2022
Wat zijn de kernboodschappen in Psalmen?
Augustus 2022


‘Wat zijn de kernboodschappen in Psalmen?’, Liahona, augustus 2022.

Kom dan en volg Mij

Psalmen

Wat zijn de kernboodschappen in Psalmen?

Afbeelding
handen van Jezus Christus met een olielamp om de lamp van een vrouw aan te steken

De gave van het licht, Eva Timothy

Het boek Psalmen, dat door zeven verschillende auteurs is geschreven, zingt, zoals de lofzangen van nu, de Heer lof toe, dankt Hem en getuigt van de Messias. De psalmen geven blijk van vertrouwen in de Heer en spreken over zijn macht en zegeningen. Overweeg enkele psalmen op onderwerp te bestuderen.

‘Wees stil en weet dat ik God ben’ (Psalmen 46:11, Willibrordvertaling).

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ (Psalmen 119:105).

‘Welzalig het volk waarvan de Heere zijn God is’ (Psalmen 144:15).

Afdrukken