2022
Hoe ik door andersgelovigen zelf beter ben gaan leven
Augustus 2022


Digitaal thema-artikel: jongvolwassenen

Hoe ik door andersgelovigen zelf beter ben gaan leven

Toen ik meer over andere godsdiensten te weten kwam, werden niet alleen mijn ogen geopend, maar werd ook mijn geloof vergroot en ontwikkelde ik meer toewijding voor mijn godsdienst.

Afbeelding
interieur van een synagoge

Het was een hete, klamme junidag in Brooklyn (New York, VS). Ik liep met enkele andere studenten Communicatiewetenschappen van de Brigham Young University door een chassidisch-joodse gemeenschap. Ondanks het weer droeg de man die ons de rondleiding gaf donkere kleding – van zijn zwarte hoed tot zijn donkere kostuum en zijn geklede schoenen. Toen we door de buurt liepen, kwamen we langs andere leden van de gemeenschap, die allemaal hetzelfde gekleed waren. Vervolgens gingen we naar de pruikenwinkel, waar we te horen kregen dat chassidisch-joodse vrouwen een pruik en een lange jurk dragen.

Ik probeerde me voor te stellen hoe warm en ongemakkelijk dat moest zijn, vooral tijdens een vochtige zomer in New York. En toch was dat hun leven – dag in, dag uit. Ze kleden zich zo als onderdeel van hun godsdienst om hun toewijding aan God te tonen.

In zekere zin kon ik hun toewijding wel begrijpen. In onze kerk zijn er mensen die in de tempel hun begiftiging hebben ontvangen en het garment onder hun kleding dragen. Alle leden van onze groep hadden door de doop verbonden met God gesloten en deden geregeld dingen waaruit onze toewijding aan God en ons geloof blijkt. Maar het was interessant om toewijding op een andere manier te zien dan ik gewend was.

En ik ging beseffen hoeveel ik van de godsdienstige gebruiken van anderen kon leren – en hoe ik daardoor bewuster kon aanbidden en mijn toewijding aan God kon tonen.

Inspiratie uit voorbereiding

We gingen naar het huis van onze gids en zagen de koosjere keuken van zijn gezin, met twee ovens, twee fornuizen en twee spoelbakken. Dat was om het vlees en de zuivelproducten bij het koken gescheiden te houden, want de twee voedingsgroepen mogen elkaar niet raken.

Op een vrijdagavond voegden we ons bij een joods gezin voor de sabbatmaaltijd, om het begin van hun sabbat, op zaterdag, te vieren. Ik merkte dat ze traditionele joodse gebeden uitspraken en vervolgens aan een meergangenmenu deelnamen, met wijn, die we afsloegen. Sommige aanwezigen vonden het fascinerend dat wij, als lid van de kerk, onze eigen gezondheidsvoorschriften hadden en geen alcohol, koffie of thee dronken.

Na die sabbatmaaltijd dacht ik na over enkele andere zaken waaruit de toewijding van onze joodse vrienden aan hun godsdienst bleek. Ik bedacht wat een offer het zou zijn om mijn vrijdagavonden op te geven. Maar ik werd ook geïnspireerd door hun voorbereiding op de sabbat. Hoe zou het zijn als ik op zaterdag meer tijd aan de voorbereiding op de sabbat zou besteden? Hoe zou ik meer aandacht en inspanning aan mijn sabbatheiliging kunnen besteden?

Voorbeelden van toewijding

Ik heb gedurende mijn tijd in New York nog veel andere ervaringen gehad waarbij ik geïnspireerd werd door de toewijding van mensen van andere geloofsrichtingen. Hun voorbeeld zette me aan het denken over mijn toewijding aan mijn eigen godsdienst.

Ik sprak met een sikh die, ondanks het feit dat hij na 11 september 2001 het slachtoffer van haatmisdrijven was, trouw aan zijn geloof bleef. Ik bezocht een moskee en zag enkele islamitische gelovigen overdag de tijd nemen om aan gebeden deel te nemen. Ik liep een keer een indrukwekkende kathedraal binnen en kon goed begrijpen dat veel mensen, inclusief bouwlieden en architecten, hun tijd en talenten aan God hadden toegewijd.

En ik begon me af te vragen hoe vurig ik mijn eigen geloof zou verdedigen. Hoe vaak nam ik de tijd om mijn hemelse Vader te aanbidden en te bedanken? Welke talenten kon ik toewijden om anderen tot zegen te zijn?

Ik denk vaak na over die hete, klamme dag in New York. Ik was enorm geïnspireerd door de toewijding van onze joodse gids om niet alleen op de sabbat, maar elke dag zijn godsdienst na te leven. Door die en andere ervaringen ben ik gaan nadenken over de manier waarop ik God door mijn dagelijkse daden beter mijn toewijding aan Hem en zijn evangelie kan tonen.

Door mensen van andere geloofsrichtingen te observeren, heb ik geleerd hoe ik meer kan bidden, de verbonden die ik met God heb gesloten beter kan naleven, mijn geloof kloekmoediger kan verdedigen, en hoe ik mensen kan respecteren die niet hetzelfde geloven als ik. We hebben allemaal meer gemeen dan we denken.

Afdrukken