2022
Wat kunnen we uit Psalmen 51 over bekering leren?
Augustus 2022


‘Wat kunnen we uit Psalmen 51 over bekering leren?’, Liahona, augustus 2022.

Kom dan en volg Mij

Psalmen 51

Wat kunnen we uit Psalmen 51 over bekering leren?

Wat kunnen we over bekering leren door Davids smeekbeden in Psalmen 51 te bestuderen? Hij erkende zijn zonde (vers 5–6) en bad om barmhartigheid (vers 3), reiniging (vers 4) en ‘een standvastige geest’ (vers 12). Hij zag in hoe belangrijk ‘een verbrijzeld en verslagen hart’ is (vers 19). Hij wilde ‘overtreders de wegen [van de Heer] leren’ (vers 15).

Denk na over deze belangrijke aspecten van bekering:

  • Geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus

  • Berouw van zonde

  • Belijden van zonde

  • Verzaken van zonde

  • Schade herstellen

  • Rechtschapen leven leiden

Afdrukken