nak’anjelak li Qaawa’ Dios sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq. Xb’aan naq li Qaawa’ Dios anakutanob’resink re li k’a’uxlej; xb’aan naq naraatinaheb’ li winq jo’ chanru li braatinob’aaleb’, re te’xtaw ru.

4 Jo’kan ut, nawaj raj naq chijultiko’q eere naq kexwaatina chirix li aprofeet a’an li kixk’ut li Qaawa’ chiwu, li taakub’sinq xha’ lix bKarneer li Dios, li taa’isinq re lix maak li ruchich’och’.

5 Anajwan ut, wi lix Karneer li Dios, li tz’aqal sant, taa’aje’q naq atakub’siiq xha’ rik’in ha’, re xtz’aqob’resinkil ru chixjunil li tiikilal, k’a’jo’ wi’chik naq na’aje’ chiqu laa’o li moko santo ta, naq taakub’eeq qaha’, relik chi yaal, rik’in ajwi’ li ha’!

6 Ut anajwan, tinpatz’ raj eere, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, chan ru naq lix Karneer li Dios kixtz’aqob’resi ru chixjunil li tiikilal sa’ xk’ulb’al li kub’iha’ rik’in ha’?

7 Ma ink’a’ nekenaw naq sant a’an? A’ut us ta sant, naxk’ut chiruheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq naq sa’ li tz’ejwalej naxtuulanob’resi rib’ chiru li Yuwa’b’ej, ut naxk’ut xyaalal re li Yuwa’b’ej naq ataa’ab’inq chiru rik’in xpaab’ankil lix taqlahom.

8 Jo’kan ut, chirix naq kikub’e xha’ rik’in ha’, li Santil Musiq’ej kikub’e sa’ xb’een ajo’ jun bmukuy.

9 Ut jo’kan wi’chik, naxk’ut chiruheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq lix laatz’al ru li b’e, ut lix ka’ch’inal ru li aokeb’aal, li tento te’ok wi’, rik’in naq a’an kixk’ut chiruheb’ rik’in xb’aanuhom li tento taa’uxq.

10 Ut a’an kixye reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq: aTaaqehin laa’at. Jo’kan ut, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, ma naru btaqataaqe li Jesus wi moko wan ta qach’ool chixpaab’ankil lix taqlahom li Yuwa’b’ej?

11 Ut li Yuwa’b’ej kixye: Chejal eek’a’uxl, chejal eek’a’uxl, ut chikub’eeq eeha’ sa’ lix k’ab’a’ li Walal raaro inb’aan.

12 Ut jo’kan ajwi’, kichal lix yaab’ xkux li K’ajolb’ej wik’in, kixye: Ani nakub’e xha’ sa’ lin k’ab’a’, re a’an li Yuwa’b’ej atixk’e li Santil Musiq’ej, jo’ we laa’in; jo’kan ut, btaaqehomaqin laa’in, ut b’aanuhomaq li k’a’aq re ru kineeril chixb’aanunkil.

13 Jo’kan ut, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, ninnaw naq wi teetaaqe li K’ajolb’ej chi anchal li rajom eech’ool, chi maajun ka’pak’alil ut maajun b’alaq’il nekeb’aanu chiru li Dios, chi tiik b’an eerajom, rik’in xjalb’al eek’a’uxl chirix lee maak, rik’in xk’utb’al xyaalal re li Yuwa’b’ej naq wan eech’ool chixk’ulb’al sa’ eeb’een lix k’ab’a’ li Kristo rik’in akub’iha’—relik chi yal, rik’in xtaaqenkil lee Qaawa’ ut laj Kolol eere taq’a sa’ li ha’, jo’ chanru li raatin, k’ehomaq reetal, chirix a’an teek’ul li Santil Musiq’ej; relik chi yaal, chirix a’an nachal li bkub’iha’ re xam ut re li Santil Musiq’ej, ut chirix a’an texruuq chi aatinak rik’in craatinob’aaleb’ li anjel, ut chixjapb’al eere re xnimankil ru lix Santil Dios laj Israel.

