2022
Wat is de thuisavond?
Augustus 2022


‘Wat is de thuisavond?’, Liahona, augustus 2022.

Evangeliebasis

Wat is de thuisavond?

Afbeelding
moeder, vader en meisje zitten buiten

De thuisavond is een tijd die doordeweeks wordt gereserveerd om als gezin bij elkaar te komen. In die tijd kunt u ‘het evangelie leren, [uw] getuigenis versterken, eensgezindheid kweken en vreugde met elkaar beleven’. (Algemeen handboek: dienen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 2.2.4, ChurchofJesusChrist.org.) De thuisavond ziet er voor elk gezin anders uit, maar het doel is altijd om deze tijd te gebruiken om dichter tot elkaar en dichter tot de Heiland te komen.

Voorbereiding

Bedenk een activiteit die uw gezin leuk zal vinden en een evangelieonderwerp waar u samen over wilt spreken en leren. Kies ook een dag en tijdstip waarop de meeste of alle gezinsleden elke week samen kunnen komen. De kerk moedigt de leden aan om de thuisavond op maandagavond te houden, maar gezinnen kunnen samenkomen wanneer dat voor hen het beste uitkomt.

Gebed

Afbeelding
gezin in gebed

Veel gezinnen beginnen en eindigen de thuisavond met een gebed. Daarmee nodigen ze de Heilige Geest in hun woning uit. De thuisavond is een ideaal moment voor kinderen en volwassenen om in een kleine groep te leren bidden.

Muziek

Veel gezinnen zingen ook een openings- en slotlied. Ze kiezen doorgaans een lied uit het zangboek of het boek Kinderliedjes. De kerk heeft piano-opnamen van de lofzangen op music.ChurchofJesusChrist.org. U kunt ook video’s van The Tabernacle Choir at Temple Square bekijken. Door tijdens de thuisavond te zingen, oefenen de leden de lofzangen die in de kerk worden gezongen.

Les

De kerk heeft veel hulpmiddelen voor de thuisavond. U kunt enkele minuten de tijd nemen om een artikel uit de Liahona, de Vriend of Voor de kracht van de jeugd te lezen en te bespreken. Dit kan ook een goed moment zijn om kerkvideo’s te bekijken en te bespreken. U kunt ook een toespraak uit de algemene conferentie lezen, een Schrifttekst lezen of de leesopdracht van die week in Kom dan en volg Mij bespreken.

Betrokkenheid van de gezinsleden

Afbeelding
kinderen bakken koekjes

Foto van kinderen die koekjes bakken, Michelle Loynes

Kinderen kunnen aan de thuisavond bijdragen. Ze kunnen activiteiten organiseren, bidden, of de liedjes uitkiezen en dirigeren. Ze kunnen zelfs een les geven. U kunt vóór de thuisavond samen met uw kind een verhaal in de Vriend of hun lievelingsverhaal uit de Schriften lezen. Het kind kan dat verhaal dan als les aan de rest van het gezin navertellen. Veel kinderen vinden het ook leuk om tijdens de thuisavond verhalen uit de Schriften uit te beelden. Laat oudere kinderen de les plannen of een conferentietoespraak uitkiezen die ze willen lezen. Laat ze vervolgens de leiding nemen tijdens de bespreking.

Activiteiten

Veel gezinnen doen graag activiteiten als onderdeel van de thuisavond. Als u binnen blijft, kunt u spelletjes spelen, knutselen of samen koken.

Als buitenactiviteit kunt u samen een wandeling maken of een sport beoefenen. Bedenk een activiteit die alle gezinsleden kunnen doen en waardoor u samen plezier kunt hebben. Doe geen spelletjes die in ruzie kunnen uitmonden, dat kan de Geest verdrijven.

Dienen

De thuisavond is een geweldig moment voor gezinnen om anderen te dienen. U kunt bijvoorbeeld oudere buren helpen, een maaltijd in een opvangcentrum voor daklozen opdienen, zendelingen schrijven of zwerfafval oprapen. U kunt ook ideeën opdoen op JustServe.org.

Afdrukken