2022
Hoe heeft Gods eeuwige perspectief ons gezegend?
Augustus 2022


‘Hoe heeft Gods eeuwige perspectief ons gezegend?’, Liahona, augustus 2022.

Kom dan en volg Mij

Job 38; 40; 42

Hoe heeft Gods eeuwige perspectief ons gezegend?

Afbeelding
Job

Detail, Job, Léon Joseph Florentin Bonnat, Musée Bonnat, Bayonne (Frankrijk) / Bridgeman Images

Toen Job een beter begrip van Gods macht had gekregen, besefte hij hoe beperkt zijn visie was. Hij zei: ‘Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep’ (Job 42:3). Net als Job zien ook wij niet altijd wat God met ons van plan is. Deze drie hedendaagse voorbeelden laten zien dat de Heer onze beproevingen kent en ons door middel van zijn profeten leiding geeft. Wanneer hebt u gezien dat het perspectief van de Heer u heeft gezegend?

1833

Woord van wijsheid

Afbeelding
manuscript van de openbaring die bekend staat als het woord van wijsheid

Om ons te helpen de negatieve gevolgen van drugs, alcohol en andere schadelijke stoffen te mijden, openbaarde de Heer in 1833 door Joseph Smith het woord van wijsheid (zie Leer en Verbonden 89).

1995

Proclamatie over het gezin

Afbeelding
document proclamatie over het gezin

Omdat Hij wist met welke moeilijkheden gezinnen te maken zouden krijgen, inspireerde de Heer levende profeten en apostelen om in 1995 de proclamatie over het gezin uit te geven. (Zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, ChurchofJesusChrist.org.) Dit is een kerkelijke standaard die het gezin versterkt.

2019

Kom dan en volg Mij

Afbeelding
omslag lesboek

Het thuisgerichte programma Kom dan en volg Mij werd in 2019 voor alle leeftijden ingevoerd, ongeveer een jaar voordat er door COVID-19 enige tijd geen kerkbijeenkomsten konden zijn.

Afdrukken