14 A’ut k’ehomaq reetal, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, jo’ka’in kichal lix yaab’ xkux li K’ajolb’ej wik’in, kixye: Chirix naq xejal eek’a’uxl rik’in lee maak, ut xek’ut xyaalal re li Yuwa’b’ej naq wan eech’ool chixpaab’ankil lin taqlahom, rik’in li kub’iha’ re ha’, ut ak xek’ul li kub’iha’ re xam ut re li Santil Musiq’ej, ut nekexru chi aatinak rik’in jun li ak’ aatinob’aal, relik chi yaal, rik’in raatinob’aaleb’ li anjel, ut chirix a’in atineetz’eqtaana, bq’axal us wi’chik raj choq’ eere naq ink’a’ raj xenaw wu.

15 Ut kiwab’i jun xyaab’ kuxej chalenaq chaq rik’in li Yuwa’b’ej, kixye: Relik chi yaal, li raatin li Raaro inb’aan, yaal ut paab’ajel. Ani nakuyuk toj sa’ roso’jik, a’an li taakole’q.

16 Ut anajwan, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, xb’aan a’in ninnaw naq wi jun li winq ink’a’ ataakuyuq toj sa’ roso’jik sa’ xb’aanunkil lix bb’aanuhom li Ralal li yo’yookil Dios, ink’a’ taaruuq chi kole’k.

17 Jo’kan ut, cheb’aanu li k’a’aq re ru kinye eere naq kiwil naq tixb’aanu lee Qaawa’ laj Tojol eerix; xb’aan naq choq’ re li ajom a’in naq xk’ute’ chiwu, re teenaw li okeb’aal li tento tex’ok wi’. Xb’aan naq li okeb’aal li tento tex’ok wi’ a’an li jalb’a-k’a’uxlej ut li akub’iha’ rik’in ha’; ut chirix a’an nachal li brisinkil lee maak xb’aan xam ut xb’aan li Santil Musiq’ej.

18 Ut chirix a’an wankex sa’ li alaatz’ ut ka’ch’in ruhil bb’e a’in li nak’amok sa’ li junelik yu’am; relik chi yaal, chirix a’an xex’ok chiru li okeb’aal; xeb’aanu jo’ chanru lix taqlahom li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej; ut xek’ul li Santil Musiq’ej, li cnaxk’ut xyaalaleb’ li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej, re taatz’aqloq ru li k’a’ru kixyeechi’i chaq a’an, naq wi tex’ok sa’ li b’e, texk’uluq.

19 Ut anajwan, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, chirix naq xex’ok sa’ li laatz’ ut ka’ch’in ruhil b’e a’in, tinpatz’ eere ma ab’aanunb’il chixjunil? K’ehomaq reetal, ninye eere, Ink’a’; xb’aan naq moko xexwulak ta toj arin, ka’ajwi’ xb’aan li raatin li Kristo, chi ink’a’ na’eek’an lee bpaab’aal chirix, chi ckanab’anb’il anchal eerib’ chiru lix k’ulub’ejil a’an li kaw xmetz’ew chi kolok.

20 Jo’kan ut, tento ateetiikisi eerib’ chi uub’ej chi xaqxookex junelik rik’in li Kristo, rik’in tz’aqal xlemtz’unkil li byo’onink, ut rik’in crahok choq’ re li Dios ut reheb’ chixjunil li winq. Jo’kan ut, wi teetiikisi eerib’ chi uub’ej rik’in xtzekankil xsahil li raatin li Kristo, ut dtexkuyuq toj sa’ roso’jik, k’ehomaq reetal, jo’ka’in naxye li Yuwa’b’ej: Taawanq eeyu’am chi junelik.

21 Ut anajwan, k’ehomaq reetal, ex was wiitz’in raarookex inb’aan, a’in li ab’e, ut bmaajun chik b’e chi moko ck’ab’a’ej wan chi k’eeb’il rub’el choxa li taaruuq taakole’q wi’ li winq sa’ li rawa’b’ejihom li Dios. Ut anajwan, k’ehomaq reetal, a’in li dtzol’leb’ re li Kristo, ut li junaj ut tz’aqal yaal tzol’leb’ re li eYuwa’b’ej, ut re li K’ajolb’ej, ut re li Santil Musiq’ej, a’an fjunaj chi Dios, chi maak’a’ roso’jik. Amen.