2022
God in tijden van beproeving laten zegevieren
Augustus 2022


‘God in tijden van beproeving laten zegevieren’, Liahona, augustus 2022.

Welkom bij deze uitgave

God in tijden van beproeving laten zegevieren

Afbeelding
vrouw kijkt uit het raam

In deze uitgave schrijft ouderling Dale G. Renlund van het Quorum der Twaalf Apostelen over Job en de traumatische, levensgrote problemen waar hij mee te maken kreeg, ook al was hij een goed mens. Een van de belangrijkste lessen uit het boek Job is dat zijn vertrouwen in God hem staande hield totdat de genezing van de Heer kwam. Ouderling Renlund getuigt: ‘Jezus Christus herstelt graag wat wij niet kunnen herstellen, geneest graag de wonden die wij niet kunnen genezen, repareert graag wat onherstelbaar gebroken is en compenseert graag alle onrechtvaardigheid die we hebben doorstaan’ (pagina 7).

Onder hen die deze beloofde hulp het hardst nodig hebben, zijn de slachtoffers van seksueel geweld. Bij de slachtoffers die bij ons in therapie zijn, zien we vaak betreurenswaardige situaties waarbij iemand gekwetst is door machtsmisbruik en dwang, of door onjuiste veronderstellingen over of een slecht begrip van keuzevrijheid, respect en instemming met betrekking tot lichamelijke genegenheid en seksuele intimiteit.

Terwijl de Heiland slachtoffers geneest en hoop biedt, kunnen wij ook steun, bemoediging en mededogen bieden aan mensen die het onrecht van seksueel geweld ondergaan. In deze uitgave staan twee nuttige artikelen:

  • Op pagina 12 bespreken we belangrijke beginselen voor gezonde relaties die op een evangelisch fundament zijn gebaseerd.

  • Op pagina 16 beantwoorden we vragen over seksueel geweld en bieden we hoop en hulp aan slachtoffers.

Omdat we de pijn en het trauma van seksueel geweld met eigen ogen hebben gezien, bidden we dat er een tijd komt waarin niemand aan ongewenst seksueel contact in welke vorm dan ook wordt blootgesteld. Dat kan alleen maar gebeuren als Gods kinderen zijn wil in hun leven en relaties laten zegevieren.

Melissa K. Goates-Jones en Benjamin M. Ogles

Afdeling Psychologie

Brigham Young University

Afdrukken