2022
Wat de verfilming van het Boek van Mormon mij over Gods liefde heeft geleerd
Augustus 2022


‘Wat de verfilming van het Boek van Mormon mij over Gods liefde heeft geleerd’, Liahona, augustus 2022.

Jongvolwassenen

Wat de verfilming van het Boek van Mormon mij over Gods liefde heeft geleerd

Voor het eerst voelde ik echt de hemel op aarde.

Afbeelding
als Nephiet geklede jonge man voor verfilming van het Boek van Mormon

Het was voor mij bijzonder om een zending in India te vervullen, deels omdat mijn moeder Indiaas is. Hoewel ik mij op zending aan veel zaken moest aanpassen, was aanpassing aan de cultuur daar niet een van – ik wist dat ik in India op de juiste plek was.

Maar hoeveel ik ook van de cultuur afwist, ik bleef mij verbazen over het geloof en de volharding van de kerkleden in India. Hun cultuur is sterk gebaseerd op mondelinge overleveringen en ze zijn zeer visueel in hun communicatie en studie, dus de videoreeks over het Boek van Mormon vormde de basis van hun Schriftstudie. Ze konden de waarheid van de verhalen voelen terwijl ze naar de video’s keken.

Ik zag op mijn zending een reeks kleine, persoonlijke wonderen die ervan getuigden dat onze hemelse Vader ieder van ons persoonlijk kent en liefheeft. De videoreeks over het Boek van Mormon is geïnspireerd, omdat daarmee de boodschap van onze hemelse Vader zijn kinderen bereikt die haar niet op een andere manier kunnen ontvangen.

Dus toen mijn zus me, terwijl ik nog op zending was, een e-mail stuurde en vroeg of ik me wilde opgeven als figurant voor de komende video’s, wist ik dat het een geweldige kans was om meer te weten te komen over het project dat de mensen die ik onderwees een getuigenis van het Boek van Mormon had gebracht.

Scènes met de Heiland

Ik heb me het bezoek van Christus aan de Nephieten talloze keren voorgesteld, dus het is niet verrassend dat de opnames van dit geweldige deel van 3 Nephi mijn favoriete momenten op de set waren. De acteur speelde Christus precies zoals de Schriften Hem omschrijven: Hij reikte de mensen de hand, ‘één voor één […] totdat allen waren toegetreden’ (3 Nephi 11:15). Hij beurde ze op; Hij veegde hun tranen weg; Hij strekte zijn armen uit om de kleine kinderen te omarmen – Hij deed wat iedereen op dat moment nodig had.

Door in die scène te spelen, kreeg ik meer waardering voor de liefde van Christus voor de Nephieten. Hoewel ik slechts een klein rolletje had, probeerde ik nauwkeurig uit te beelden hoe het toen voor iemand moet zijn geweest om in de tegenwoordigheid van de Heiland te zijn. De mensen over wie we in het Boek van Mormon lezen, waren echte mensen met echte moeilijkheden. Ik probeerde me voor te stellen wat ze hadden doorgemaakt, welke verliezen ze hadden geleden, en hoe deze wonderen hun hadden laten zien dat God werkelijk van al zijn kinderen houdt.

Gods liefde voelen

Door in de huid van een Nephiet te kruipen, werden mijn getuigenis en begrip van de verhalen uit het Boek van Mormon gesterkt. Maar misschien was het wel net zo belangrijk voor mijn getuigenis dat ik van de andere acteurs leerde. We hadden compleet verschillende achtergronden, en kwamen erachter dat onze paden elkaar nu op wonderbaarlijke wijze en volgens goddelijk plan kruisten. Daardoor zag ik in dat God ons werkelijk kent en liefheeft.

Ik voelde Gods liefde voor de Nephieten toen ik meer over hen en hun verhalen te weten kwam. Ik voelde zijn liefde voor zijn kinderen in India, van wie Hij wist dat ze een manier nodig hadden om over het Boek van Mormon te leren. En ik voelde zijn liefde voor alle acteurs toen we bij elkaar waren en ons best deden om ons getuigenis te geven en deze waarheden tot leven te brengen.

Door de krachtige Geest en de liefde die op de set aanwezig waren, kon ik een glimp van Zion opvangen (zie 4 Nephi 1:17). Voor mij voelde het echt als de hemel op aarde.

Uit mijn tijd op de filmset leerde ik dat we net als Christus kunnen dienen – persoon voor persoon. President Nelson heeft gezegd: ‘Een kenmerk van de ware en levende kerk van de Heer is dat zij zich altijd georganiseerd en gericht zal inzetten om Gods kinderen en hun gezin te dienen.’1

Als we het goede doen, in het besef dat we kinderen van God zijn en dat iedereen het verdient om zijn liefde te voelen, zullen we mensen niet uitstoten vanwege hun uiterlijk of omdat ze anders zijn dan wij. We kunnen ze vertellen wat we weten, een werktuig in de handen van de Heer zijn, en zijn liefde met iedereen delen.

Afdrukken