Přizpůsobení nové příručky pro Nedělní školu
  Footnotes
  misionáři, členové a zájemci na církevním shromáždění

  Přizpůsobení nové příručky pro Nedělní školu zredukovanému rozvrhu nedělních shromáždění

  V rámci nového, zredukovaného rozvrhu nedělních shromáždění se Nedělní škola bude konat pouze o první a třetí neděli v měsíci. Příručka Pojď, následuj mne – pro Nedělní školu nicméně obsahuje osnovy pro každý týden v roce (s výjimkou dvou nedělí, kdy se koná generální konference). I o nedělích, kdy se Nedělní škola nekoná, mají rodiny pokračovat ve čtení Nového zákona doma podle navrhovaného rozvrhu. V rámci dodržování harmonogramu Nedělní školy se můžete rozhodnout se během výuky zabývat pouze tím, co osnovy předepisují na daný týden, nebo si vybrat činnosti z osnov na několik různých týdnů (viz níže uvedená tabulka).

  Zatímco se budete rozhodovat, jak zpracovat materiály určené k nedělní výuce:

  • Usilujte o osobní inspiraci, která by vám mohla pomoci porozumět potřebám studentů a tyto potřeby naplnit.

  • Nepokoušejte se probrat všechno, co je obsahem osnov. Klaďte větší důraz na to, abyste se řídili vedením Ducha, než na to, abyste probrali veškerý obsah.

  • Ujistěte se, že členové mívají příležitost podělit se o postřehy, které získali během svého osobního a rodinného studia písem.

  Rovněž si nezapomínejte vyhradit několik minut na počátku každé vyučovací hodiny na to, aby vedoucí Mladých žen, Pomocného sdružení či kněžského kvora měli čas na stručná oznámení či připomenutí.

  Tuto tabulku budete moci využít k tomu, abyste vyzvali členy ke každotýdennímu domácímu studiu evangelia, a to jak individuálnímu, tak rodinnému.

  Datum

  Druhá hodina shromáždění

  Doporučené studium evangelia na doma

  6. ledna

  Nedělní škola

  31. prosince – 6. ledna: Jsme zodpovědní za své vlastní studium

  13. ledna

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  7.–13. ledna: Matouš 1; Lukáš 1

  20. ledna

  Nedělní škola

  14.–20. ledna: Lukáš 2; Matouš 2

  27. ledna

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  21.–27. ledna: Jan 1

  3. února

  Nedělní škola

  28. ledna – 3. února: Matouš 3; Marek 1; Lukáš 3

  10. února

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  4.–10. února: Matouš 4; Lukáš 4–5

  17. února

  Nedělní škola

  11.–17. února: Jan 2–4

  24. února

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  18.–24. února: Matouš 5; Lukáš 6

  3. března

  Nedělní škola

  25. února – 3. března: Matouš 6–7

  10. března

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  4.–10. března: Matouš 8–9; Marek 2–5

  17. března

  Nedělní škola

  11.–17. března: Matouš 10–12; Marek 2; Lukáš 7; 11

  24. března

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  18.–24. března: Matouš 13; Lukáš 8; 13

  31. března

  Pod vedením biskupa

  25.–31. března: Matouš 14–15; Marek 6–7; Jan 5–6

  7. dubna

  Generální konference

  1.–14. dubna: Matouš 16–17; Marek 9; Lukáš 9

  14. dubna

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  21. dubna

  Nedělní škola

  15.–21. dubna: Velikonoce

  28. dubna

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  22.–28. dubna: Matouš 18; Lukáš 10

  5. května

  Nedělní škola

  29. dubna – 5. května: Jan 7–10

  12. května

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  6.–12. května: Lukáš 12–17; Jan 11

  19. května

  Nedělní škola

  13.–19. května: Matouš 19–20; Marek 10; Lukáš 18

  26. května

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  20.–26. května: Matouš 21–23; Marek 11; Lukáš 19–20; Jan 12

  2. června

  Nedělní škola

  27. května – 2. června: Joseph Smith–Matouš 1; Matouš 25; Marek 12–13; Lukáš 21

  9. června

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  3.–9. června: Jan 13–17

  16. června

  Nedělní škola

  10.–16. června: Matouš 26; Marek 14; Lukáš 22; Jan 18

  23. června

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  17.–23. června: Matouš 27; Marek 15; Lukáš 23; Jan 19

  30. června

  Pod vedením biskupa

  24.–30. června: Matouš 28; Marek 16; Lukáš 24; Jan 20–21

  7. července

  Nedělní škola

  1.–7. července: Skutkové 1–5

  14. července

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  8.–14. července: Skutkové 6–9

  21. července

  Nedělní škola

  15.–21. července: Skutkové 10–15

  28. července

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  22.–28. července: Skutkové 16–21

  4. srpna

  Nedělní škola

  29. července – 4. srpna: Skutkové 22–28

  11. srpna

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  5.–11. srpna: Římanům 1–6

  18. srpna

  Nedělní škola

  12.–18. srpna: Římanům 7–16

  25. srpna

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  19.–25. srpna: 1. Korintským 1–7

  1. září

  Nedělní škola

  26. srpna – 1. září: 1. Korintským 8–13

  8. září

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  2.–8. září: 1. Korintským 14–16

  15. září

  Nedělní škola

  9.–15. září: 2. Korintským 1–7

  22. září

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  16.–22. září: 2. Korintským 8–13

  29. září

  Pod vedením biskupa

  23.–29. září: Galatským

  6. října

  Generální konference

  30. září – 13. října: Efezským

  13. října

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  20. října

  Nedělní škola

  14.–20. října: Filipenským; Kolossenským

  27. října

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  21.–27. října: 1. a 2. Tessalonicenským

  3. listopadu

  Nedělní škola

  28. října – 3. listopadu: 1. a 2. Timoteovi; Titovi; Filemonovi

  10. listopadu

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  4.–10. listopadu: Židům 1–6

  17. listopadu

  Nedělní škola

  11.–17. listopadu: Židům 7–13

  24. listopadu

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  18.–24. listopadu: Jakub

  1. prosince

  Nedělní škola

  25. listopadu – 1. prosince: 1. a 2.Petrova

  8. prosince

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  2.–8. prosince: 1.–3. Janova; Judas

  15. prosince

  Nedělní škola

  9.–15. prosince: Zjevení 1–11

  22. prosince

  Kněžství, Pomocné sdružení a Mladé ženy

  16.–22. prosince: Vánoce

  29. prosince

  Pod vedením biskupa

  23.–29. prosince: Zjevení 12–22